< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Felavatták Reagan szobrát a Szabadság téren //Reagan unveiled the statue of Liberty Square

| Mobile | RSS

Felavatták Reagan szobrát a Szabadság téren //Reagan unveiled the statue of Liberty Square

2011. június 30. | 5 hozzászólás | Közélet

Filmszínészként nem lett óriás, elnökként azonban a nép szeretete övezte. Imádta a kommunista vicceket, és hadilábon állt a protokollal – Ronald Reagan száz éve született. Szerdán felavatták az elnök szobrát a Szabadság téren.

Száz éve született a nagy kommunikátor, a sokak által legjobbnak, vagy legalábbis legnépszerűbbnek tartott amerikai elnök, Ronald Reagan. 55 éves koráig filmszínészként dolgozott, hollywoodi karrierjét csak a második világháborús szolgálata szakított félbe. A tartalékos pilóta a háború alatt megnősült, ám első házassága nem volt sikeres, úgyhogy 1952-ben új asszony után nézett, egy színésznő, Nancy Davis lett a társa. Reagan több filmjében világsztárokkal játszott együtt, ő maga azonban színészként nem alkotott igazán maradandót.

Nem így a politikában, ami felé a hatvanas években fordult Reagan figyelme. Bár színészként még a demokratákra szavazott, mégis a Republikánus Pártba lépett be 1962-ben – és igen, négy évvel később már kaliforniai kormányzóvá választották. Reagan egyre inkább belejött a nagypolitikába. 1976-ban kis különbséggel lemarad az elnökjelöltségről, de a következő alkalommal azonban már magát az elnöki címet is megszerzi, a demokrata Jimmy Carterrel szemben. Így 1981. január 20-án Washingtonban beiktatták, mint az Egyesült Államok negyvenedik elnökét. És azonnal sikerrel nyithatott, ugyanis beiktatásának a napján az iráni kormány 444 napos fogság után szabadon engedte a Teheránban őrzött 52 amerikai túszt. Két hónappal később azonban kis híján véget is ért elnöksége. Egy elmebeteg new yorki taxisofőr közelről rálőtt. Reagan súlyosan megsebesült, életveszélyes állapotban volt, amikor a műtőasztalra került, de túlélte a merényletet, és két héttel később már vissza is tért a Fehér Házba.

Reagan elnöksége sikerei közül kiemelkedik a kisebb, de katonailag erős államot meghirdető neokonzervatív gazdaságpolitika. Legnagyobb érdeme azonban a hidegháború lezárása és a Szovjetunióval szembeni határozott fellépése volt, ami sok szovjet és kelet-európai ellenzéki számára reményt adott arra, hogy a kommunista diktatúra egyszer mégis összeomolhat. Reagan a Szovjetuniót egyenesen a „gonosz birodalmának nevezte”, a marxizmusról pedig megjövendölte, hogy a történelem szemétdombján végzi majd. Berlinben felszólította Mihail Gorbacsovot, hogy szüntesse meg a vasfüggönyt „Gorbacsov úr, nyissa meg ezt a kaput! Gorbacsov úr, döntse le ezt a falat!”, mondta 1987-ben a Brandenburgi kapu előtt. (A szovjet birodalom ekkor már ingott, sokak szerint azért, mert nem bírt lépést tartani a Reagan által elindított csillagháborús programmal.)

Közben Reagant 1984-ben az amerikai történelemben példátlan többséggel újraválasztották. Támogatói között ott voltak az evangéliumi keresztények, akiket többek között az elnök személyes hite és a demokrácia valamint vallásszabadság melletti kiállása ragadott meg. Reagan népszerűségét nagypolitikai sikerei mellett közvetlensége és humora is erősítette. Előszeretettel gyűjtötte a kommunista vicceket, amiket beszédeiben is gyakran idézett. „Egy amerikai és egy orosz vitatkozik arról, hogy kinek az országa jobb. Az amerikai azt mondja: Nálunk nyugodtan bemehetek a Fehér Házba és odacsaphatok az elnök asztalára és azt mondhatom neki: Elnök úr, nem tetszik, ahogy az országot vezeti. Az orosz erre azt mondja, hogy ezt én is megtehetem. Az amerikai csodálkozik, hogyan lehet ez. Igen, bemehetek a Kremlbe és odacsaphatok a pártfőtitkár asztalára, és azt mondhatom: Főtitkár elvtárs, nem értek egyet azzal, ahogy Reagan elnök úr vezeti az országát’”. Volt azonban, amikor a viccelődés a visszájára sült el. Kis híján pánik tört ki, amikor Reagan a bekapcsolva felejtett mikrofonba azt mondta, hogy öt perc múlva bombázni fogják Oroszországot.

Ronald Reagan 1989 januárjában, 78 éves korában távozott a Fehér Házból. Miután megtudta, hogy Alzheimer-kórban szenved, megható beszédben elbúcsúzott az amerikaiaktól. Reagan 2004-ben hunyt el. Temetésén a nyolcvanas évek másik nagy konzervatív vezetője, Margaret Thatcher volt brit miniszterelnök búcsúztatta.

Soha többé nem fordulhat elő, hogy magukra hagyjuk a szabadságukért küzdő népeket – jelentette ki Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter szerdán a Reagan-szobor avatásán, amely a budapesti transzatlanti diplomáciai hét kiemelt eseménye.

“Ezen a téren, erre a szoborra pillantva fogadjuk meg, hogy az ügyük nem elveszett, nincsenek egyedül, mellettük állunk” – mondta az emlékünnepségen Nancy Reagan egykori first ladyt képviselő Condoleezza Rice.

George W. Bush volt elnök külügyminiszterét Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet úgy köszöntötte, mint aki Ronald Reaganhez, az Egyesült Államok 40. elnökéhez hasonlóan “egész életét a szabadság ügyének szentelte”. A nagykövet azt mondta, Reagan szobra otthonra talál a Szabadság-téren.

Ronald Reagan a bizonyíték arra, hogy igenis létezik teljes megújulás, meg lehet változtatni az életünket, a sorsunkat, a világunkat, ha van hozzá elég bátorságunk és erőnk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az egykori amerikai elnök szobrának felavatásán, a budapesti Szabadság téren.

A kormányfő úgy fogalmazott: “Mindez sikerülhet, ha vesszük a bátorságot, hogy határozottan különbséget tegyünk jó és rossz, igaz és hamis, értékes és talmi között; ha vállaljuk, ahogy Reagan elnök is vállalta, a jó és rossz közötti különbség kimondásával járó felelősséget és következményeket”.

Orbán Viktor szerint ma Magyarországon még falakat kell lebontani, hogy “kiszabaduljunk a múlt hibáinak fogságából, erős, sikeres és büszke országgá váljunk”.

forrás:atv.hu / MTI

Reagan unveiled the statue of Liberty Square

As an actor, film was not huge, but the people as President surrounded by love. He loved the communist jokes, and the protocol was at war – Ronald Reagan was born a hundred years ago. On Wednesday, the President inaugurated the statue of Liberty Square.

One hundred years ago was a great communicator, the best by many, or at least most popular U.S. president Ronald Reagan. 55 year old worked as a film actor, Hollywood career until the second world war service interrupted. The reserve pilot during the war he married, but first marriage was not successful, so in 1952, after her new look, an actress, Nancy Davis was a partner. Reagan’s film several international stars playing together, but as an actor he really did not create something lasting.

Not so in politics, what happened to Reagan’s attention in the sixties. Although the actor has voted for Democrats, but joined the Republican Party in 1962 – and yes, four years later he was elected governor of California. Reagan came increasingly into the high politics. In 1976, little difference behind the presidential candidacy, but the next time, however, he has also acquired the title of president, the Democrat Jimmy Carter opposed. Thus, the 1981st Washington was inaugurated on January 20 as the fortieth President of the United States. And it could open up immediately successful, as the enrollment of the day, the Iranian government after 444 days of captivity and released the 52 American hostages held in Tehran. Two months later, however, nearly ended the Presidency. A psychotic New York cab driver shot at close range. Reagan seriously wounded and in critical condition when he was on the operating table was, but survived the attack and two weeks later he returned to the White House.

Reagan’s presidency the most outstanding successes of small but militarily powerful state announcing the neo-conservative economic policies. The greatest merit, however, end the Cold War against the Soviet Union and vigorous, which was a lot of Soviet and East European opposition to the hope that the communist dictatorship once they crash. Reagan on the Soviet Union directly to the “evil empire called” Marxism is the predicted that history will operate szemétdombján. Mikhail Gorbachev called on Berlin to lift the Iron Curtain, “Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tilt down this wall! “He said in 1987, the Brandenburg gate. (The Soviet empire was already wavered, many say, because he could not keep up with Reagan’s Star Wars program started.)

Meanwhile, Reagan in 1984, an unprecedented majority in American history was re-elected. Among the supporters were evangelical Christians, who include the president of personal faith and religious freedom and democracy, grabbed the next stance. Reagan’s popularity is directly next to the great political success and a sense of humor is confirmed. We collected the pre-communist jokes that are often quoted in his speeches. “An American and a Russian arguing about who the country better. The American says: We feel odacsaphatok Can I go to the White House and the President’s table and say to him: Mr. President, you do not like the way the country’s leading. The Russians say this, that I can do this. The U.S. wonders how it is. Yes, I come to the Kremlin and odacsaphatok the party secretary’s table and say, Comrade General Secretary, I do not agree with the way President Reagan led the country ‘. ” There was, however, was reversed when the viccelődés it. He almost panic when Reagan left behind on the microphone said that in five minutes they will bomb Russia.

Ronald Reagan in January 1989, at the age of 78 he left the White House. Having learned that Alzheimer’s disease, touching farewell speech to the Americans. Reagan died in 2004. The funeral of the eighties, another great conservative leader, British Prime Minister Margaret Thatcher was a farewell.

You’ll never happen, let alone to the peoples struggling for their freedom – said U.S. Secretary of State Condoleezza Rice on Wednesday was a statue of Reagan’s inauguration, the Budapest transatlantic seven major diplomatic events.

“In this area, we will be looking at this statue, that their cause is not lost, they are not alone, we stand beside them” – said the memorial ceremony at the former First Lady Nancy Reagan representing Secretary of State Condoleezza Rice.

George W. President Bush’s former Secretary of Eleni Tsakopoulos Kounalakis U.S. ambassador is greeted like a Ronald Reagan, 40th U.S. Like the President, “devoted his entire life to the cause of freedom.” The ambassador said he found a home in the Reagan Statue of Liberty Square.

Ronald Reagan, the evidence that does exist complete renewal, we can change our lives, our destiny, our world, if you have enough courage and strength – said Prime Minister Viktor Orban on Wednesday to a former President of the statue inauguration of Budapest, Liberty Square.

The prime minister said: “It will succeed if we have the courage to firmly distinguish between good and bad, true and false, valuable and tinsel between you assume, as President Reagan had agreed to the good and bad difference between saying the responsibility and consequences. ”

According to Viktor Orbán in Hungary today is to break down walls to “escape the prison of past mistakes, strong and proud country to become successful.”

foirrás: atv.hu / MTI

Leave a Reply 1924 megnézve, 3 alkalommal mai nap |
Tags: