< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Rengeteg beteg Kevesebb ápolónő – több halott a kórházban //A lot fewer patients a nurse – one death in hospital

| Mobile | RSS

Rengeteg beteg Kevesebb ápolónő – több halott a kórházban //A lot fewer patients a nurse – one death in hospital

2011. június 30. | 99 hozzászólás | Életképek/bulvár

Ha a betegek számához képest csökken a megfelelően képzett ápolónők létszáma, vagy bármilyen okból romlik az ápolás minősége, az mérhetően megnöveli a halálozást az érintett betegosztályon.

Amerikai kutatók hasonló eredményeket kaptak valamennyi osztályon, és ezért fölhívják a kórházigazgatók figyelmét erre a kockázatra. Aki bármilyen okból kórházba kerül, saját bőrén tapasztalhatja, hogy milyen szüksége van a gondos és hozzáértő ápolásra. Ráadásul a gyógyintézetek bármelyik osztályán történhet olyan váratlan helyzet, amikor a szakszerű ápolás élet-halál kérdése.

Jack Needleman kaliforniai közegészségtani professzor hosszú ideje foglalkozik azzal, hogy a nővérlétszám és a gyógyítási eredmények milyen módon és mértékben függnek össze. A betegellátás első pontja szinte mindig a nővérek munkáját jelenti, ezért a gyógyítás színvonala alapvetően függ attól, hogy a kórházban előfordul-e nővérhiány. Korábbi munkákban több gyógyintézet eredményeit hasonlították össze, olyanokét, amelyekben az ápolónők létszáma jelentősen különbözött egymástól, ezért a rossz eredményeket a kórházi vezetés általában kétségbe vonta. A mostani munkacsoport egyetlen amerikai gyógyintézet teljes betegforgalmának ellátását és gyógyulási arányát vetette össze a vizsgázott, képzett ápolónők számával.

Az intézet 43 részlegén a vizsgálat időszakában 197 961 betegfelvétel történt, és a nyolc órás műszakokban 176 696 váltásban cserélődött a személyzet. Létszámhiány miatt gyakran nem állt annyi nővér munkába, ahánynak kellett volna. A kutatók azt találták, hogy amikor egy-egy nyolc órás műszakban lényegesen kevesebb ápolónő dolgozott, a betegek halálozási esélye átlagosan két százalékkal emelkedett.

Tekintve, hogy ilyenkor az osztály betegei három műszakban maradtak rosszabb ellátásban, abban a 24 órában a halálozásuk kockázata hat százalékkal lett magasabb, mint azon a napon, amikor valamennyi nővér szolgálatban volt.

Az is kiderült, hogy a sok beteg felvételével járó, zűrös napokon az ott ápolt betegek halálozási esélye négy százalékkal nőtt a nyugodt napokéhoz képest.

“Eredményeink remélhetőleg megszigorítják a nővérlétszám megfelelő szinten tartását, és fokozzák a betegápolás eddiginél jobb szervezését” – nyilatkozta a vizsgálat vezetője. A tanulmányt a New England Journal of Medicine közölte.
forrás:ma.hu

When compared with the number of patients reduced the number of qualified nurses, or any reason to deteriorate the quality of care, to measurably increase the mortality of the patient care unit.

U.S. researchers similar results were obtained in all wards, the hospital directors and therefore call you attention to this risk. Those who go into hospital for any reason, your skin may find what you need to care and skilled nursing care. In addition, any department of the hospitals made an unexpected situation where the proper care of life and death.

Jack Needleman, Professor of Public Health, California’s long-term deal with the fact that the number of nurses and the medical findings related to how and to what extent. The first point of patient care is almost always the work of nurses, so it is basically the standard of treatment depends on whether it occurs in the hospital nurse shortage. Previous work in several hospitals the results were compared to those in which the number of nurses differed significantly from each other, thus driving the poor outcomes in the hospital normally doubted. The current group turnover of only U.S. hospital patient care and overall cure rate was compared to the exam, the number of qualified nurses.

The Institute’s division of the 43 study patients during 197961 is taken, and the eight-hour shifts, 176 696 was replaced by the exchange of personnel. Due to lack of staff was often not enough nurses to work as many have done. The researchers found that when an eight-hour shifts, worked much less nurses, patients, an average of two per cent chance of death.

Given that such patients at the time of the class in three shifts left inferior care in the 24 hours, the risk of death was six percent higher than in the day when all the nurses were on duty.

They also found that adding a large number of patients involved, chaotic days, the mortality of patients he cared four percent chance for a quiet day in comparison.

“Our hope tightening the appropriate number of nurses to maintain and enhance the organization of patient care better than ever” – said the study. A study of the New England Journal of Medicine said.
Source: ma.hu

Leave a Reply 2672 megnézve, 1 alkalommal mai nap |