< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: SZEMA. 2011. július 28. I. évfolyam 7. szám

| Mobile | RSS

SZEMA. 2011. július 28. I. évfolyam 7. szám

2011. július 31. | hozzászólás | Közélet

Iványi Gábor (metodista egyházi vezető) levele

A magyar Parlament új törvényt alkotott az egyházak jogállásáról (2011. évi C. tv.). Ez a jogszabály különbséget tesz egyház és egyház között, nincs tekintettel a hitek és meggyőződések szabad és békés együttélésére, és miniszternél kezdeményezhető, továbbá a Parlament kétharmadától függő módon tenné lehetővé, hogy (14 kivételezett felekezeten kívül a többi) hivatalos működési lehetőségét korábban megszerzett egyház a jövőben is legálisan folytathassa hitéletét vagy újabb vallási csoportok egyházzá alakulhassanak. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tiltakozik az egyeztetés nélkül, valótlan indokok alapján, és a parlamenti normákat is figyelmen kívül hagyva létrehozott törvény ellen és együtt érez azokkal, akiket ez a diszkriminatív jogszabály személyükben megbánt vagy közösségi létükben korlátoz. Egyházunk (mely a XX. század 70-es éveiben a metodista egyházból, a vallásellenes világi hatalom segítségével kiüldözött lelkészek és gyülekezetek közösségéből alakult, s amely éppen ebben az évben ünnepli elismerésének 30. évfordulóját, az elmúlt évtizedek alatt a gyülekezeteiben folyó egyházi élete mellett hajléktalan ellátó, idősgondozó, gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi és oktatási, felsőoktatási intézményhálózatot is létrehozott, melyekben ellátottaink száma mintegy 6000) mindent megtesz azért, hogy lelki életét gyülekezeteiben, szociális, egészségügyi és oktatási szolgálatait pedig intézményeiben zökkenőmentesen és legálisan folytathassa, ugyanakkor kész minden hátrányosan érintett más egyház számára tőle telhető módon segítséget és bátorítást nyújtani.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, egyházközpontja udvarára, a Budapest, VIII. ker., Dankó u. 11. szám alá, 2011. július 28-án (csütörtökön) 17.00 órától közös virrasztást szervez azok számára, akiket megrémített vagy felháborított ez az alapnormákat figyelmen kívül hagyó új törvény. Rendezvényünkön szívesen fogadunk magánszemélyeket és olyanokat is, akik egyházukat képviselik, s lehetőséget biztosítunk számukra, hogy gondolataikat kifejtsék, arcukat megmutassák. (Egy) házi estünkre a sajtó munkatársait is várjuk, és szívesen vesszük, ha bárki felhívásunkat a maga csatornáin, a lehető legszélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi. Az éjszaka jelmondatát Ézsaiás próféta könyvéből vettük: „De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van.” Összejövetelünk péntek reggel 5 óráig tart. Akivel csak lehet, szeretnénk közösen megvárni, míg feljön a nap…

Elérhetőségeink:

Tel.: (06 1) 210-5836; (06 1) 577-0521; (06-1) 577-05-15; (06-1) 577-0510

Email: metegyhaz@wjlf.hu

Iványi Gábor (Tel.: 06 30 200-4847; email: ivanyigabor@wjlf.hu)

(Egy)házmester

(Akik közösségét a Parlament kétharmada nem legalizálja, azok nem használhatják az egyház nevet, s tisztségviselőik valószínűleg a „lelkész” megjelölést.)

Budapest, 2011. július 25.

http://nol.hu/belfold/virrasztas_az_egyhazi_torveny_ellen

A roma holokauszt áldozataira emlékezünk!

2011. 08. 02. kedd, 10–12,30 óra

Budapest, IX. Nehru part, Roma Holokauszt Emlékmű

Várjuk mindazokat, akik fontosnak érzik, hogy e gyásznapon egy mécsessel, egy szál virág elhelyezésével emlékezzenek roma embertársainkra. A nácik 1944. augusztus másodikáról harmadikára virradó éjszaka felszámolták az Auschwitz-Birkenau II.E tábort, a cigánylágert. Mintegy háromezer embert gyilkoltak meg. A Cigány Világszövetség 1972-ben határozott arról, hogy a Pharrajimos, azaz a roma holokauszt emlékére augusztus 2-át nemzetközi emléknappá nyilvánítja.

Nehru part térkép

BKV megközelíthetőség: 34-es, 134-es buszokkal

A Szabad Emberek Magyarországért – Liberális Párt mélyen elítéli az oslói robbantást és az Utoya-szigeti mészárlást, és részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak és a norvég népnek!

Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az elkövető szélsőjobboldali magyar pártokkal is szimpatizált, és politikailag motivált terrorcselekményt hajtott végre!

Gyászoló tömeg Oslóban

Ne tüntethessen a 64 Vármegye a Szigeten!

Elvárjuk a rendőrségtől, hogy akadályozza meg, hogy a 64 Vármegye a Sziget Fesztivál idején a fesztivál helyszínén és annak környékén tüntethessen. A szörnyű norvégiai vérengzés után különös óvatosságra van szükség.

A 64 Vármegye olyan szélsőjobboldali szervezet, amelynek a működését a hatályos alkotmány alapján már régen be kellett volna tiltani. A Norvégiában történt tragédia után nemzetbiztonsági szempontból sem megengedhető a 64 Vármegye tüntetése. Megdöbbenve olvastuk, hogy a norvég gyilkos és a 64 Vármegye közt kommunikáció folyt.

Felkérjük Pintér Sándort, hogy tegyen meg mindent a Szigetre látogatók biztonsága érdekében.

Budapest, 2011. július 27.

SZEMA – Liberális Párt elnöksége

A Fidesz most még csak 2,3 millió ember nyugdíjából lopott, de már mindenkiét tervezi

A Fidesz szerint az állami rendszerbe visszakényszerített 2,9 millió emberből közel 600 ezren nem kapnak reálhozamot. Vagyis 2,3 millió embert megkárosítottak azzal, hogy zsarolással visszakényszerítették őket az állami rendszerbe. A Fidesz 2,3 millió embertől ellopta a nyugdíjának egy jelentős részét.

A Fidesz nyugdíjtervei alapján azonban az állami rendszerben lévőket, vagyis összesen közel 5 millió embert is meg fognak lopni. A munkavállalói járulékok a duplájára fognak emelkedni, a munkaadói a felére fog csökkenni és a nyugdíjba nem fogják beszámítani. A Fidesz így mindenkitől ellopja a nyugdíja egyharmadát.

Teszik ezt az értelmetlen, igazságtalan adócsökkentés érdekében. A munkavállalók egyharmadának sem kedvező adócsökkentés miatt jövőre a másik kétharmad adóterheit tovább fogják növelni. De a tervezett „nyugdíjreformmal” a most még kedvező helyzetben lévő egyharmad terheit is növelni fogják.

A Fidesz gazdaságpolitikája súlyos szakmai tévedésen alapszik. Minden évben meg kell majd találniuk a hiányzó költségvetési bevételeket, minden évben legalább 500 milliárd forintot kell majd valakiktől elvenniük. Előbb utóbb mindenki károsulttá fog válni. Ha nem ma, akkor holnap.

Berlin, 2011. július 24.

SZEMA – Liberális Párt elnöksége

Szeptemberi SZEMA-est

A demokratikus kultúrállamok szexuálpolitikája, azaz a szexuális egyenlőség joga

Mentesség mindenfajta diszkriminációtól, amelynek alapja a nemi hovatartozás, a szexuális orientáció, az etnikum, a szociális helyzet, a vallás, vagy a testi és értelmi fogyatékosság.

Freud azt mondja: „Vágyom, tehát vagyok”

Az előadókról és a pontos időpontról későbbi hírlevelünkben számolunk be.

Az életre tanítani (Szüdi János)
Csökken a kormányzó párt népszerűsége, de politikusai magabiztosak. Ennek meg is van az alapja. A megszerzett szabadságjogok jó részét nem is olyan suttyomban, nem is olyan lassan mind-mind visszavették, saját hatalmukat bebetonozták, jólétüket megalapozták, anélkül, hogy nagyobb ellenállásba ütköztek volna…
Az AB és a logika (Kálmán László)
A nyelvtudománynak és a logikának a jogászok mindennapi kenyerének kellene lennie, hiszen akár alkotják, akár alkalmazzák a törvényeket, állandóan azt kell vizsgálniuk, hogy különböző szövegek milyen logikai tartalmat képesek kifejezni, és azokból a tartalmakból milyen következtetések vonhatók le. A törvényhozás és az Alkotmánybíróság esetében ez azt is jelenti, hogy folyamatosan jogi szövegek konzisztenciáját, azaz ellentmondás-mentességét kell vizsgálniuk. A törvényhozás azért, mert életbevágó, hogy az újonnan hozott jogszabályok ne mondjanak ellent korábbiaknak és az Alkotmánynak; az Alkotmánybíróság pedig azért, mert neki kell biztosítania, hogy a törvények ne mondhassanak ellent az Alkotmánynak és más hasonló szintű döntéseknek (például a saját korábbi döntéseinek)…
A munka mítosza (Kálmán C. György)
Orbán Viktor arról beszélt Tusnádfürdőn, hogy „a mostani gazdasági válság bizonyította, hogy véget ér a nyugati jóléti és fogyasztói társadalom időszaka, most a munkaalapú társadalmat kell majd felépíteni”; továbbá hogy „a nyugati országok fenntarthatatlan növekedési pályára kerültek, a fiatal nemzedékek jövőjét már elzálogosították, az értékteremtő munka leértékelődött”.
Munka, munka, munka…
A gyűlölet lovagja (Kálmán László)
Lovag dr. nagyjeszeni Jeszenszky Géza úgy érezte, hogy mint leendő oslói nagykövetnek, szólnia kell a pénteki oslói eseményekről. Ha jóindulatú akarok lenni vele, akkor ezt emelem ki: „ha bizonyos gondolkodásmód, ideológia, gyűlölet terjed, akkor félő, hogy ezer emberből talán lesz egy, aki elkövet ilyen merényletet”. Tehát nem tartaná jónak, ha terjedne a gyűlölet (bár azt nem mondja meg közelebbről, mi az a „bizonyos gondolkodásmód”, amire gondol). Ha viszont rosszindulatú akarok lenni vele, akkor ezt: „egy ilyen esemény alkalmas lehet arra, hogy azok, akik Magyarországon valamiféle gyűlölettel telve élnek, gondolkodnak és viselkednek, szembenézzenek indulataikkal és azzal, hogy ilyen embertelen cselekedetet nem vállalhatnak”. Vagyis nem akkor van baj, ha gyűlölettel telve élnek, csak akkor, ha ilyen embertelen cselekedetet „vállalnak”…
Alkotmánybíróság és jogállam (Szüdi János)
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem jogosult elbírálni az Alkotmányt módosító törvények alkotmányosságát. Ezzel lényegében szabad kezet adott a Kormánynak és az Országgyűlésnek ahhoz, hogy azt tegyen, amit akar. E döntéshez kapcsolódó különvélemény azonban rámutat arra, hogy az Alkotmánybíróság lényegében lemondott arról, hogy betöltse azt a szerepet, amelyre létrehozták, és ezzel hozzájárul a jogállamiság felszámolásához. Íme a különvélemény (nem teljes szövege): „…az Alkotmány módosításának vannak alkotmányos korlátai. Azt is mondhatjuk, hogy az Alkotmány egyes normái jogilag az Alkotmány alapján megváltoztathatatlanok.Ezek közül a legfontosabb az Alkotmány 8. § (1) bekezdése, amely szerint „A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait”. Az Alkotmány itt több lényeges dolgot állít, amelyek együtt vezetnek arra, hogy ez a rendelkezés az Alkotmány megváltozhatatlan normája. Az Alkotmány előbb idézett normájának három fő eleme van. Az egyik az „ember (…) alapvető jogai”, amelyről az Alkotmány szól. A másik, hogy ezek a jogok „elidegeníthetetlenek és sérthetetlenek”; végül a harmadik vizsgálandó elem az, hogy az Alkotmány („a Magyar Köztársaság”) az előző két elemet „elismeri”…

Ahogyan a szabad emberek látják a világot

Kérjük, Ön is támogassa a SZEMA – Liberális Pártot tetszés szerinti összeg befizetésével!

Számlaszám:10700598-49899007-51100005.

Köszönjük.

Leave a Reply 1367 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: