< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Felesküdni Orbánra: Így fizet a vezér lelkes hódolóinak Megtörni a gyáva csendet Péter Vladimir: Feszített a tehetetlenség //Felesküdni Orbán: Es lohnt glühender Verehrer des Führers Break the feige Schweigen Wladimir Peter: gestrecktem der Trägheit

| Mobile | RSS

Felesküdni Orbánra: Így fizet a vezér lelkes hódolóinak Megtörni a gyáva csendet Péter Vladimir: Feszített a tehetetlenség //Felesküdni Orbán: Es lohnt glühender Verehrer des Führers Break the feige Schweigen Wladimir Peter: gestrecktem der Trägheit

2011. május 20. | hozzászólás | Kultúra

Az új alkotmányba bekerült a Magyar Művészeti Akadémia: az alaptörvény Makovecz Imre magánegyesületének éppolyan védelmet és önállóságot ad, mint a Magyar Tudományos Akadémiának. Kimaradt viszont az alkotmányból az MTA társszervezete, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA). E prominens társaság egyik tagja, a Munkácsy-díjas ötvös, szobrász, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanszékvezető tanára nemrég nyílt levélben tiltakozott az intézményt ért gyalázat ellen. Egyszemélyes akciójával a „gyáva csendet” akarta megtörni. SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja.
– Amikor először hallottam, hogy az alkotmányba is belefoglalják Makovecz Imre magánegyesületét, tréfának hittem.

– Valóban abszurd. Még inkább megdöbbentem, amikor megtudtam: az alaptörvényből kimarad a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, az MTA hivatalos társszervezete. Megalázó az is, hogy a kormány nem egyeztetett velünk. Miután a tervezet nyilvánosságra került, társaságunk elnöke, Dobszay László Széchenyi-díjas zenetörténész, és ügyvezetőnk, Ferencz Győző irodalomtörténész segítséget kért Pálinkás Józseftől. Ő az MTA elnökeként volt tagja az alkotmányt előkészítő bizottságnak. Közölte: az ügyben már döntés született, nincs mit tenni. Erre a Széchenyi Akadémia két vezetője lemondott: így akarták felhívni a figyelmet a SZIMA méltatlan helyzetére. Demonstratív lépésüket tiszteletre méltónak tartom. Ezt is megírtam nyílt levelemben az ÉS-ben.

– Csend című írását azzal kezdi: „Vártam, hogy a tekintélyes művészek kiválasztott gyülekezete (melynek történetesen tagja vagyok) hangot adjon felháborodásának, tiltakozzon az őket (bennünket) ért méltatlan, méltánytalan és jogtalan kisemmizésért.” Hozzátette: írásával meg akarta törni a gyáva csendet. Nem sértődtek meg akadémiai társai?

– De, lehetséges. Írásomra csak a két vezetőnk reagált: ők megköszönték. Senkit nem akartam megbántani. Azért fogalmaztam ennyire élesen, mert nagyon feszített a tehetetlenség. Tervezőművész vagyok, ritkán szólalok meg nyilvánosan. Most is azt reméltem: azok a művész akadémikusok, akik látható-hallható szereplői a kulturális közéletnek, majd állást foglalnak, és csatlakozhatom hozzájuk. Ám csend volt. Magánbeszélgetéseken kérdezgettem is többüktől: nem terveznek-e közös tiltakozó akciót? Brummogtak valamit. Mégsem történt semmi. Úgy döntöttem, nem várok tovább, és a magam nevében tiltakozom. Tartoztam ennyivel „saját meszesedő gerincemnek”, de mindenekelőtt Kosáry Domokos emlékének, aki 1992-ben alapította a Széchenyi Akadémiát.

Riskó Gáspár felvétele
– A rendszerváltás után Kosáry volt az MTA első elnöke. Egyik legfőbb céljának tekintette, hogy az Akadémia ne csak a tudománynak, hanem a művészetnek is központjává váljon, rangot adjon az alkotóknak. Még szintén ’92-ben – az MTA-tól függetlenül – Makovecz Imre „ellenakadémiát” hozott létre, s eleinte azzal indokolta különállásukat: ők főként a képzőművészeket képviselik.

– Megnyilvánulásaik már akkor ellenszenvesek voltak számomra. A SZIMA eredetileg Magyar Művészeti Akadémia néven tervezte a megalakulását. De Makoveczék alattomosan elorozták a nevet, és sietve így jegyeztették be magukat. Viselkedésmódjuk, ízlésviláguk is idegen tőlem, világnézetüktől pedig végképp irtózom.

– Makovecz később beismerte: „ellenakadémiájukat” a kultúra politikai megosztásáért hozták létre. Nyilatkozta: „A liberális gondolkodású emberek az MTA-hoz, a konzervatív és nemzeti gondolkodásúak a Magyar Művészeti Akadémia felé gravitáltak.”

– Szamárság! A mi szervezetünk világnézetileg sem homogén: vannak „kettős tagok” is. Lelkük rajta. Az új tagokat demokratikusan választjuk meg: csakis a művészi kvalitás és a tisztességes gondolkodás számít. Mindig távol tartottuk magunkat a direkt politizálástól. Ez részben helyes, hiszen a művészet legyen független. Akadémiai társaim nagyszerű művészek és kitűnő emberek. Ám a kényszeres távolságtartás, a túlzott óvatosság amúgy is halovány karakterünk elveszítéséhez vezetett. S miközben Makoveczék a haza bölcseinek pózában tetszelegve harsogták sokszor vérfagyasztó nézeteiket, addig a mi társaságunkat bénulttá tették az udvariasan elhallgatott véleménykülönbségek és a kölcsönös tisztelet. Már közös dolgainkért sem tudunk összefogni.

– Makoveczék viszont lelkesen hódoltak Orbán Viktornak. Akadémiájukon belül alakult meg 2002-ben a Fidesz-elnök vezette Szövetség a Nemzetért Polgári Kör. Makovecz 2006-ban a Kossuth téri tüntetők egyik vezetője lett, majd a tavalyi parlamenti választások előtt hangoztatta: felesküdött Orbánra, akinek – szerinte – kormányzói jogokat kellene adni. Udvari művészeit most bőkezűen jutalmazta a miniszterelnök: az alkotmányosítással meghatározó szerephez juttatta őket a magyar kulturális életben, és évi 100 milliós apanázst biztosít nekik. Sőt: az Orbán-kormány 2,3 milliárdból felújíttatja a Vigadót, amelyet – állítólag – ingyen használhatnak majd Makoveczék. Összehasonlításképp: a SZIMA évente 12 milliót kap, s egy kis irodát az MTA épületében. Önök még mire számítanak egyáltalán?

– Pálinkás József megígérte: továbbra is az MTA társintézménye maradunk. Csekély vigasz. Vezetőink – remélhetően – hamarosan összehívják a közgyűlésünket, ahol döntenünk kell: hogyan tovább? Rossz „megoldás” lenne önmagunk feloszlatása. Ezzel azt bizonyítanánk: beletörődtünk a helyzetünkbe. Inkább sokkal markánsabban kellene képviselnünk közös értékeinket.

– Sokak szerint a kormány „rendszerváltást” akar a kultúrában is. A Magyar Művészeti Akadémia alkotmányba emelése is ezt szimbolizálja. A Fidesz központosítja a filmművészetet, párthíveit nevezi ki a színházak élére. Üldözik a liberális filozófusokat, a Széchenyi- és a Kossuth-díj Bizottságból száműzték a szakmai szervezeteket. Vannak, akik úgy vélik: ma nagyobb a politikai nyomás a kultúrán, mint amilyen a hetvenes években volt.

– Én gyűlöltem a Kádár-rendszert: utólag sem vállalok vele semmiféle közösséget. Bárhogyan rongálják is most nálunk a jogállamot, mindmáig sokkal jobb a helyzet, mint a rendszerváltás előtt. Elmondhatom a véleményemet, amely megjelenik egy országos lapban. Ha nem tetszik a kormány, harcolhatunk, tiltakozhatunk ellene, leválthatjuk előbb-utóbb. Egyelőre a demokrácia tanulóéveinek az árát fizetjük. Az elmúlt húsz évben talán túlságosan megszoktuk, hogy szabadok vagyunk. Nem hittük, hogy ezért küzdenünk kellene. De már most érződik: az emberek rossz néven veszik, ha autonómiájukban akadályozzák őket. A Fidesz-fölény még tart, ám bármerre nézek, mindenütt az ízléstelen és dölyfös kormánypolitika sebesültjeit látom. Vannak, akiket a gazdasági intézkedések sújtanak, mások az ideológiai támadások károsultjai. Azt remélem: valójában senki nem szeretne újra diktatórikus pártállamban élni. A demokráciát azonban csak társadalmi összefogással tudjuk megvédeni.

A SZIMA alapítói – többek között – Cseres Tibor, Görgey Gábor, Hubay Miklós, Jovánovics György, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Konrád György, Lator László, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Magda, Vas István. Jelenleg nyolcvannyolc tagjuk van. Néhány név – a teljesség igénye nélkül: Bodor Ádám, Esterházy Péter, Gergely Ágnes, Imre Flóra, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Spiró György, Tandori Dezső, Tóth Krisztina, Várady Szabolcs, Závada Pál (irodalmi osztály). Bak Imre, Birkás Ákos, HarasztyÿIstván, Keserü Ilona, Klimó Károly, Maurer Dóra, Nádler István, Orosz István, Pauer Gyula, Péter Vladimir (képző- és iparművészeti osztály). Jeney Zoltán, Kocsis Zoltán, Petrovics Emil, Sáry László (zenei alkotóművészeti osztály). Ascher Tamás, Huszti Péter, Jancsó Miklós, Lengyel György, Makk Károly, Mészáros Márta, Székely Gábor, Zsámbéki Gábor (mozgókép- és színházművészeti
forrás:168 óra

Felesküdni Orbán: Es lohnt glühender Verehrer des Führers
Break the feige Schweigen
Wladimir Peter: gestrecktem der Trägheit

Die neue Verfassung trat der Ungarischen Akademie der Künste: das Grundgesetz Makovecz Imre magánegyesületének Anzeige ist wie Selbstvertrauen und Schutz, wie die Ungarische Akademie der Wissenschaften. Aber von der Verfassung der MTA Tochtergesellschaft der Széchenyi Akademie für Literatur und Kunst (Sim) weggelassen. Diese Firma ist ein prominentes Mitglied der Munkácsy-Preisträger Goldschmied, Bildhauer, Moholy-Nagy University of Art und der Schulleiter der Institution vor kurzem erreichte einen offenen Brief protestieren gegen die Empörung. Ein-Mann-Kampagne der “feige Schweigen” wollte brechen. SANDOR ZSUZSANNA Interview.
– Als ich das erste Mal hörte, dass die Verfassung Makovecz magánegyesületét Imre, ein Witz Ich dachte, umfassen.

– Wahrlich absurd. Noch mehr schockiert, als ich erfuhr: die alaptörvényből übersprungen der Széchenyi Akademie für Literatur und Kunst, eine offizielle Tochtergesellschaft der MTA. Entwürdigungen durch die Tatsache, dass die Regierung nicht mit uns zu konsultieren. Nach dem Entwurf Öffentlichkeit, Präsident des Unternehmens, Laszlo Szechenyi Dobszay ausgezeichnete Historiker und Geschäftsführer, gemacht wurde Literaturhistoriker Victor Franz Joseph bat um Hilfe von Brandy. Er war Mitglied des MTA Vorsitzender des vorbereitenden Ausschusses der Verfassung. Die Aussagen in dem Fall bereits entschieden dies nicht zu tun. Széchenyi Akademie für diese beiden Politiker zurückgetreten: sie wollte die Aufmerksamkeit auf die beschämende Situation der Sim zu ziehen. Ich denke, sie nehmen demonstrative verdient Respekt. Auch dies schrieb einen offenen Brief in der ADN.

– Frieden beginnt mit dem Schreiben, mit dem Titel: “. Ich hatte erwartet, dass die Künstler für repräsentative Versammlung (die ich zufällig ein Mitglied werden) ausgewählt Stimme zu geben, um der Empörung, der Protest gegen sie (uns) erlitten würdelos, ungerechten und ungerechtfertigten kisemmizésért” Er fügte hinzu, dass er ein Feigling zu schreiben Schweigen zu brechen wollte . Andere nicht sértődtek der akademischen?

– Aber, es ist möglich. Dieser Artikel, ich reagierte auf die beiden Führer: Sie sind dankte. Ich wollte nicht niemand zu nahe treten. Wurde so scharf formuliert, weil die Trägheit ist sehr eng. Designer, habe ich selten sprechen öffentlich. Nun es ist zu hoffen: der Künstler Akademiker, die man sehen kann, der kulturellen Akteure des öffentlichen Lebens gehört, und dann zugunsten stehen, und sich ihnen anzuschließen. Aber war es still. Többüktől auch fragen, private Diskussionen: nicht planen, eine gemeinsame Protestaktion werden? Brummogtak etwas. Doch nichts geschah. Ich beschloss, nicht mehr warten und ich im Namen der Protest. Ich schuldete, dass viel “Verkalkung der Wirbelsäule”, aber die Erinnerung an alle Kosary Domokos, die im Jahr 1992 gründete der Széchenyi Akademie.

Gaspar hat Risko
– Nach dem Regime Kosary war der erste Präsident des MTA. Eines der Hauptanliegen der Ansicht, dass die Akademie nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch das Zentrum der Kunst geworden, liefern die Autoren einen Rang. Selbst in ’92 auch – unabhängig von der MTA – Makovecz Imre ellenakadémiát “geschaffen hat seinen ersten különállásukat gerechtfertigt: sie sind vor allem von den Künstlern vertreten.

– Manifestationen wurde möglicherweise unangenehm mir haben. Die Sim wurde ursprünglich von der Ungarischen Akademie der Künste benannt Bildung entwickelt. Makovecz elorozták aber schleichend den Namen und registriert sich so schnell. Verhalten, schmeckt seltsam von mir, und sicherlich verabscheuen világnézetüktől.

– Makovecz gestand später: “ellenakadémiájukat” Teilhabe an der politischen Kultur erstellt wurde. Sagte: “Die liberal denkende Menschen auf der MTA und der konservativen Denker des Ungarischen Akademie der Künste zu gravitáltak.”

– Unsinn! Unsere Organisation nicht ideologisch homogen: Es gibt “Dual-Mitglieder” auch. Ihre Seele. Die neuen Mitglieder demokratisch gewählt: nur die künstlerische Qualität und faire Reflexion der Materie. Wir haben immer ferngehalten von der direkten Politik. Dies ist teilweise richtig, wie die Kunst unabhängig zu sein. Akademische Kerl großen Künstler und großartigen Menschen. Aber die Entfernung zwanghaft, übermäßige Vorsicht bereits auf den Verlust Ihres Charakters schwach geführt. Und während die Heimat Makovecz pózában tetszelegve Weisen oft Kühlen Ansichten in der Zwischenzeit haben wir unser Unternehmen bénulttá gemacht haben, rief höflich pausiert die Meinungsverschiedenheiten und gegenseitigen Respekt. Wir können nicht mehr gemeinsam dolgainkért vereinen.

– Viktor Orban Makovecz aber am liebsten umarmen. Akadémiájukon innerhalb im Jahr 2002 gegründet, der Fidesz-geführten vom Präsidenten der Vereinigung der Nation Civil Circle. Makovecz wurde 2006 Demonstranten aus Kossuth-Platz einer der Führer, und dann wiederholte letztjährigen Parlamentswahlen: eidesstattliche Orbán, die – denke ich – sollte der Gouverneur Rechte gegeben werden. Yard Künstler nun großzügig vom Premierminister belohnt: die dominante Rolle alkotmányosítással schickte sie an die ungarische Kulturleben und bietet ihnen Apanage 100 Millionen pro Jahr. In der Tat, renovieren die Regierung Orban die Redoute mit 2,3 Mrd., die – angeblich – kostenlos und verwenden Sie dann Makovecz. Im Vergleich dazu wird die Sim 12.000.000 $ jährlich, und ein kleines Bürogebäude in der MTA. Du bist, was zählt überhaupt?

– Brandy Joseph versprochen, wird der MTA an Partnerinstitutionen weiterhin bleiben. Kleiner Trost. Leaders – hoffentlich – bald in unserem Parlament einberufen, die entscheiden, wie Sie vorgehen müssen? Bad “Lösung” würde die Auflösung des Selbst. So ist es bizonyítanánk: resigniert die Position. Viel stärker ausgeprägt sollte repräsentieren die gemeinsamen Werte.

– Viele Leute denken, dass die Regierung einen “Regimewechsel” Sie die Kultur wollen. Verfassung der Ungarischen Akademie der Künste ist es Anhebung symbolisiert. Der Fidesz zentralisiert das Kino, párthíveit zum Leiter der Theater. Verfolgen liberalen Philosophen, die Szechenyi und Kossuth Ausschuss wird von Berufsverbänden verbannt. Es gibt diejenigen, die heute glauben, dass der politische Druck der größeren Kultur als es in den siebziger Jahren war.

– Ich hasste das Kadar-Regime: Sie anschließend führte keine Gemeinschaft. Egal, wie korrupt der Rechtsstaatlichkeit ist jetzt mit uns, ist immer noch eine viel bessere Situation als vor dem Übergang. Ich kann Ihnen meine Ansichten, die in einer überregionalen Tageszeitung veröffentlicht werden. Wenn Sie nicht wie die Regierung zu kämpfen, um gegen sie Objekt, wird es schließlich zu ersetzen. Doch der Preis, den wir zahlen für die Demokratie tanulóéveinek. In den letzten zwanzig Jahren, vielleicht auch, dass wir frei sind daran gewöhnt. Wir haben nicht geglaubt, deshalb sollten wir anstreben. Aber er fühlt sich jetzt: Leute ärgern, wenn sie ihre Autonomie zu behindern. Der Fidesz-Meisterschaft ist noch offen, aber überall, wo ich schauen, überall sehe ich unanständig und arrogant Regierung verletzt. Es gibt diejenigen, die wirtschaftliche Maßnahmen zu leiden, einige der ideologischen Angriffe auf die Opfer. Ich hoffe, im Gegenteil: niemand Einparteienstaat Diktatur und nicht wieder zu leben. Die soziale Demokratie, aber nur mit vereinten Kräften können wir verteidigen.

Die Sim-Gründer – unter anderem – Cseres Tibor Görgey Gabor Miklos Hubay, György Jovanovics Jókai, Anna, Ferenc Juhasz, György Konrád, László Lator, Mandy Ivan Miklos Mészöly, Ágnes Nemes Nagy, Magda Szabó, István Vas. Derzeit achtundachtzig Mitglieder. Nur einige zu nennen – sind nicht beschränkt auf: Ádám Bodor, Peter Esterhazy, Agnes Gregory, Flora Imre, Imre Kertész, László Krasznahorkai, Peter Reed, Adam Nadasdy, Lajos Parti Nagy, Zsuzsa Rakovszky, Spira, György Dezsö Tandori, Krisztina Toth, Szabolcs Varady , Paul Závada (Literatur-Klasse). Imre Bak, Ákos Birkás HarasztyÿIstván, bitter, Ilona Klimó Charles Maurer, Stephen Nadler, Russisch, István Gyula Pauer, Peter, Vladimir (Kunst-und Design-Abteilung). Zoltán Jeney, Zoltan Kocsis, Emily Petrowitsch, Sary László (alkotóművészeti Musik-Klasse). Ascher Tamás Péter Huszti, Miklos Jancso, Polen, György Károly Makk, Márta Mészáros, Gábor Székely, Gábor Zsámbéki (und Film-Theater
Quelle: 168 Stunden

Leave a Reply 713 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: