< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: A lex-Orbán //The Orban-lex

| Mobile | RSS

A lex-Orbán //The Orban-lex

2011. július 12. | hozzászólás | Életképek/bulvár

A legegyszerűbb persze az lenne, ha így kezdődhetne a választási törvény: 1.§ A választások győztese csak Orbán Viktor lehet. 2. §. Ha netán mégsem ő győzne, automatikusan életbe lép az 1.§. És kész. Minek ezt túlcizellálni, meg elrejteni a lényeget. Ami jár a kedves vezérnek, az jár.

Megjegyzem, egyes hírek szerint Rogán Antal törvényalkotó műhelyében, mit műhelyében, egész gyára van már neki, már készül egy ilyen tartalmú egyéni képviselői indítvány. Ám addig is, míg a nép határozott kívánságára, egy gyors, levélbeni konzultáció eredményeként meg nem alkotják e korszakos jogszabályt – talán éppen a kedves vezér nevenapjára – egy pillanatra időzzünk el annál a javaslatnál, amely ennél azért egyrészt jobb. Másrészt rosszabb.

Jobb, mert azért hosszú távon hagy lehetőséget egy egyszer majd igazán megszervezett és erős ellenzéknek ahhoz, hogy nyerjen. Biztatásul lebegjen itt 1994 szelleme, a maga kétharmadával. Rosszabb, mert sok szempontból elfedi a nagyközönség előtt álságos, hamis és Fideszre igazított voltát.

Persze az itt történtek után mi mást is várhattunk volna ettől az egypárti uralomra törő csapattól? Nem adhatnak mást, csak mi lényegük.

Ami nekem megint jobban fáj, az a demokratikus ellenzék határozott, közérthető, mégis szakszerű hangja. Arról, hogy ez így miért jelent egy újabb koporsószöget a demokráciában. Hiányzik az az innovatív ötlet, amellyel ha feltartóztatni nem is feltétlen tudják a parlamenti úthengert, azért országnak-világnak megmutatják, hogy itt kifejezetten a hatalommal való csúnya visszaélés esetével állunk szembe.

Hiányolom azokat a konkrét terveket – nem derült égből villámcsapásként jött ám ez a törvényjavaslat ide -, hogy mégis, mit tesznek, mire készülnek most. Megadják magukat ismét a végzetszerű sorsnak, vagy mégiscsak megpróbálnak alakítói lenni az eseménynek?

Az utolsó utáni pillanatokban vagyunk.

Ha a szavazatomat akarják még valaha, hallani akarom, most mit tesznek majd.
Mert különben tényleg csak az alámerülés és a kibekkelés marad

forrás:népszavaonline/Dési János /

The Urban-lex

The simplest course would be for it to start the election law: § 1 of the elections can be won only by Viktor Orban. 2nd §. If you had not he would win, it will automatically take effect in § 1. And move on. What this túlcizellálni, to hide the point. As acting leader of the kind of act.

Note that some news that legislators in the workshop of Anton Rogan, what workshop, all factories have him, I made a personal representatives of such a motion. But in the meantime, while the strong popular desire for a quick consultation levélbeni it should not be construed as a result of this epoch-making legislation – perhaps the dear leader’s name day – a moment to linger at the proposal of which this is a right hand. On the other hand, is worse.

Right, because it is a long-term opportunity to leave once and really organized and strong opposition to win. Encouragement to float in spirit of 1994, with its two-thirds. Worse, it obscures the many ways the public at large spurious, false and adjusted Fidesz claims.

Of course, after what happened here is what else would expect from this one-party rule-breaking team? Not give anything other than what is the point.

What hurts me more again, the democratic opposition, strong and understandable, yet professional tone. As to why this is so mean yet another nail in the coffin of democracy. The lack of innovative ideas, which might not even know if we block the parliamentary road roller, so across the world, show that especially in the ugly abuse of power we are dealing with.

I miss them a concrete plan – does not come as a bolt from the blue but this bill is here – to do, what they do, what they are now. Once again succumb to the doom-like fate, or does it just try to be makers of the event?

The last moments of our post.

If you ever want my vote, I want to hear, what they do now and then.
Because otherwise it’s really just the submergence and remains kibekkelés

source: people’s own online / Desi John /

Leave a Reply 285 megnézve, 1 alkalommal mai nap |