< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Roger Hargreaves

| Mobile | RSS

Roger Hargreaves

2011. május 9. | hozzászólás | Kultúra

From Wikipedia, the free encyclopedia A Wikipédiából, a szabad enciklopédia

Roger Hargreaves

Born Született Charles Roger Hargreaves Charles Roger Hargreaves
9 May 1935 ( 1935-05-09 ) Május 9, 1935 (1935/05/09)
Cleckheaton , Yorkshire , England , UK Cleckheaton , Yorkshire , Anglia , Egyesült Királyság
Died Meghalt 11 September 1988 ( 1988-09-11 ) (aged 53) Szeptember 11, 1988 (1988/09/11) (év 53)
Royal Tunbridge Wells , Kent , UK Royal Tunbridge Wells , Kent , Egyesült Királyság
Pen name Álnév Roger Hargreaves Roger Hargreaves
Occupation Foglalkozás novelist , illustrator regényíró , illusztrátor
Nationality Állampolgárság British British
Period Időszak 1971–1988 1971-1988
Genres Műfajok Fantasy Fantázia
Subjects Tantárgyak Children’s Literature Gyermek irodalom
Notable work(s) Figyelemre méltó mű (vek) Mr.Men , Little Miss , Timbuctoo Mr.Men , Little Miss , Timbuktu
Notable award(s) Figyelemre méltó díjat (ek) Best Books of the Year 1983 A legjobb könyvek az év 1983
Spouse(s) Házastárs (ek) Christine Hargreaves Christine Hargreaves
Children Gyermekek Adam, Giles, Sophie, Amelia Adam, Giles, Sophie, Amelia

Influences Hatások

Mr. Tickle , 1971

Charles Roger Hargreaves (9 May 1935 – 11 September 1988) was a British author and illustrator of children’s books , notably the Mr. Charles Roger Hargreaves (május 9, 1935 – szeptember 11 1988) volt a brit író és illusztrátor, a gyermekkönyvek , nevezetesen az úr Men and Little Miss series, intended for very young readers. Férfiak és Little Miss sorozat szánt nagyon fiatal olvasók. The books’ simple and silly stories, with bright-coloured, boldly drawn illustrations, have been part of popular culture for over 25 years, with sales over 85 million worldwide in 20 languages. [ 1 ] A könyvek “egyszerű és ostoba történet, világos színű, merészen húzott illusztrációkat, már a populáris kultúra több mint 25 éve, az értékesítés több mint 85 millió világszerte 20 nyelven.

Life Time Élettartam
Birth Születési

Hargreaves was born in a private hospital [ 2 ] at 201 Bath Road, Cleckheaton , West Yorkshire , England , to Alfred Reginald and Ethel Mary Hargreaves, and grew up in High Lees, 703 Halifax Road, [ 2 ] also in Cleckheaton, outside of which there now is a commemorative plaque. Hargreaves-ben született egy magánkórházban [2] a 201 Bath Road, Cleckheaton , West Yorkshire , Anglia , Alfred Reginald és Ethel Mária Hargreaves, és nőtt fel Nagy Lees, 703 Halifax Road, [2] is Cleckheaton, kívül ahol most egy emléktáblát.

Early life Az élet korai szakaszában

He spent a year working in his father’s laundry and dry-cleaning business before starting out in advertising. [ 1 ] But his original ambition was to be a cartoonist; and, in 1971, while he was working as the creative director at a London firm, he wrote the first Mr. Men book, Mr. Egy évet töltött dolgozó apja mosoda és vegytisztítás üzleti megkezdése előtt meg reklám.
De a kezdeti ambiciózus célokat, hogy egy karikaturista, és 1971-ben, miközben ő dolgozik, mint a kreatív igazgatója egy londoni cég , írta az első Mr. Men könyvet, Mr. Tickle . Viszket . He initially had difficulty finding a publisher; but, once he did, the books became an instant success, selling over one million copies within three years. Kezdetben nehéz volt találni egy kiadó, de, ha ő, a könyvek lett azonnal sikert aratott, az értékesítés több mint egymillió példányban három éven belül. In 1975 it spawned a BBC animated television series called Mr. 1975-ben is szült a BBC animációs televíziós sorozat nevű úr Men Show , Mr Tickle being voiced by Arthur Lowe . Férfiak Show úr Tickle által hangoztatott, hogy Arthur Lowe .

By 1976, Hargreaves had quit his day job. 1976-tól, Hargreaves volt otthagyni a napi munka. In 1981, the Little Miss series of books began to appear. 1981-ben, a Little Miss könyvsorozat kezdtek megjelenni. It, too, was made into a television series in 1983, which was narrated by John Alderton , who, with Pauline Collins , voiced the Men and Misses, respectively. Azt is készült egy televíziós sorozat 1983-ban, melyet narrátora John Alderton , aki a Pauline Collins , hangot a férfi és a kisasszonyok, ill. Although Hargreaves wrote many other children’s stories, including the Timbuctoo series of twenty-five books, John Mouse, and the Roundy and Squary books, he is best known for his 46 Mr. Men books and 33 Little Miss books. Bár Hargreaves írt számos más gyermekek történetek, többek között a Timbuktu sorozat 25 könyv, John egér, valamint a Roundy és Squary könyveket, ő Legismertebb 46 Mr. Men könyvek és a 33. Little Miss könyveket.

Death Halál

Between 1979 and 1982 Hargreaves lived with his family in Guernsey . Között 1979 és 1982 Hargreaves élt családjával Guernsey . Then they settled at Sussex House Farm near Cowden , Kent. Aztán letelepedtek a Sussex House Farm közelében Cowden , Kent. In 1988 Hargreaves died at the Kent and Sussex Hospital, Royal Tunbridge Wells, following a stroke. [ 3 ] After his death his son Adam continued writing and drawing the Mr. Men and Little Miss characters with new stories. 1988-ban halt meg Hargreaves, a Kent és Sussex Hospital, a Royal Tunbridge Wells, stroke-ot követően. [3] Halála után fia, Ádám folyamatos írás és rajz a Mr. Men és Little Miss karakterek, új történetek. However, in April 2004, Roger’s wife Christine sold the rights to the Mr. Men characters to the UK entertainment group Chorion , for £ 28 million. [ citation needed ] Azonban a 2004 áprilisában, Roger felesége Christine eladta a jogokat a Mr. Men karaktereket a brit Entertainment Group chorion , a £ 28.000.000. [ szerkesztés ]

Family Családi

With his wife, Christine, Hargreaves had four children: Adam , Giles, and twins Sophie and Amelia. Az ő felesége, Christine, Hargreaves négy gyereke volt: Adam , Giles, és ikrek Sophie és Amelia. The first of the Mr. Men characters is reported to have been created when Adam asked his father what a tickle looked like. Az első a Mr. Men karakterek jelentett volna létre, ha Ádám megkérdezte az apját mi az a csiki nézett ki. Hargreaves drew a figure with a round orange body and long, rubbery arms, which became Mr. Tickle. Hargreaves felhívta a szám kerek narancssárga és a hosszú, gumiszerű karok, később Mr. Tickl
forrás:Wikipédia

Leave a Reply 726 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: