< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Több százezren élnek félelemben Magyarországon //En Hongrie, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent dans la peur

| Mobile | RSS

Több százezren élnek félelemben Magyarországon //En Hongrie, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent dans la peur

Több százezren élnek félelemben Magyarországon

Magyarországon továbbra is a hátrányos megkülönböztetés és a rasszizmus különböző megnyilvánulásai jelentették a főbb emberi jogi problémákat, de jelentősen csorbult a médiatörvény miatt véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága is. Az Amnesty International idei éves jelentése szerint az új alkotmány nincs összhangban az ország emberi jogi kötelezettségével.

A romák helyzete továbbra is elkeserítő

Az Amnesty International 2010-es jelentése szerint a magyarországi roma lakosság többszörösen hátrányos helyzete továbbra sem enyhült. Pozitív fejlemény, hogy a Legfelsőbb Bíróság először 2010 nyarán rendelt el kártérítést a romákat hátrányosan megkülönböztető iskolai szegregáció áldozatainak, amikor ítéletében megállapította, hogy az etnikai alapú szegregáció kimeríti a törvény által tiltott egyenlőtlen bánásmód fogalmát. 2008-ban és 2009-ben a roma közösségek ellen elkövetett, halálos áldozatokkal is járó támadássorozat gyanúsítottjai rács mögött vannak, a nyomozás 2010 júniusában zárult le, és folyó bírósági tárgyalásuk ez év márciusában vette kezdetét.

Mindezek ellenére a magyarországi roma lakosság továbbra is hátrányos megkülönböztetést szenvedett, a lakhatás, oktatás, egészségügy, büntető-igazságszolgáltatás, politikai részvétel területein.

Az elmúlt hetek gyöngyöspatai és hajdúhadházi eseményei még inkább megmutatták az Amnesty International romákkal kapcsolatos ajánlásainak szükségességét, és a rasszista megfélemlítéssel, erőszakkal és a kirekesztő megbélyegzéssel szembeni határozott állami fellépés fontosságát. A Gyöngyöspatán kialakult helyzettel kapcsolatban az Amnesty International egy “sürgős akciót” indított, arra kérve tagjait és támogatóit világszerte, hogy levélben emlékeztessék a kormányfőt a magyar állam nemzetközi kötelezettségére, hogy minden állampolgárának egyenlően kell biztosítania a személyi biztonság védelmét.

Az egy pozitív jel, hogy – késve ugyan – de a kormány felismerte a cselekvés szükségességét a Büntetőtörvénykönyv módosításával. Habár, ahogy azt ajánlásaik is mutatják, a jogszabályi változtatások mellett, a hatályos jogszabályok megfelelő végrehajtása, más intézkedések meghozatala és az intézményi változtatások legalább annyira fontosak ennek a komplex problémának a megoldására.

A Fidesz korlátozta a szólásszabadságot

Az Országgyűlés tavaly fogadta el azt a két médiatörvényt, amelyet széles körű tiltakozás követett civilektől, civil szervezetektől, szakemberektől, politikusoktól és nemzetközi szervezetektől is. Az Európai Bizottság nyomására 2011-ben végrehajtott változtatások ellenére az Amnesty International szerint a hatályos magyar médiaszabályozás továbbra is indokolatlan mértékben korlátozza a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságát azzal, hogy minden médiatartalmat szabályoz nem pontosan meghatározott feltételek alapján, kötelezővé teszi a médiaszolgáltatók regisztrációját, és egy olyan felügyeleti szervet helyez a média fölé, amelynek politikai függetlensége nem megfelelően garantált.

Ezen aggályokat tükrözi a véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó ENSZ különleges megbízott állásfoglalása is.

Az új alkotmány egy részét ki kellene dobni

Már nem a 2010-es év része, de elengedhetetlen az új Alkotmány megemlítése, amely az Amnesty International, és sok más civil szervezet, és nemzetközi szervezet szerint, nincs összhangban Magyarország nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel.

Az Amnesty International úgy véli, hogy a magzati élet fogantatástól számított védelme sértheti a nők jogait és jogbizonytalanságot teremthet; a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés alkotmányba foglalása sértheti a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód tilalmát.

A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának kihagyása lecsökkentheti az esélyegyenlőségi garanciákat; ráadásul a házasság intézményének megfogalmazása, mint egy férfi és nő közötti életközösségé előkészítheti egy, az azonos neműek házasságát egyértelműen tiltó törvény meghozatalát, amely ellentétes lenne az európai és nemzetközi diszkrimináció-ellenes normákkal.

A melegek még mindig nincsenek biztonságban

Magyarországon továbbra is nagyon erős a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) közösségekkel szembeni előítéletesség. A 2010-es budapesti LMBT Méltóság Menetének szervezői szerint a rendőrség eleinte megtagadta a védőkordonok használatát a rendezvény biztosítására. Két résztvevőt megvertek a felvonulás után, állítólagosan szexuális irányultságuk miatt. 2011-ben a rendőrség először megtiltotta az idei Meleg Méltóság menetének adott útvonalon történő megtartását, de azt a határozatot a bíróság hatálytalanította. Az Amnesty International ezek után többször is levélben fordult a magyar rendőrséghez, hogy az idei rendezvény biztonságos lebonyolításának garantálására szólítsa fel.

forrás:nepszava.hu

En Hongrie, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent dans la peur

La Hongrie continue à la discrimination et le racisme et les différentes manifestations des principaux problèmes des droits humains ont été signalés, mais nettement privé de cause des médias d’expression et la liberté d’expression ainsi. rapport annuel de cette année, a déclaré Amnesty International la nouvelle Constitution est incompatible avec les obligations du pays des droits de l’homme.

La situation désespérée des Roms continuent d’être

Selon Amnesty International signale qu’en 2010, la population des Roms hongrois continue de souffrir de multiples désavantages pas soulagée. Un développement positif est que la Cour suprême avait ordonné le dédommagement pour la première fois en été 2010, les Roms victimes de ségrégation dans les écoles discriminatoires, lorsqu’il a jugé que la ségrégation raciale est interdite par la loi d’épuiser la notion d’inégalité de traitement. En 2008 et 2009, commis contre la communauté rom, les victimes, aussi mortelle támadássorozat principaux suspects sont derrière les barreaux, l’enquête a été achevé en Juin 2010, et le procès en cours a commencé en Mars de cette année.

Malgré cela, la population hongroise Roms continuent de souffrir de discrimination, logement, éducation, santé, justice pénale, les zones participation politique.

Au cours des dernières semaines Gyöngyöspatak Hajdúhadház et plusieurs événements ont démontré la nécessité pour les recommandations d’Amnesty International sur les Roms et l’intimidation raciale, la violence, l’exclusion et la stigmatisation à l’encontre de l’importance de l’action gouvernementale forte. Le Gyöngyöspata bien positionné par rapport à un Amnesty International “action urgente” lancé, demandant aux membres et sympathisants à travers le monde pour rappeler au premier ministre une lettre à l’obligation internationale de l’Etat hongrois de veiller à ce que tous les citoyens doivent recevoir la même protection du personnel de sécurité.

Le seul signe positif est que – bien que tardive – mais le gouvernement a reconnu la nécessité d’une action en modifiant le Code criminel. Bien que, comme le montrent les recommandations, les modifications législatives en vertu de la législation existante est correctement mise en œuvre, d’autres mesures et changements institutionnels au moins aussi important à ce problème complexe à résoudre.

Fidesz a restreint la liberté d’expression

L’Assemblée nationale a adopté l’année dernière par la loi deux médias, qui a été suivie par de nombreuses protestations civilektől, ONG, professionnels, politiciens et organisations internationales ainsi. La pression de la Commission européenne en 2011, malgré les modifications apportées par Amnesty International que les médias efficaces hongrois continuent d’être indûment restreint la liberté d’expression et la liberté d’expression que tout le contenu des médias n’est pas réglementé dans des conditions spécifiées, il est obligatoire pour l’inscription des médias, et un un organe de contrôle est inséré dans les médias sur lesquels l’indépendance politique n’est pas correctement assurée.

Cela reflète les préoccupations au sujet de la liberté d’expression, l’Envoyé spécial de la résolution de l’ONU ainsi.

La nouvelle Constitution est une partie doit être jetée

Ne fait plus partie de l’année 2010, mais la nouvelle Constitution est essentiel de mentionner que l’Amnesty International et de nombreuses autres ONG, et l’organisation internationale qui n’était pas compatible avec la Hongrie obligations internationales en matière des droits de l’homme.

Selon Amnesty International estime que la protection de la vie fœtale, de la conception de violer les droits des femmes et créer une incertitude juridique, le préjudice réel à la prison à vie Réservez anticonstitutionnel de traitements cruels, inhumains et dégradants sont interdits.

L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, de réduire l’omission des garanties d’égalité, en plus du libellé de l’institution du mariage entre un homme et une femme se préparer à vivre avec une loi sur le mariage de même sexe interdit clairement l’adoption de ce qui serait contraire à l’européenne et internationale des normes anti-discrimination.

Les homosexuels ne sont toujours pas sûrs

La Hongrie est encore très forte dans la communauté lesbienne, gay, bisexuels et transgenres (LGBT) contre les préjugés. La séquence de 2010 de Budapest Pride LGBT organisateurs, la police a initialement refusé d’utiliser l’événement pour assurer védőkordonok. Deux participants à la procession ont été battus après avoir prétendument en raison de l’orientation sexuelle. En 2011, la police a interdit la première fois lors de la Gay Pride de cette année gardant la séquence d’un itinéraire particulier, mais cette décision a été annulée par le tribunal. Selon Amnesty International à plusieurs reprises après avoir écrit à la police hongroise, cet événement de cette année pour assurer le déroulement sécuritaire de l’appel.

Source: nepszava.hu

Leave a Reply 487 megnézve, 1 alkalommal mai nap |