< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Óvnak controlli alle frontiere interne di Schengen, il restauro del Parlamento europeo//Óvnak a schengeni belső határellenőrzés helyreállításától az Európai Parlamentben

| Mobile | RSS

Óvnak controlli alle frontiere interne di Schengen, il restauro del Parlamento europeo//Óvnak a schengeni belső határellenőrzés helyreállításától az Európai Parlamentben

Óvnak a schengeni belső határellenőrzés helyreállításától az Európai Parlamentben

Számos felszólaló óvott az Európai Parlament (EP) keddi strasbourgi plenáris ülésén attól, hogy az észak-afrikai menekülthullám miatt felszámolják a schengeni vívmányokat, visszaállítsák a rendszerhez tartozó országok belső határain az ellenőrzést. A vitát annak nyomán tartották, hogy Olaszország a közelmúltban tartózkodási engedélyt adott az április 4. előtt érkezett észak-afrikai menekülteknek, mire válaszul a francia hatóságok újra ellenőrizni kezdték a közös határt átlépőket. Az Európai Bizottság a minap olyan javaslatokkal állt elő, miszerint abban az esetben, ha rendkívül nagy menekültnyomás nehezedik valamelyik tagállamra, akkor ideiglenesen vissza lehessen állítani az ellenőrzést a schengeni rendszerhez tartozó országok egymás közti, belső határain.
Kattintson a hirdetésre!

A legélesebb hangon Martin Schulz szocialista, Guy Verhofstadt liberális és Daniel Cohn-Bendit zöldpárti frakcióvezető bírálta az olasz kormányfő és a francia köztársasági elnök magatartását, és óvta az uniós intézményeket attól, hogy e két vezető nyomására feladják a szabad mozgást biztosító schengeni vívmányokat. Kétségbe vonták, hogy a mintegy húszezres nagyságrendű menekültlétszám akkora válsághelyzetet okozna, ami indokolhatja a belső határellenőrzés visszaállítását.

Az uniós végrehajtó testület javaslatairól csütörtökön rendkívüli tanácskozást tartanak Brüsszelben az uniós tagállamok belügyminiszterei. A keddi EP-vitában Győri Enikő, a külügyminisztérium EU-ügyi államtitkára hangsúlyozta: a soros magyar EU-elnökség nem lesz partner ahhoz, hogy bárki megpróbálja lebontani a schengeni rendszert és a szabad mozgást, “de ez nem jelenti azt, hogy a rendszert nem kell tökéletesíteni”. Szerinte a belső határellenőrzés visszaállítása “csak rendkívüli helyzetben, óriási kihívás esetén, meghatározott időre, és közösségi döntéshozatallal” lehetséges.

Az államtitkár egyúttal felhívta a figyelmet arra: Románia és Bulgária rengeteg energiát ölt abba, hogy megfeleljen a schengeni rendszerhez való csatlakozás feltételeinek. Győri Enikő szerint ezeket az erőfeszítéseket nem szabad negligálni és tönkretenni azzal, hogy a Schengen-bővítéshez “most nem megfelelő a hangulat”. Közölte, hogy Románia után immár Bulgária is “elvégezte a házi feladatát”, és reményének adott hangot, hogy még a magyar elnökségi időszak lezárulta előtt megállapítható lesz: a két ország technikai értelemben felkészült a Schengen-tagságra.

A vitában Gáli Kinga fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: miként a politikai menekülteket nem szabad összekeverni a gazdasági migránsokkal, ugyanúgy a schengeni bővítést sem a menekültügy kezelésével. Kiemelte emellett a külső határok őrizetéhez segítséget nyújtó Frontex ügynökség megerősítésének szükségességét.

“A menekülthullámra nem a belső határellenőrzés visszaállítása a válasz. Az Európai Unió tagállamainak szolidaritást kell mutatniuk egymás és az érkező menekültek iránt” – fejtette ki Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a vitához benyújtott írásos hozzászólásában. Szerinte a határellenőrzés visszaállítása – ha átmeneti is – az EU egyik jelképértékű vívmányát kezdi ki, akadályt állítva a polgárok szabad mozgásának útjába. A fölmerülő problémákra – tette hozzá – együtt kell választ találni, “nem szabad engedni a látszatmegoldást kínáló populista és külön utas hangoknak”.

forrás:MTI

Óvnak controlli alle frontiere interne di Schengen, il restauro del Parlamento europeo

Diversi oratori hanno messo in guardia il Parlamento europeo (PE), sessione plenaria a Strasburgo il Martedì se rimuovere o meno i profughi del Nord Africa a causa dell ‘acquis di Schengen, di ripristinare il sistema dei controlli alle frontiere interne del Paese. A seguito del dibattito è stato che l’Italia aveva da poco dato il permesso di soggiorno, il 4 aprile prima che i rifugiati arrivati ​​in Nord Africa, in risposta a quello che le autorità francesi hanno avviato una frontiera comune passaggio di controllo. La Commissione europea ha recentemente presentato le proposte che, in caso di un onere estremamente elevato di menekültnyomás un membro, è possibile impostare temporaneamente indietro il sistema di controllo dei paesi Schengen, li tra le frontiere interne.
Fare clic su un annuncio!

La più nitida voce, Martin Schulz, socialista, liberale Guy Verhofstadt e eurodeputata Verde Daniel Cohn-Bendit, leader, ha criticato il governo italiano e la condotta del presidente francese, ha avvertito le istituzioni dell’UE e il fatto che queste due leader abbandonare la loro insistenza sulla permetta la libera circolazione di Schengen. Dubitava che l’ordine di húszezres di crisi menekültlétszám avrebbe causato così tanto, che può giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

L’organo esecutivo dell’UE proposte, tenutosi a Bruxelles il Giovedi una riunione straordinaria, i ministri degli interni degli Stati membri dell’UE. Nel dibattito di Martedì, EP Eniko Gyori, l’UE per gli affari esteri Sottosegretario di Stato ha sottolineato che l’Ufficio di Presidenza dell’Unione europea in Ungheria non sarà partner per chiunque tenti di abbattere nel sistema di Schengen e la libertà di movimento “, ma questo non significa che il sistema non è essere migliorato. ” Secondo i controlli alle frontiere interne per il ripristino “solo in circostanze eccezionali, quando una grande sfida per un periodo determinato, e decisionale comunitario” possibile.

Il segretario ha anche richiamato l’attenzione alla Romania e alla Bulgaria prende un sacco di energia nel far fronte alle condizioni di adesione al sistema di Schengen. Eniko Gyori, questi sforzi non dovrebbero rovinare negligálni e il fatto che l’allargamento di Schengen, “ora non c’è l’atmosfera giusta.” Egli ha sottolineato che la Romania di oggi è la Bulgaria, dopo “fatto il suo dovere”, e ha espresso la speranza che anche la presidenza ungherese sarà concluso prima della fine del periodo: in termini tecnici i due paesi pronti ad aderire Schengen.

Nel dibattito, Ghaly Kinga Fidesz eurodeputato ha detto: come i rifugiati politici non devono essere confusi con i migranti per motivi economici, non solo l’allargamento di Schengen nel trattamento di asilo. Ha inoltre sottolineato la sorveglianza delle frontiere esterne Frontex, agenzia è necessario rafforzare l’assistenza.

“Un rifugiato non è il ripristino del controllo alle frontiere interne è la risposta Gli Stati membri dell’Unione europea deve essere solidale con loro e per i profughi dalla.” – Ha spiegato Kinga Goncz MEP hanno presentato per iscritto contributo al dibattito. Secondo il ripristino dei controlli alle frontiere – anche se temporaneo – uno dei successi simbolici dell’UE iniziare, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini, a suo modo. I problemi fölmerülő – ha aggiunto – per trovare risposte insieme “, non dovrebbe essere consentito di offrire látszatmegoldást modo particolare di suoni e populista”.

Fonte: MTI

Leave a Reply 389 megnézve, 1 alkalommal mai nap |