< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Mekong River//Mekong folyó

| Mobile | RSS

Mekong River//Mekong folyó

Mekong folyó

A Mekong Folyó hat ázsiai országon suhan keresztül, s közel száz bennszülött közösséghez s etnikai csoporthoz tartozó mintegy 100 millió ember élete függ tőle. A folyóból évente több mint 103 millió tonna halat fognak ki, négyszer annyit, mint az Északi –tengerből. 4350 km-es hosszával ez Délkelet – Ázsia leghosszabb folyója. Mivel nem csak egy országot szel át, ezért a folyónak több neve is van, ám mindezek közül a leghíresebb a Mekong. Ez a név a thai elnevezés, vagyis a Mae Nam rhong szavak összeolvadásából keletkezett.
A Mekong magasan a Himalája hegységben ered, s fiatalos erővel robajlik, amint alázuhan a hegyoldalakon, s utat tör magának a mély hegyszorosokon keresztül. Mire maga mögött hagyja Kínát, ahol Lancang Jiangnak nevezik, útjának csaknem felét megtette. Eddig a hihetetlenül nagy magasságot, 4500 métert ereszkedett. A Mekong alsó szakasza csupán 5000 métert ereszkedik, ezért itt már sokkal csendesebben hömpölyög. Kínát elhagyva a folyó Mianmart és Laoszt választja el egymástól, majd a Laosz és Thaiföld között húzódó határ nagy részét alkotja. Kambodzsában kettéválik, s Vietnámban folytatja útját, ahol a két főág megannyi kisebb ágon keresztül ömlik a Dél- kínai tengerbe.
Az 1860-as évek végén megpróbálták hajózhatóvá tenni az útvonalat keresni Kínába a Mekong folyó felé. Reményeik azonban szerte foszlottak, amikor Kambodzsában Kratyeh városhoz közel vízesésekkel találták magukat szemben. Laosz déli részén pedig egy félelmetes zuhatagsorozattal, a Khone vízeséssel néztek farkasszemet. A világon a Khone-vízesésen zúdul le a legtöbb víz- kétszer annyi, mint Kanada s az Egyesült Államok határán lévő Niagara –vízesésen.
Az éltető folyó
A Mekong létfontosságú szerepet játszik a Délkelet –Ázsia gazdaságában. Vientián (Laosz Fővárosa) s Phnom Penh (Kambodzsa Fővárosa) folyami kikötő városok. A Mekong alsó szakaszától sok élet függ Vietnámban. Itt hét ágra válik szét, s 40.000 négyzetkilométernyit torkolatot hoz létre, melyben hozzávetőleg 3200 kilométer hosszú vízi út van összesen- Ez a bőséges vízmennyiség megöntözi a szárazföldeket és a rizsföldeket, valamint az értékes hordaléknak köszönhetően a gazdák évente háromszor tudnak rizst betakarítani. Thaiföld után Vietnám a világ legnagyobb exportőré ennek a népszerű terméknek. Becslések szerint 1200halfaj él a Mekongban, melyek közül néhányat, a garnélákhoz hasonlóan, tenyésztenek. Egy népszerű helyi hal, egy ponty féle azzal vált híressé, hogy róla nevezték el a Kambodzsai pénzt rielnek. A Mekong a hazája egy veszélyeztetett harcsafajnak is, mely még 275 cm-re is megnőhet. 2005- ben egy 295 kg-s példányt fogtak ki a halászok, mely talán a legnagyobb édesvízi hal, amelyet a világon valaha is fogtak. Egy másik veszélyeztetett faj, legalábbis a Mekongban, a kúpos fejű delfin. A kutatók azt mondják, hogy alig 100 példány élhet most belőle ebben, folyóban. Amellett, hogy a Mekkong millióknak biztosít táplálékot, mindenféle méretű hajó főútvonalai is egyben: a kis hajó utasokat szállítanak, a nagyobbak különféle árukat visznek, a teherhajók pedig oda- vissza járják a folyót a nyílt tengerik. A folyó a turisták körében is igen népszerű és sokan közülük Khone- vízesésen túli Vientiánba is ellátogatnak a csatornáiról, pagodáiról s cölöpökön álló házairól híres város már több mint ezer éve kereskedelem, a politika és a vallás központja. Vientiánból fel lehet merészkedni a folyón Luangprabangba. Ez a kikötőváros a nagy Thai- lao állam fővárosaként működött, s egy ideig ,a francia uralom időszakát is beleértve, Laosz királyi fővárosa volt. Ezt a történelmi várost mind a mai napig belengi a francia gyarmati légkör.
Nem régen nyugtalanító változások történtek a Mekong mentén. Pl, megfigyelhetők hogy a pusztító módszerekkel halásznak, irtják az erdőket, s hatalmas vízi erőműveket építenek. Sok szemlélő számára úgy tűnik, hogy a helyzet kicsúszott az emberi kezekből. Azonban van remény.

-oil-
Mekong River

The Mekong River glide through six Asian countries and nearly a hundred community and indigenous ethnic group of about 100 million people, life depends on it. The river annually more than 103 million tonnes of fish will be caught four times as much as the North Sea. 4350-km length of this Southeast – Asia’s longest river. Since it is not only one country crosses the river so you can have several names, but these are the most famous of the Mekong. This is the Thai name, that is the result of the merger Mae Nam rhong words.
The Mekong is high in the Himalayan mountain range derives from his youthful power robajlik as alázuhan the slopes, and are becoming more prominent in the deep hegyszorosokon through. What to leave behind China, which is called Lancang Jiang, almost half way done. So far, the extremely high altitude of 4500 feet descended. The Mekong is only 5000 meters and descends to the lower section, so here are much more quietly flowing. Leaving China for Myanmar and Laos on the river are separated, then the border between Laos and Thailand, a large part. Splits in Cambodia, and Vietnam will continue the path where the two main branch flows through many small branch of the South China Sea.
At the end of the 1860s attempted to be made navigable route to China to look towards the Mekong River. But their hopes faded over when Cambodia Kratyeh town near waterfalls found themselves facing. The southern part of Laos is an awesome zuhatagsorozattal, the Khon waterfall looked to arrive. Khon waterfall in the world, most of the water from the shower twice as many as in Canada and the United States border in Niagara Falls.
The lifeblood River
The Mekong is vital to the economy of Southeast Asia. Vientiane (Capital of Laos) and Phnom Penh (Cambodia’s capital) river port cities. The lower section of many lives depend on the Mekong in Vietnam. Here is divided into seven branches, and create 40,000 négyzetkilométernyit Estuary, which is approximately 3,200 kilometers of waterways, this is the total amount of water in the hose of plenty and land and rice fields, as well as the valuable silt due to the rice farmers can harvest three times a year. Vietnam to Thailand after the world’s largest exporter of this popular product. 1200halfaj estimated to live in the Mekong, some of which, like Shrimp, are reared. A popular local fish, a carp’s became famous when it was named after him money for the Cambodian riel. The Mekong is the home of an endangered harcsafajnak, which still can grow up to 275 cm away. 2005 – 295 kg in a copy-and were caught by fishermen, which is perhaps the largest freshwater fish ever caught by the world. Another endangered species, at least in the Mekong, the cone-headed whale. The researchers say that only 100 copies of it now live in, rivers. In addition to the millions Mekkong provide food, ship’s main roads of all sizes, too: a small ship passengers are carried, the greater variety of goods carried, the cargo back and forth and explore the river on the high seas. The river is very popular among tourists and many of them beyond the waterfall, Khon Vientiane to visit the channels, and piles of pagodáiról házairól town has been famous for more than a thousand years of trade, politics and religion center. Vientiánból merészkedni the river can be Luangprabangba. This is a large port city in the state capital of Thai-Lao did, and for a time, including the period of French rule, the royal capital of Laos. This historic city is still belengi the French colonial atmosphere.
Disturbing changes have occurred recently along the Mekong. For example, observed that the destructive fishing methods, eradicated the forests, and huge water power plant built. It appears to many observers that the situation slipped out of human kezekből. However, there is hope.

-Oil-

Leave a Reply 476 megnézve, 1 alkalommal mai nap |