< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: USA 8. elnöke Martin Van Buren/USA. President Martin van Buren

| Mobile | RSS

USA 8. elnöke Martin Van Buren/USA. President Martin van Buren

2011. május 10. | hozzászólás | Kultúra

Martin Van Buren

Only about 5 feet, 6 inches tall, but trim and erect, Martin Van Buren dressed fastidiously. His impeccable appearance belied his amiability–and his humble background. Of Dutch descent, he was born in 1782, the son of a tavernkeeper and farmer, in Kinderhook, New York.

As a young lawyer he became involved in New York politics. As leader of the “Albany Regency,” an effective New York political organization, he shrewdly dispensed public offices and bounty in a fashion calculated to bring votes. Yet he faithfully fulfilled official duties, and in 1821 was elected to the United States Senate.

By 1827 he had emerged as the principal northern leader for Andrew Jackson. President Jackson rewarded Van Buren by appointing him Secretary of State. As the Cabinet Members appointed at John C. Calhoun’s recommendation began to demonstrate only secondary loyalty to Jackson, Van Buren emerged as the President’s most trusted adviser. Jackson referred to him as, “a true man with no guile.”

The rift in the Cabinet became serious because of Jackson’s differences with Calhoun, a Presidential aspirant. Van Buren suggested a way out of an eventual impasse: he and Secretary of War Eaton resigned, so that Calhoun men would also resign. Jackson appointed a new Cabinet, and sought again to reward Van Buren by appointing him Minister to Great Britain. Vice President Calhoun, as President of the Senate, cast the deciding vote against the appointment–and made a martyr of Van Buren.

The “Little Magician” was elected Vice President on the Jacksonian ticket in 1832, and won the Presidency in 1836.

Van Buren devoted his Inaugural Address to a discourse upon the American experiment as an example to the rest of the world. The country was prosperous, but less than three months later the panic of 1837 punctured the prosperity.

Basically the trouble was the 19th-century cyclical economy of “boom and bust,” which was following its regular pattern, but Jackson’s financial measures contributed to the crash. His destruction of the Second Bank of the United States had removed restrictions upon the inflationary practices of some state banks; wild speculation in lands, based on easy bank credit, had swept the West. To end this speculation, Jackson in 1836 had issued a Specie Circular requiring that lands be purchased with hard money–gold or silver.

In 1837 the panic began. Hundreds of banks and businesses failed. Thousands lost their lands. For about five years the United States was wracked by the worst depression thus far in its history.

Programs applied decades later to alleviate economic crisis eluded both Van Buren and his opponents. Van Buren’s remedy–continuing Jackson’s deflationary policies–only deepened and prolonged the depression.

Declaring that the panic was due to recklessness in business and overexpansion of credit, Van Buren devoted himself to maintaining the solvency of the national Government. He opposed not only the creation of a new Bank of the United States but also the placing of Government funds in state banks. He fought for the establishment of an independent treasury system to handle Government transactions. As for Federal aid to internal improvements, he cut off expenditures so completely that the Government even sold the tools it had used on public works.

Inclined more and more to oppose the expansion of slavery, Van Buren blocked the annexation of Texas because it assuredly would add to slave territory–and it might bring war with Mexico.

Defeated by the Whigs in 1840 for reelection, he was an unsuccessful candidate for President on the Free Soil ticket in 1848. He died in 1862.

forrás:white house
Martin Van Buren

Csak körülbelül 5 méter, 6 centi magas, de a berendezés és a merev, Martin Van Buren öltözött finnyásan. Ő kifogástalan megjelenése meghazudtolta a kedvesség – és az ő szerény háttere. A holland származású, született 1782-ben, a fia egy kocsmáros és a mezőgazdasági termelő, a Kinderhook, New Yorkban.

Mint egy fiatal ügyvéd, részt vett a New York-politikában. Mint vezető a “Albany Regency,” hatékony New York-i politikai szervezet, aki okosan adagolt az állami hivatalok és a bounty egy divat számított, hogy szavazatokat. Mégis híven teljesítette hivatalos feladatai ellátásához, és 1821-ben beválasztották az Amerikai Egyesült Államok szenátusa.

Által 1827-ben volt, mint kiderült, a fő észak-vezetője Andrew Jackson. Jackson elnök jutalmazták Van Buren az őt kinevező államtitkár. Mivel a kabinet tagjai kinevezett John C. Calhoun ajánlását kezdte bizonyítani, csak másodlagos hűség Jackson, Van Buren mint kiderült, az elnök legbizalmasabb tanácsadója. Jackson hivatkozott rá, mint “egy igazi férfi nem álnokság.”

A hasadást a kabinet elkomolyodott, mert Jackson különbségek Calhoun, egy elnöki aspiráns. Van Buren javasolta a kiutat egy esetleges zsákutcába: ő és titkára háború Eaton lemondott, hogy a férfiak Calhoun is lemond. Jackson kinevezett egy új kabinet, és arra törekedtek, újra jutalmazza Van Buren az őt kinevező miniszter Nagy-Britanniában. Calhoun alelnök, mivel a Szenátus elnöke, szavazata dönt ellen kinevezést -, és egy mártír Van Buren.

A “Kis Mágus” választották alelnöke a Jackson-jegy 1832-ben, és megnyerte az elnökség 1836-ban.

Van Buren szentelte Ünnepi beszédében a diskurzus után az amerikai kísérlet, mint például a világ többi része. Az ország virágzó, de kevesebb mint három hónappal később a pánik a 1837 kilyukadt a jólét.

Alapvetően az a baj volt a 19. századi gazdaság ciklikus “konjunktúra-dekonjunktúra,” amelyet követően szabályos mintát, de Jackson pénzügyi intézkedések hozzájárultak a katasztrófa. Az ő elpusztítása a második bank az Egyesült Államok törölte korlátozások az inflációs gyakorlatát bizonyos állami bankok, vad spekuláció földeket alapján egyszerű banki hitel, már végigsöpört a Nyugat. Hogy vessen véget e spekuláció, Jackson 1836-ban adtak ki Faj körlevél előírja, hogy a földeket is vásárolt, kemény pénz – arany vagy ezüst.

1837-ben a pánik kezdett. Több száz bankok és a vállalkozások nem sikerült. Több ezer elvesztették földjeiket. A körülbelül öt évvel az Egyesült Államok volt wracked a legrosszabb depresszió eddigi történetében.

Programokat, évtizedekkel később, hogy enyhítse a gazdasági válság elkerülte mind a Van Buren és ellenfelei. Van Buren’s orvoslására – folyamatos Jackson deflációs politika – csak elmélyítette és meghosszabbította a depresszió.

Arról, hogy a pánik volt köszönhető, hogy gondatlanság az üzleti és overexpansion hitel, Van Buren szentelte magát, hogy fenntartja a fizetőképességét a nemzeti kormány. Ellenezte nem csak az újonnan felálló bank az Egyesült Államok, hanem az elhelyezése kormány pénzeszközök állami bank. Harcolt az egy független kincstári rendszer kezelésére kormány tranzakciókat. Ami a szövetségi támogatást a belső fejlesztések, s levágta kiadások olyan tökéletesen, hogy a kormány is eladták az eszközöket kellett használni közművek.

Ferde egyre inkább ellenzik a terjeszkedés a rabszolgaság, Van Buren blokkolta a bekebelezése Texas, mert bizonyosan növelné a rabszolga területén – és talán a háborús Mexikóval.

Legyőzte a Whigs 1840-ben a reelection, volt egy sikertelen elnökének jelölt a szabad földön jegyet 1848-ban. Meghalt 1862-ben.

Forrás: fehér ház

Leave a Reply 443 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: