< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: “A kormányzat csak szavakban politizál” Havas Szófia: a Fidesz beismerte, hogy tönkretette az egészségügyet” //The government just talk politics” Havas Sofia: Fidesz admitted that ruined his health

| Mobile | RSS

“A kormányzat csak szavakban politizál” Havas Szófia: a Fidesz beismerte, hogy tönkretette az egészségügyet” //The government just talk politics” Havas Sofia: Fidesz admitted that ruined his health

2011. július 28. | 1 Hozzászólás | Közélet

Havas Szófia, a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és szociális bizottságának szocialista alelnöke szerint a Fidesz beismerte, hogy tönkretette az egészségügyi ellátórendszert.

Közleményében a szocialista politikus azt írta: a kormánypárt egészségpolitikai kudarcát az a Magyar Hírlapban megjelent interjú igazolja, amelyben Sinkó Eszter egészségügyi szakközgazdász, a szakminiszter tanácsadó testületének egészség-gazdaságtani tagozatának vezetője kifejtette, a mai kórházi struktúra fenntartásához kevés a pénz, ezért szerkezeti átalakítás kell, s a kisebb és hatékonyabb kapacitások miatt felszabaduló forrásokat az orvosok, nővérek bérének emelésére lehet fordítani.

Hozzátette: Magyarországon elegendő lenne 70 kórház az akut és a krónikus ellátás teljes körű biztosításához, de jelenleg kétszer ennyi intézmény van.

Havas Szófia szerint több mint egy éve semmilyen határozott elképzelés nincs az ágazatban, a kormányzat csak szavakban politizál, emellett minden nyilvános vitát kerültek, amely az ágazat jövőjéről szólhatott volna.

Mint írta, úgy tűnik, a kormány nem növelni akarja a szakdolgozók számát, hanem radikálisan csökkenteni, “Szócska Miklós nem létező pénzekből akarja rendezni a rezidensek és az ágazatban dolgozók bérviszonyait” – fogalmazott a politikus, aki szerint a kórházak területi elosztásának átalakítása oda vezethet, hogy a betegnek a jelenleginél jóval többet kellene várnia az orvosra, illetve mentőre, hiszen nagyságrendekkel nagyobb területet kellene egy-egy kórháznak ellátnia.

Emellett a – jövő évre tervezett – újabb 96 milliárdos forráskivonás hatására a gyógyítás minősége romlani, a várólisták pedig növekedni fognak – értékeli.
forrás:google

“The government just talk politics”
Havas Sofia: Fidesz admitted that ruined his health

Havas, Sofia, the Municipal Assembly Health and Social Policy Committee of the Socialist vice president of Fidesz, admitted that he had destroyed the health care system.

Communication of the socialist politician, wrote in the ruling party, health-policy failure of the Magyar Hirlap published an interview shows where Sinkó Esther health economist, a minister of the Advisory Board for health economic section of the manager explained that the current hospital structure to maintain low on cash, so the restructuring should be and the capacities of smaller and more efficient release of resources for doctors, nurses, raising wages may be paid.

He added that Hungary would be sufficient to 70 hospitals for acute and chronic care to ensure the full, but there are twice as many institutions.

Havas, Sofia, more than a year ago is no clear vision of the sector, the government just talk politics, as well as all the public debate has been that the industry could have on the future.

As he wrote, it seems the government does not want to increase the professional staff numbers, but also drastically reduce, “little word Miklos non-existent funds you want to organize residents and workers in the sector labor relations” – said the politician, who said the hospital spatial distribution of transformation can lead that the patient is much more than the current one should wait for the doctor and mentor, as an order of magnitude larger area should be a hospital worker.

In addition, the – planned for next year – 96 billion in new resource extraction due to the deteriorating quality of treatment, while on the waiting list will grow – to evaluate.
source: google

Leave a Reply 475 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: