< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Európába igyekeznek Megerősítették: Mladic van a rács mögött //Trying to Europe Confirmed that Mladic is behind bars

| Mobile | RSS

Európába igyekeznek Megerősítették: Mladic van a rács mögött //Trying to Europe Confirmed that Mladic is behind bars

Elfogták Ratko Mladicot – jelentette be csütörtökön Belgrádban Boris Tadic szerb elnök.

“A Szerb Köztársaság nevében bejelentem Ratko Mladic letartóztatását. A kiadatási eljárás folyamatban van” – közölte rendkívüli sajtótájékoztatón a szerb államfő. Az államfő nyilatkozatát az RTS szerbiai állami rádió- és televízió közvetítette élőben honlapján.

Boris Tadic azt mondta, hogy Mladicot a reggeli órákban fogták el a szerb titkosszolgálat és a háborús bűncselekmények feltárásával foglalkozó szolgálat emberei.

Az államfő gratulált a szerb nemzetbiztonsági tanács akciócsoportjának, amely – mint mondta – a Cvetkovic-kormány megalakulásától számított három év óta éjt nappallá téve dolgozott a háborús bűnösök felkutatásán.

Tadic szerint Ratko Mladic elfogása ismételt megerősítése annak: Szerbia a hágai Nemzetközi Törvényszékkel való együttműködés lezárásán dolgozott, hogy pontot tegyen a történelem e nehéz fejezetére.

“Megmutattuk, hogy Európába igyekszünk, és erősíteni akarjuk hitelünket a nemzetközi közösségben” – mondta Tadic. Hangsúlyozta, Mladic elfogása után Szerbia számára lehetőség nyílik arra, hogy új kapcsolatokat építsen a délkelet-európai térségben.

Az RTS szerint Mladic elfogásának részleteiről a szerb titkosszolgálat fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. A belgrádi és a zágrábi média körülbelül egy órával Tadic bejelentése előtt szellőztette meg, hogy a boszniai szerb hadsereg egykori, háborús bűntényekkel vádolt parancsnoka Milorad Komadic álnéven élt Szerbiában. Állítólag a Belgrádtól 80 kilométerre északkeletre fekvő, a Nagybecskerek (Zrenjanin) melletti Lázárföld (Lazarevo) faluban tartóztatták le lakossági bejelentés alapján.

Mladic letartóztatásának híre kapcsán a Tanjug szerb hírügynökségen a belpolitikai szerkesztőség ügyeletese azt a tájékoztatást adta, hogy egyelőre nincs jele semmilyen készülő utcai megmozdulásnak Belgrádban.

Nincs hírük arról, hogy bárki tüntetni készülne a boszniai háború fő bűnösének tartott egykori tábornok, a boszniai szerb hadsereg 16 éven át bujkáló egykori parancsnokának elfogása miatt.

A Tanjug ügyeletese hozzátette, hogy internetes felületeken, például a Twitteren sem tapasztaltak tüntetésre buzdító felhívásokat.

Ashton: haladéktalanul adják ki Mladicot Hágának

Az Európai Unió azt várja, hogy az elfogott Ratko Mladicot haladéktalanul adják ki Hágának – hangsúlyozta csütörtöki nyilatkozatában az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

Catherine Ashton szerint a boszniai szerb hadsereg egykori, háborús bűnökkel vádolt parancsnokának az elfogása “fontos lépés Szerbia és a nemzetközi igazságszolgáltatás számára”.

A délszláv háborúk során elkövetett súlyos bűncselekmények ügyében eljárni hivatott, hágai székhelyű nemzetközi ENSZ-törvényszék (angol rövidítéssel: ICTY) ügyésze 1995-ben emelt vádat Mladic ellen.

Mivel vádolják el Mladicot?

A második világháború óta történt legsúlyosabb európai tömegmészárlással, nyolcezer boszniai muszlim módszeres meggyilkolásának levezénylésével vádolja a csütörtökön elfogott Ratko Mladicsot a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY).

Az ICTY 1995 novemberében nyilvánosságra hozott vádja szerint a boszniai szerb hadsereg parancsnokaként Mladic Radovan Karadziccsal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével együtt közvetlenül felelős a srebrenicai ENSZ-biztonsági zónában 1995 júliusában elkövetett népirtásért, amelynek eredményeképp “a srebrenicai muszlim népesség gyakorlatilag megsemmisült”. A biztonsági zóna megtámadására Mladic és Karadzic adott parancsot.

“Miután srebrenicát bevették a szerb csapatok 1995 júliusában, a muszlim népességet lemészárolták. Az ügyészség által bemutatott bizonyítékok elképzelhetetlen kegyetlenségeket tárnak fel: férfiak ezreit végezték ki és temették tömegsírokba, több száz férfit temettek el élve, nőket és férfiakat csonkítottak meg és mészároltak le, gyermekeket öltek meg az anyjuk szeme láttára, egy nagyapát arra kényszerítettek, hogy saját unokája májából egyen. Ezek a jelenetek az emberiség történetének legsötétebb lapjain a valódi poklot írják le” – foglalta össze az ügyet tárgyaló bíró.

A volt parancsnok felelős a mészárlás kiterveléséért, az arra valón felbujtásért és annak elrendeléséért, illetve felelősségre vonható az ő parancsának engedelmeskedők bűntetteiért is. Mladicot a srebrenicai népirtáson kívül Bosznia-Hercegovina területén elkövetett háborús és emberiesség elleni bűnökkel is vádolja a hágai ítélőszék.
forrás:ma.hu

Trying to Europe
Confirmed that Mladic is behind bars

Ratko Mladic was arrested – announced Thursday in Belgrade, Serbian President Boris Tadic.

“The Republic of Serbia on behalf of announcing the arrest of Ratko Mladic. The extradition process is under way” – an extraordinary press conference in the Serbian president said. The president’s statement to the RTS Serbian state radio and television broadcast live on the website.

Boris Tadic said that Mladic was caught in the morning, the Serbian war crimes and secret service men engaged in the exploration.

The president congratulated the Serbian Chamber’s Task Force on National Security, which – as said – the Cvetkovic government since its establishment three years he worked day and night to search for war criminals.

Tadic re-confirmation by the capture of Ratko Mladic in Serbia to the Hague International Tribunal for the former cooperation worked to make a point in the history of this difficult chapter.

“We have shown that we in Europe, and we want to strengthen our credibility in the international community” – said Tadic. Stressed after the capture of Mladic in Serbia has the opportunity to build new relations with the Southeast European region.

According to the RTS capture of Mladic, the Serbian secret service details will be communicated to the public. The Belgrade and Zagreb media about an hour before the announcement szellőztette Tadic that the former Bosnian Serb army, accused of war commander Milorad bűntényekkel Komadic lived under an assumed name in Serbia. 80 kilometers northeast of Belgrade, allegedly for lying in Zrenjanin (Zrenjanin) next Lázárföld (Lazarev), the municipality was arrested based on complaints from citizens.

Mladic arrest of Serbian news agency Tanjug news in relation to the political editors on duty have reported that currently there is no sign of any upcoming street demonstrations in Belgrade.

Reputation is not that anyone preparing to bear on the Bosnian war was the main bűnösének former generals, the Bosnian Serb army commander for 16 years hiding in the capture of the former.

The on-duty Tanjug added that web interfaces, such as Twitter calls not seen demonstrations of encouragement.

Ashton: Mladic in The Hague issued immediately

The European Union expects that the arrested Ratko Mladic in The Hague issued immediately – Thursday’s statement underlined the EU’s Foreign and Security Policy.

Catherine Ashton, the former Bosnian Serb army, the commander indicted for war crimes arrest “an important step for Serbia and the international justice”.

The serious crimes committed during the Yugoslav wars is intended to act against the Hague-based UN International Tribunal (English abbreviation: ICTY) in 1995, prosecutors filed criminal complaints against Mladic.

Mladic is accused of because it?

The most serious since World War II European tömegmészárlással, eight thousand Bosnian Muslim accused of orchestrating a systematic killing of Ratko Mladic on Thursday arrested the former Yugoslavia war crimes tribunal of the International Tribunal (ICTY).

In November 1995, the ICTY made public accusations that the Bosnian Serb army commander Mladic Radovan Karadziccsal, the Bosnian Serb Republic with the President directly responsible for the UN security zone in Srebrenica in July 1995 and committed genocide, which has resulted in “the Muslim population in Srebrenica virtually destroyed.” The security zone is challenging Karadzic and Mladic gave orders.

“After the Serb troops in Srebrenica in July 1995 and conquered, massacred the Muslim population. The evidence presented by prosecutors reveal unimaginable kegyetlenségeket: thousands of men executed and buried in mass graves, hundreds of men buried alive, men and women mutilated and slaughtered, children were killed by their mother’s eyes, a grandfather forced to eat their own liver of his grandson. These are the scenes of the darkest pages of human history to describe the real hell “- was summarized by the judge hearing the case.

The commander was responsible for the massacre kiterveléséért, and in the way of felbujtásért elrendeléséért and accountable to obey the commands of his crimes as well. Mladic in Srebrenica genocide committed outside the territory of Bosnia-Herzegovina’s war crimes and crimes against humanity is also accused by the Hague tribunal.
Source: ma.hu

Leave a Reply 1375 megnézve, 1 alkalommal mai nap |