< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: A francia forradalom ünnepén //Fête de la Révolution française

| Mobile | RSS

A francia forradalom ünnepén //Fête de la Révolution française

2011. július 28. | hozzászólás | Életképek/bulvár

A mélyszegénység peremére szegezett, remény-, és jövőkép-pusztító, cinikus indítvány kijelölt (bár még meg nem nevezett) áldozatai a romák lesznek elsősorban, de tán nem kizárólagosan…

Budapest, Dohány utca.
Az úttest túloldalán valami – pontosabban: valaminek a hiánya – húzza a tekintetet.
Az Országos Cigány Önkormányzat falán mint egy seb – a letépett emléktábla nyoma.
A roma holokausztra emlékező fekete – gránit? márvány? – táblának hűlt helye… Bent rokonszenves, fiatal fiú mondja: az épületben belső átalakitás folyik. Ez ugyan nem indokolná a tábla leszedését kivül, de alkalmat ad rá… Alkalom arra – mint meséli -, hogy országos vezetőjük, a Gauleiter személyesen döntsön: le a táblával!
Indoklása: “Minek mindig a múlttal jönni – fejezzük be a siránkozást, nézzünk a jövő felé”.

A tudatos történelemhamisítás és a holokauszttagadás sarától rettenetes nehézségek árán megtisztított kollektív cigánysors rögeiről van szó… Az a cigány vezető, aki ezt vissza akarja lökni a süllyesztőbe, az maga kellene, hogy elsüllyedjen, azonnal. A szó minden értelmében: a szégyentől, de a politikai reprezentáció porondjáról elsősorban…
(Amúgy a lépés potenciális következményei is beláthatóak: miután a hatalom és képviselői nem rasszisták ugye, nem fognak sokáig megkülönböztetni: ugyan menjenek a soa táblái is – hasonló megfontolásból … A pártatlanság megőrzése érdekében. Az esélyegyenlőségért. Ez a rendszer ezt az utat választja. Annyiféleképpen lehet.)

Gyöngyöspata, a cigánysor széle.
A gettó bejáratát udvarias, jól felszerelt szakemberek őrzik: állandóan, mintha a rendkívüli állapot lenne a normalitás maga… Rendnek ugye kell lennie…
A Köztársaság rendőrsége a Köztársaság törvényeinek szerez éppen érvényt… A soha-meg-nem-javított, beszakadt járdáról az úttestre lelépő cigányasszonyokat – egyiket a másik után – bünteti a rendőr: öt-tízezer forintra… (ez átlagosan megfelel a megbüntetettek egész családjára lebontott félhavi étkezési pénznek – jó esetben…) És nini, éppen itt a Hugyos Alexként elhíresült ifjúnáci édesapja, aki két barátnőtől övezve ugrott át Petőfibányáról, hogy magyar polgárként éljen szólásszabadságával. Íme: “Meghaltok, büdös cigányok, eljött az utolsó órátok”.
A bajkeverő cigány kisebbség persze képes és megzavarja a Köztársaság rendőrségét a rendfenntartásban – ilyen aprósággal: de hisz ez csak közösség elleni rasszista izgatás meg életveszélyes fenyegetés… Nem tétel…

Hugyos Alex papáját az udvarias rendőrök kedvesen lenyugtatják – és útjára eresztik: folyhat tovább a törvények szigorú, de igazságos betartatása a járda és úttest kapcsán…
(Indult itt már azért eljárás cigányok ellen, mert valahol épp arra jártak: a rendőrök ellen, mert – nem jártak arra: csak… csak valahogy a paramilitáris bohócok ellen nem sikerült: emlékszünk, a felszerszámozott májusi ló-kinézetű közfasiszták május 26-ig nem látszottak az állam modulálható békaperspektiva-lencséjén, a jogon keresztül….)

Tatárszentgyörgy, égnek meredő, kiégett házcsonk.
A rasszista sorozatgyilkosság itteni áldozatainak túlélő-családja, Cs-ék sosem tértek magukhoz… Sosem tudtak többet visszatérni, emancipálódni egy olyan társadalomban, amely nem akar belőlük… Pedig dolgosan, békében éltek a gyilkosság napjáig itt, a falu végén – mindig szegényen, de nem nyomorban. Azóta gyerekük, unokájuk – halott. Minden reggel a gyilkosok által felgyújtott ház romja az első kép ajtajukban, recehártyájukon… A polgármester másfél éven át nem adott engedélyt a rom lebontására: most hogy ez megvan, már fenyegetik őket – legyen mindjárt kész, mert jön a büntetés – hisz az életveszélyes tégladomb még ráomlik egy rendes arra járóra, Isten ne adja, egy újságíróra… Egy szoborkompozíciót, amelyet egy kiváló német művész készített az áldozatok emlékére, ugyanez a polgármesterség nem engedélyezett, kitiltott – a már citált szellemiség nevében: ne okozzunk kiújuló békétlenséget az emlékezet ébrentartásával…Ugyanezen az alapon szabotálta el (feledékenységre hivatkozva…) a kiváló budapesti KoMa Szinház ingyenes fellépési ajánlatát ugyanő. Nem tetszett a cím: Az utolsó cigány…

No egy, akinek semmi emlékezetzavara, egy, aki nem felejt: az Elektromos Művek. Ők tudniillik kikapcsolták a család villanyát. Tartozás, az van, az igaz, nem is kicsi… Tán nem lenne, ha az ország maga elé néz, elvörösödik – és felemeli a porból a fájdalomtól bénult családot, idejében nyújt egészségügyi, mentális, anyagi és morális menedéket…Most cigánykodhatnak: lehet büntetni hamarosan a közterületen főzőcskézésért…

Otthon, a gép előtt.
Mitől van az, hogy egyre inkább a hatvanas évek Dél-Afrikája jut eszembe? Talán azért, mert az is a “demokrácia jogállamiság nélkül” fából vaskarikáját próbálta a világ elé bűvészkedni? A törvény szellemének farizeus szétzúzását – a törvény betűjére hivatkozva? És persze a törvény betűjének könnyed átírásával, ha arra van szükség? Vagy tán a manipulált és tönkretett félállami-félcivil szervezetek kollaboráns-Jágói ismerősek? Az erkölcsi, szemléleti és materiális korrupció gyanúsan közös gyakorlásában? Milyen rejtett megoldás-kép paravánja mindez?

Közmunkatörvény: a válasz megérkezett…
A segélyre szorulók, a megalázottak és megszomorítottak kényszermunkára (konkrétan: reaktivált rendőrök által körbevett munkatáborokba, konténerekbe) kényszerítését hozza az új törvény, burkoltan és nyíltan kriminalizálva a szegénységet, a kisebbségi létet, a cigányság tagjait… A mélyszegénység peremére szegezett, remény-, és jövőkép-pusztító, cinikus indítvány kijelölt (bár még meg nem nevezett) áldozatai a romák lesznek elsősorban, de tán nem kizárólagosan…
Az esélytelenség esélyegyenlősége pótolja majd a térségfejlesztés, tudásmegosztás, munkaerőpiac-tervezés, jogfinomitás nehéz, felelősségteljes feladatait? Jogi, rendészeti és büntetés-végrehajtási problémává silányítva százezrek potenciális képességeit, kreativitását, produktivitását – örömeit?
Milyen ország ez, ahol mindez csendben megtörténhet?

Nem jöhet vissza a munkatáborok szégyenletes ideje!
Nem mondhatunk le a szabadság, egyenlőség, testvériség hagyománnyá nemesedett alapeszményeiről!
Felszólitjuk polgártársainkat: tiltakozzunk, mindannyian! Ha nem tesszük, lemondunk maradék állampolgári kötelességeinkről – és jogainkról is…
Felszólítjuk a kormányt: revideálja döntését, amíg lehet, amíg az egyre tűnő társadalmi béke borotvaélén táncoló, s még épp hogy egyensúlyozó tömegek bele nem zuhannak a polgárháború örvényébe…
Mondjunk nemet – védjük meg a lemoshatatlan szégyentől magunkat, hazánkat…
Budapest, 2011. július 14.

forrás:népszavonline/forrás:népszavaonline/Szőke Sándor (Polgárjogi Mozgalom) / Népsza

Fête de la Révolution française

La jante cloué profonde pauvreté, l’espérance et la vision destructive, le mouvement cynique sélectionnées (mais pas encore connu) victimes des Roms sont principalement mais pas exclusivement, peut-être …

Budapest, tabac Street.
Quelque chose de l’autre côté de la route – plus précisément, l’absence de quelque chose – tirez l’œil.
Les Roms autonome nationale sur le mur comme une blessure – une trace de plaque déchirée.
Le noir Roms mémoire de l’Holocauste – le granit? marbre? – Table pour refroidir la place … Bent garçon sympathique jeune dit, est de transformer l’intérieur du bâtiment. Cela ne justifie pas de choisir une table à l’extérieur, mais il offre une … Opportunity – comme il le dit – que le chef de file national, le Gauleiter en personne à décider: sur la table!
Raison: “Ce qui a toujours viennent du passé – de compléter le deuil, regardons vers l’avenir.”

La falsification délibérée de l’histoire et la négation de l’Holocauste difficiles à nettoyer la boue terribles tsigane collective rögeiről destin … Le chef tsigane qui veut renvoyer la balle à l’süllyesztőbe de lui-même aurait à elsüllyedjen immédiatement. Dans tous les sens du mot: la honte, mais surtout pour la représentation politique … porondjáról
(Sinon, les conséquences potentielles delà d’une étape raisonnable: une fois au pouvoir, et représentants d’organisations non-racistes ne vous sera pas long distingue la même table aussi bien aller à la Shoah – les mêmes raisons … pour préserver l’impartialité du égalité des chances Ce système est le moyen qu’il choisit.. . Il ya tellement de façons possibles.)

Gyöngyöspata le bord cigánysor.
L’entrée du ghetto poli, bien équipé professionnels retenus: constante, comme si un état de normalité serait vous … Commande, vous devez être …
La police de la République a été lois de la République se appliquées … Un à ne jamais non réparé déchirée femmes gitanes trottoir étape sur la route – un après l’autre – pour punir les policiers: Cinq à dix mille forints … (Cette moyenne correspond à la megbüntetettek famille entière démoli la moitié du prix alimentaires mensuelles – un bon exemple …) Et pourquoi, ici, dans le Alex Hugyos comme un père célèbre nazie jeunes, qui a deux femmes enfants entourés en sautant par dessus la mienne Petőfi que les citoyens hongrois vivre comme la liberté d’expression. La voici: «Ils sont morts, les gitans puants venu dans les dernières heures».
La minorité rom, bien sûr, capable de méfait et inquiétant de la police de la République pour maintenir l’ordre – avec si peu: mais ce n’est que parce que la communauté contre l’incitation raciste à des menaces de mort … Aucun article …

Alex Hugyos papáját les policiers polis gentiment lenyugtatják – et abaissé la route: ils peuvent être des lois plus strictes, mais une application juste de la connexion des trottoirs et la chaussée …
(A déjà voici la procédure contre les Tsiganes, parce qu’il vient de passer quelque part: la police, qui devrait – si elle n’avait pas: seulement … mais de toute façon les paramilitaires contre les clowns ne se souvenait pas du cheval attelé mai-fascistes apparition publique le 26 mai – jusqu’à ce que le gouvernement semblait être modulée békaperspektiva-lens, à travers le droit ….)

Tatárszentgyörgy, à regarder le ciel la souche la maison, brûlé.
Ici, une série de meurtres racistes des victimes de la survie de la famille, Cs-cale jamais été retrouvé … Je n’ai jamais été capable de revenir plus, emancipálódni une société qui ne veut pas d’eux … Mais qui travaillent dur, ils vivaient en paix jusqu’au jour de l’assassiner dans le village à la fin – toujours pauvres, mais la pauvreté. Depuis lors, les enfants, petits-enfants – est mort. Chaque matin, les ruines des maisons brûlées par des assassins dans le ajtajukban première photo, recehártyájukon … Le maire et un ans et demi n’ont pas reçu la permission à la ruine panne: Maintenant que cela a déjà menacé par eux – ont tous été fait, c’est la peine – parce que la colline de brique mortelle encore ráomlik un passage convenable, Dieu ne donne pas un journaliste … Un szoborkompozíciót par un grand artiste allemand de la mémoire des victimes, la mairie n’en est pas autorisé, interdit – pour nom spirituel désormais citált, ne pas provoquer des troubles récurrents dans la mémoire vivante en gardant … De même, saboté par (oubli référence à …) le Budapest Théâtre offres KoMa haute sont considérés comme libres d’agir. Je n’aimais pas le titre: The Last Roms …

Pas celui qui n’a pas de déficience de la mémoire, celui qui ne l’oubliez pas: l’Electric Works. Ils sont coupés de la villa familiale, à savoir la mère. Passif, il est, il est vrai, n’est pas petit … Peut-être que ce serait si le pays lui-même semble rouge dans le visage – la poussière et les ascenseurs de la douleur familiale paralysés, le temps pour des raisons médicales, psychologiques, sanctuaire physique et morale … Maintenant cigánykodhatnak: bientôt être puni dans les lieux publics … főzőcskézésért

À la maison, à votre ordinateur.
Pourquoi est-il que de plus en plus de la soixantaine en Afrique du Sud vient à l’esprit? Peut-être que c’est parce qu’elle est une «démocratie sans la primauté du droit” des anneaux de fer en bois pour le monde a essayé de jongler? Écrasement de l’esprit de la loi, un pharisien – se référant à la lettre de la loi? Et bien sûr, la lettre de la loi en changeant une lumière quand elle est nécessaire? Ou peut-être manipulé et détruit par les semi-publics semi-gouvernementales collaborateur familier, Iago? La corruption morale et matérielle et la perception d’une pratique courante? Quels sont les écrans cachés image, cette solution?

Travaux publics, Loi: la réponse est arrivée …
Besoin d’aide, le travail forcé attristé et humilié (plus précisément: réactivé par la police a encerclé les camps de travail, conteneurs), forçant la nouvelle loi, implicitement et explicitement la pauvreté kriminalizálva, l’existence des minorités, les membres de la Roma … La jante cloué profonde pauvreté, l’espérance et la vision destructive, le mouvement cynique sélectionnées (mais pas encore connu) victimes des Roms sont principalement mais pas exclusivement, peut-être …
Manque de chances et l’égalité des chances de prendre le développement régional, le partage des connaissances, la planification du travail, jogfinomitás tâches difficiles et responsable? Juridiques, de police et de la loi d’application de centaines de milliers silányítva problème du potentiel de compétences, la créativité, la productivité – les plaisirs?
Que ce pays où cela peut arriver en silence?

On ne peut retourner dans les camps de travail du temps honteux!
Nous ne pouvons pas vous donner la liberté, égalité, fraternité tradition nemesedett alapeszményeiről!
Nous demandons instamment à nos concitoyens: protestation, chacun de nous! Si nous n’avons pas, abandonner la citoyenneté kötelességeinkről reste – et aussi jogainkról …
Nous exhortons le gouvernement à réviser sa décision aussi longtemps que possible jusqu’à ce que la danse les plus évidents de la paix sociale et de masses d’équilibrage de rasoir qui ne sont tout simplement pas tomber dans l’abîme de la guerre civile …
Allemande que nous disons – nous protégeons la honte ineffaçable nous-mêmes, notre pays …
Budapest, 2011. 14 juillet

source: la voix du peuple en ligne / source: le peuple vote en ligne / Blonde Alexander (Civil Rights Movement) / référendum

Leave a Reply 406 megnézve, 1 alkalommal mai nap |