< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: “Obama feltételei a zsidó állam végét jelenthetik //””Obama may mean the end of the terms of the Jewish state”

| Mobile | RSS

“Obama feltételei a zsidó állam végét jelenthetik //””Obama may mean the end of the terms of the Jewish state”

“Obama feltételei a zsidó állam végét jelenthetik”

Benjamin Netanjahu a nyilvánosság előtt arra kérte Barack Obamát, hogy ne kényszerítse bele Izraelt egy olyan békébe, ami a zsidó állam pusztulását jelentheti. Hozzátette: Mahmúd Abbasznak választania kell, hogy a Hamasszal vagy Izraellel akar megegyezni.

A tervezett egy óra helyett több mint két órát tárgyalt egymással a Fehér Házban az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök. A találkozó végén Barack Obama megismételte csütörtöki beszédének főbb pontjait, és felszólította Izraelt, hogy az 1967-es határokhoz való visszatéréssel tegye lehetővé a palesztin állam megalakulását. Az amerikai elnök elismerte, hogy magmaradtak a nézetkülönbségek az Egyesült Államok és Izrael között arról, hogyan lehet megteremteni a közel-keleti békét. Az ATV az izraeli miniszterelnök környezetéből úgy értesült, hogy Benjamin Netanjahu úgy értékelte Obama beszédét, hogy olyan elfogadhatatlan feltételekre akarja rákényszeríteni Izraelt, ami a zsidó állam végzetét jelentheti.

A békét nem lehet illúziókra építeni. Izrael őszintén akarja a békét, de nem követhetünk el a béke nevében végzetes tévedéseket – közölte drámai hangú válasz nyilatkozatában Benjamin Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök leszögezte, hogy Mahmúd Abbasz palesztin vezetőnek választania kell, hogy a Hamasszal keresi a megbékélést vagy a békét Izraellel.

Netanjahu kijelentette, hogy Izrael számára elfogadhatatlan feltétel az 1967-es arab agresszió előtt határokhoz való visszatérés. Emlékeztette Obama elnököt arra, hogy akkor Izrael két határa között mindössze egy 15 kilométeres sáv húzódott. Ezek a határok védhetetlenek voltak, és arra indították Izrael ellenségeit, hogy újra és újra háborút indítsanak a zsidó állam ellen.

Netanjahu az amerikai elnökhöz fordulva azt kérte Barack Obamától, hogy az Egyesült Államok ne kényszerítse bele Izraelt egy olyan béke-megállapodásba, amely a zsidó állam végzetét jelenthetné. A közös sajtótájékoztató végén a két vezető kezet rázott, de az első sajtóértékelések szerint a feszültség a nyilvánosság előtti vita után még tovább mélyülhetett Obama és Netanjahu.

Az ATV a találkozó előtt úgy értesült, hogy az izraeli miniszterelnök környezetében úgy látják, Barack Obama nincs tisztában a közel-keleti realitásokkal, és az elmúlt hónapok nagy jelentőségű változásai ellenére továbbra is a 2009-es kairói beszédben kijelölt programot akarja végrehajtani. „Obama nem tanult semmit és nincs világos stratégiája azon kívül, hogy elfordult eddigi arab szövetségeseitől és közvetlenül az ’arab néphez’ kíván fordulni” – magyarázta az ATV-nek az izraeli kormányfő kommunikációs tanácsadója.

„Az eddigi izraeli kormányok közül egy sem fogata el tárgyalási alapnak az 1967 előtti határokat, most Obama mégis ezt erőlteti. Ez nem viszi előbbre a békefolyamatot, sőt az ma már nem is létezik. Ennek oka, hogy Obama egyoldalú ígéretei és Izraellel szemben támasztott irreális követélései miatt a palesztinok már nem látják értelmét a tárgyalásnak, mivel azt érzik, hogy anélkül is mindent elérhetnek.” Ebben a helyzetben Izraelnek az alapvető biztonsági érdekeit kell követnie, illúziók nélkül.

Az új amerikai közel-kelet stratégia nyertese Törökország lehet – véli az izraeli kormánytanácsadó. „Nagy megdöbbenést fog okozni azonban, amikor kiderül, hogy a jelenlegi török vezetés a demokrácia eszközeivel éppen a demokratikus török világi államot igyekszik felszámolni, miközben Törökország egyre szorosabban együttműködik az iráni ajatollahok rendszerével”.

forrás:ATV / Morvay Péter

Benjamin Netanyahu publicly called on Barack Obama, not to force Israel into a peace, which may mean the destruction of the Jewish state. He added: Mahmoud Abbas to choose, or that Hamas wants Israel to agree.

The planned one hour instead of over two hours of discussion between the White House, the U.S. president and Israeli prime minister. The meeting at the end of Barack Obama’s speech on Thursday reiterated the main points, and urged Israel to the 1967 borders in return to allow the establishment of a Palestinian state. The U.S. president acknowledged that magmaradtak the differences between the United States and Israel about how to create peace in the Middle East. ATV in the surroundings of Israeli Prime Minister was informed that Benjamin Netanyahu is by Obama’s speech, that wants to impose unacceptable conditions on Israel, which mean the doom of the Jewish state.

The illusion can not build peace. Israel truly wants peace, but peace can not be followed by the name of the fatal mistakes – said statement of Benjamin Netanyahu’s dramatic response. The Israeli prime minister, stated that Palestinian leader Mahmoud Abbas must choose to seek reconciliation with Hamas or peace with Israel.

Netanyahu said that Israel’s conditions are unacceptable to the 1967 borders, before a return to Arab aggression. President Obama, reminded that Israel is just between the two boundary ran in a 15-kilometer track. These limits were védhetetlenek, and prompted Israel’s enemies to re-launch a war against the Jewish state.

Netanyahu turned to the American President had asked Barack Obamától that the United States not to force Israel into a peace agreement, which could mean doom for the Jewish state. The joint press conference at the end of the two leaders shook hands, but the first sajtóértékelések under tension before the public debate even further after mélyülhetett Obama and Netanyahu.

The ATV prior to the meeting was informed that the Israeli environment minister, they see Barack Obama not aware of the realities in the Middle East, and major changes in recent months but remains an important speech in Cairo in 2009, wants to implement the selected program. “Obama has not learned anything, and no clear strategy in addition to being turned away from our Arab allies, and directly to the ‘Arab people’ would you turn to” – explains the ATV’s communications adviser to the Israeli prime minister.

“The current Israeli government, none of carriages to the negotiating basis for the pre-1967 borders, but now that Obama is pushing. This does not carry forward the peace process, and even today no longer exists. The reason is that Obama has sided with Israel against making unrealistic promises and claims because the Palestinians have not seen the meaning of the trial because it was felt that without everything available. “In this situation, Israel’s basic security interests must be followed, without any illusions.

The new U.S. Middle East Strategy of Turkey can be successful – that the Israeli Governments. “We are going to cause consternation, however, when it turns out that the current leadership of the Turkish democracy is a democratic means of threats by the Turkish secular state, while Turkey is becoming more closely with the Iranian regime of Ayatollah”.

Source: ATV / Peter Morvay

Leave a Reply 518 megnézve, 1 alkalommal mai nap |