< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Exotic vegetation occur többcsillagos exobolygók/Egzotikus növényzet alakulhat ki többcsillagos exobolygókon

| Mobile | RSS

Exotic vegetation occur többcsillagos exobolygók/Egzotikus növényzet alakulhat ki többcsillagos exobolygókon

2011. április 22. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Egzotikus növényzet alakulhat ki többcsillagos exobolygókon

Távoli, lakható bolygókon a növények fekete lombozatot és virágokat fejleszthetnek ki, hogy életben maradjanak – állítja egy új tanulmány.

Az emberi szemnek feketének vagy szürkének tűnő flóra olyan bolygókon fejlődhet ki, amelyek halovány, „vörös törpék” körül keringenek – állítja egy még publikálatlan tanulmány, amelyet a walesi Nemzeti Csillagászati Találkozón ismertetnek. Ez lehetővé tenné, hogy a növények több fényt nyeljenek el a fotoszintézishez, csillaguk fényét használják a szén-dioxid szerves összetevőkké alakítására.

Jack O’Malley-James, a St. Andrews Egyetem doktorandusza és asztrobiológusa a többcsillagos rendszerekre fókuszált, melyekről úgy hiszik, igen elterjedtek az univerzumban. Két-három csillagos – Napszerű és vörös törpecsillagok változó kombinációival – modelleket használt. Ezt követően bolygókat adott a modellekhez, melyek egy vagy több csillag körül keringenek.

A kutatás először is azt feltételezi, hogy a földihez hasonló növényi élet fejlődhet ki egy exobolygó „lakható zónájában”. Az elmélet így az, hogy az ottani fotoszintézis a mi bolygónkon megfigyelthez hasonlíthat – melynek során a növények a Napból érkező energiát használják a szén-dioxid és víz oxigénné, valamint szerves összetevőkké alakításához.
Nap

Az ilyen bolygókon a flórának nagyon eltérő fényfeltételekhez kell adaptálódnia a fotoszintézis érdekében. A kutató szerint amennyiben egy bolygó két vagy több csillagot felölelő rendszerben helyezkedik el, az többféle energiaforrást tenne elérhetővé a fotoszintézishez. „A csillag hőmérséklete határozza meg színét, ennélfogva azon fény színét, melyet a fotoszintézishez fel lehet használni. Csillagfényük színe alapján, a növények nagyon eltérő módon fejlődhetnek.”

Amennyiben egy bolygó fényforrása elsősorban vörös törpétől származik, a kutató szerint bármilyen növényi élet fekete vagy szürke lenne. Ám vannak ennél egzotikusabb elrendeződések is. Az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy a lakható bolygó egy vörös törpétől és egy távolibb, Napszerű csillagtól is kap fényt. Emiatt ugyanazon bolygón a növényi élet kétfajta verziója alakulhat ki. Olyan növények, melyek elsősorban a Napszerű csillag fényét használják, színüket tekintve világosabbak lehetnek, míg a vörös törpe fényét alkalmazók sötétebbek.

„A vörös törpecsillagokkal rendelkező bolygók vegetációja például az emberi szemnek feketének tűnne, a teljes látható hullámhossz-tartományban elnyelné a fényt annak érdekében, hogy annyit gyűjtsön be, amennyit csak lehet.”

„Emellett elképzelhető, hogy az infravörös és ultraibolya sugárzást is fel tudnák használni a fotoszintézishez. A két, mienkhez hasonló csillaggal rendelkező bolygókon, az intenzív csillagkitörésekből származó sugárzás ellen a vegetáció saját “naptejet” fejleszthet ki.”

forrás:hiradó/hirado.huForrás: BBC
Exotic vegetation occur többcsillagos exobolygókon

Distant, habitable planets, black foliage and flowers of the plants can develop to stay alive – according to a new study.

The human eye black or gray-looking flora to develop on planets that are dim, red dwarfs’ orbit – a claim yet unpublished study, which was presented in the Welsh National Astronomy Meeting. This would allow the plants to swallowing more light for photosynthesis, using light from the stars of carbon dioxide to convert organic ingredients.

James, Jack O’Malley, a doctoral student University of St. Andrews and the astrobiologists többcsillagos focused systems, of which they believe are widespread in the universe. Two or three stars – and sun-varying combinations of red törpecsillagok – models used. This is where the models after the planets, which revolve around one or more stars.

The first research also implies that the earthly life of plants like exoplanet develop a “habitable zone”. So the theory is that there be similar to that observed photosynthesis on our planet – during which the plants use the energy from the sun, carbon dioxide and water, oxygen, and organic ingredients in development.
Day

Such planets are very different from the flora fényfeltételekhez adaptálódnia photosynthesis to be. He says if a planet-wide system of two or more stars located in a variety of energy sources would make available for photosynthesis. “The star’s temperature determines its color, hence the color of the light, which can be used for photosynthesis. The color of starlight, the plants can develop very differently. ”

If a particular planet’s red light source törpétől from the researcher that all plant life would be gray or black. But there are also more exotic arrangement. One possible scenario is that a habitable planet and a red törpétől a distant, sun-like star can get light. Therefore, the same version of the two types of plant life in the planet occur. Of plants, which are primarily used for sun-like star shine, color terms could be clearer, while the light is darker red dwarf.

“The red planet törpecsillagokkal of vegetation such as the human eye would appear to be black, to absorb the entire visible wavelength range of light in order to collect as much as you can.”

“In addition, it is possible that the infrared and ultraviolet radiation can be used in photosynthesis. The two stars have planets like ours, the intense radiation from the vegetation csillagkitörésekből own “sunscreen” develop. ”

Source: News / hirado.huForrás: BBC

Leave a Reply 345 megnézve, 1 alkalommal mai nap |