< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Orbán házánál fognak tüntetni a rendőrök Lázár János folytatná a tárgyalásokat az egyenruhásokkal. //Orban’s house will show the police John Lazar continue talks with the egyenruhásokkal.

| Mobile | RSS

Orbán házánál fognak tüntetni a rendőrök Lázár János folytatná a tárgyalásokat az egyenruhásokkal. //Orban’s house will show the police John Lazar continue talks with the egyenruhásokkal.

A budapesti Kossuth téren demonstrált hétfőn a rendvédelmi dolgozók nyugdíjkedvezményeinek visszaállításáért a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TRMSZ). A demonstráción az érintettek közül bárki feljelenthette a szervezők szerint jogellenes törvénymódosítás benyújtóit, Lázár Jánost és Balsai Istvánt, a feljelentéseket a TMRSZ a Legfőbb Ügyészséghez továbbítja.

A tüntetésen mintegy háromezren vettek részt és a különféle rigmusok között többször elhangzott az “Orbán takarodj!” is. A tüntetők fáklyával állták körül a Parlament épületét, és közfelkiáltással megszavazták, hogy egy későbbi időpontban demonstráljanak Orbán Viktor miniszterelnök lakhelyénél. A szervezők bejelentették: megszervezik a tüntetést.

Lázár tárgyalna

A kormánnyal történő egyeztetések folytatását kérte a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) vezetőitől Lázár János szerdán Hódmezővásárhelyen. A szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos kérdések a tárgyalásokon rendezhetőek, a sokszor megengedhetetlen hangnemű hódmezővásárhelyi demonstráció csak arra alkalmas, hogy csökkentse a rendőrség közmegbecsülését – fogalmazott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője, a város polgármestere azt követően, hogy több mint egy órát tárgyalt a TMRSZ vezetőivel.

A Fidesz-frakció határozott álláspontja, hogy aki képes, annak dolgoznia kell. A magyar gazdaság nincs abban a helyzetben, hogy fizesse azoknak a korábbi rendőröknek a nyugdíját, akik egyébként jó fizikai állapotban vannak és dolgoznak – hangsúlyozta a politikus.

A frakcióvezető szerint az érdekképviseleti szervezet fő problémája az, hogy mi lesz azokkal az egykori rendőrökkel, akik szolgálati nyugdíjuk mellett munkát vállalnak. Lázár János kifejtette, évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy a rendőrök egzisztenciális problémáira nem a kiemelt nyugdíj, hanem a rendes fizetés, és a lakáshoz jutás megkönnyítése jelent megoldást. Hozzátette: ez utóbbiban az önkormányzatok is szerepet vállalhatnak.

Szima Judit, a TMRSZ főtitkára a helyi Fidesz-irodában tartott megbeszélés után azt mondta, a Lázár János és Balsai István által beterjesztett alkotmánymódosítási javaslat a munkavállalók szerzett jogát csorbítja, amely két fél egyenrangú megállapodásán alapul, s így nem lehet egyoldalúan módosítani.

Szerzett jogról egyetlen szakszervezeti vezető sem mondhat le, aki mégis megteszi, az “áruló” – fogalmazott a főtitkár.

A TMRSZ csütörtökön fejezi be hódmezővásárhelyi demonstrációsorozatát, majd a jövő hét elejétől a fővárosban tart tüntetéseket. Szima Judit kijelentette, egészen addig folytatódnak a demonstrációk, amíg nem sikerül változást elérni.
forrás:atv/MTI, atv.hu

Orban’s house will show the police
John Lazar continue talks with the egyenruhásokkal.

Kossuth Square in Budapest on Monday demonstrated the restoration of law enforcement professionals nyugdíjkedvezményeinek energetic Hungarian Police Trade Union (TRMSZ). The demonstration of anyone involved in the unlawful under the Act, the organizers feljelenthette benyújtóit, John Lazar and Stephen Balsa, the denunciations of the Prosecutor General’s Office TMRSZ forward.

A demonstration of about three thousand took part and had been reiterated in various verses of the “Get Urban!” as well. The torch demonstrators stood around the Parliament building, and voted by acclamation to demonstrate in a later Prime Minister Viktor Orban lakhelyénél. The organizers announced that organize the demonstration.

Lazarus negotiate

The Government has requested the continuation of negotiations, energetic Hungarian Police Trade Union (TMRSZ) leaders on Wednesday Hódmezővásárhely John Lazar. The service pension related issues in the negotiations can be organized, the tone is often intolerable Hódmezővásárhely demonstration only suitable to reduce public respect for police – said the Fidesz parliamentary faction, the mayor of the town, after more than an hour in talks with leaders of TMRSZ.

The Fidesz-faction firmly of the view that a person who is capable, it should work. The Hungarian economy is not in a position to pay the pensions of the former police officers who are otherwise in good physical condition and work – the politician stressed.

The leader, according to the advocacy organization’s main problem is that we will be with the former police officers who undertake work in addition to service pension. John Lazar stated for years has taken the view that the existential problems of the police pension is not a priority, but also the normal salary, and housing to facilitate a solution. He added, in the latter part of the government can undertake.

Judith Sim, the secretary general of the local TMRSZ Fidesz took office after the meeting said that the John Lazar and Stephen Balsa constitutional amendment proposal submitted by the workers gained the right to curtail, which is based on agreement between two equal parties, and thus can not be modified unilaterally.

Earned the right to waive any one union leader, who is still doing the “traitor” – said the Secretary-General.

The finish Hódmezővásárhely demonstrációsorozatát TMRSZ Thursday, the beginning of next week will hold demonstrations in the capital. Judith Sim said the demonstrations will continue until, until you manage to make a difference.
Source: ATV / MTI, atv.hu

Leave a Reply 750 megnézve, 1 alkalommal mai nap |