< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Adóemelés a túlzott hiány ellen // Tax increase against the excessive deficit

| Mobile | RSS

Adóemelés a túlzott hiány ellen // Tax increase against the excessive deficit

Sem sok újat, sem sok jót nem lehet kiolvasni a komrány brüsszelbe küldött jelentéséből, amitől azt várja, hogy megszűnik országunk ellenk az unióba lépésünk óta tartó túlzott deficiteljárás. Annál is inkább, mivel Matolcsy György nemzetgazasági miniszter lehet az utolsó politikus, aki hisz abban, hogy jövőre teljesül a tervezett államháztartási hiány.

Ősszel emelkedik a dohánytermékek adója, az eszközkezelő fél áron vásárolja majd meg a bajbajutottak otthonát, törvény készül az 50 százalékos államadósság eléréséhez szükséges lépésekről, a kormány engedélyével vehetnek fel hitelt az önkormányzatok – egyebek mellett ezt derül ki abból a jelentésből, amelyet a túlzott deficiteljárás érdekében hozott intézkedésekről készített a kormány Brüsszelnek.

Ismét a hét utolsó munkanapján hozta nyilvánosságra a kormány azt a jelentést, amelytől túl sok népszerűséget aligha várhat, ugyanis az általuk eddig hozott megszorító intézkedéseket gyűjtötték egy csokorba, illetve előre vetítették, hogy még mennyi rosszra számíthatunk 2011-ben és 2012-ben. Az összegzés azért készült, mert évente kétszer be kell számolni az Európai Uniónak: mit tesz Magyarország, hogy lekerüljön a szégyenpadról, vagyis megszűnjön vele szemben a túlzottdeficit-eljárás. Az időzítés viszont már csak azért is furcsa, mivel – mint a dokumentumból kiderül – már a július 25-i ülésén elfogadta a kormány a jelentést. Így rejtély, hogy miért nem lehetett idáig megtudni a részleteket.

Mindenesetre most kiderült, hogy nem marad el a kormány számára oly kínos jövedékiadó-emelés a dohánytermékek körében, az őszi adócsomag keretében kerül majd a téma terítékre. A stabilitási tartalék véglegessé tételéről szóló résznél utal a kormány arra: “óvatos, konzervatív államháztartási feltételezés mellett előfordulhat, hogy az adóbevételek (elsősorban a társasági adó és az általános forgalmi adó-bevételek) elmaradnak a tervezettől”. Ugyanekkor akarják törvénybe foglalni azokat a lépéseket, amelyek az Alaptörvényben rögzített 50 százalékos államadósság eléréséhez szükségesek.

Csapást mérnek az önkormányzatokra. Bekövetkezik az, amit már régóta ígérgetnek, nevezetesen: a kormány engedélye kell ahhoz, hogy hitelt vehessenek fel. Szeptemberben várható a 2012-es gyógyszerkasszát érintő intézkedések kidolgozása is. A dokumentum az év második felére ígéri Brüsszelnek, hogy a korhatár alatti ellátások átalakításának részleteit kidolgozza a kormány és végleges döntés születik az ügyben. “A kormány a nyugdíjrendszer egyensúlyának megteremtése érdekében elhatározta az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugdíjba vonulás lehetőségét biztosító jogcímek megszüntetését, megteremtve ezáltal egy tisztított rendszer létrehozásának lehetőségét” – fogalmaz a jelentés.

Ismeretes, az Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsának ajánlása 2011-re tűzte ki Magyarország esetében a túlzott hiány megszüntetésének határidejét. Eddig hét évközi jelentést küldtek Brüsszelbe, amelyben bemutatták a túlzott hiány megszüntetése érdekében tett intézkedéseket.

Mit tett a kormány?

– Álláskeresési járadék csökkentése
– Álláskeresési segély megszüntetése
– Közfoglalkoztatás átalakítása
– Bérpótló juttatás megszüntetése
– Szociális és családtámogatás összegének maximálása
– Táppénz szabályok szigorítása
– Családtámogatások befagyasztása
– Rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálata
– Korhatár alatti nyugdíjazás megszüntetése
– Gyógyszergyártók befizetéseinek növelése
– Generikus program erősítése
– Új közbeszerzési törvény
– Adósságfék az Alaptörvényben
– Stabilitási tartalék elvonása
– Jövedéki adó emelése
– Népegészségügyi termékadó bevezetése
forrás:népszavaonlne

Tax increase against the excessive deficit

Not much new, not much good can not be sent to Brussels komrány read the report, which is expected to end against the country’s accession to the EU since the excessive deficit procedure. Even more so, as the Minister may Matolcsy George nemzetgazasági the last politician who believes that the future budget deficits are met.

In autumn, increasing the tobacco tax, asset manager at half-price purchases will be in trouble home, the law is made of 50 percent debt to achieve the steps the government’s permission may borrow the government – among other things, it turns out from the report that the excessive deficit procedure in order to the government has taken measures to Brussels.

Again, the last seven working days to disclose the Government report, which is too much popularity can hardly wait, because they have taken restrictive measures were collected in a bunch, and anticipated that even how bad can we expect in 2011 and 2012. The summary has been prepared, because twice a year should be reported to the European Union: what to Hungary to be removed from the szégyenpadról, that is, opposite end to the excessive deficit procedure. But the timing is all the more strange, because – as shown in the document – has a July 25 meeting of the government accepted the report. Thus, a mystery as to why it was not possible until now to find out the details.

In any case, now turned out to be not so short of embarrassing for the government increases the excise tax for tobacco products among the tax package in the autumn will be the topic discussed. The final item on the stability reserve section refers to the government’s “prudent, conservative fiscal assumptions, there may be tax revenue (mainly income tax and general tax revenues) less than planned.” At the same time they want the law included the steps of the Fund as laid down by law are required to reach 50 percent of government debt.

Blow to local governments. Happens is what has long been a promise, namely, the government’s permission is required to take up a loan. In September 2012, the expected growth in pharmaceutical development can also affect the measures. The document promises to Brussels in the second half of the year that the age limit for benefits under the transformation of government and work out the details of the final decision on the matter. “The government of the pension system decided to create a balance of old-age pension before retirement age is allowing termination entitlements, thereby creating the possibility of creating a clean system” – says the report.

It is well known in the European Union Economic and Finance Ministers Council recommendation in 2011 from Hungary, has set a deadline for elimination of excessive deficits. So far, seven mid-year report was sent to Brussels, which was presented to the excessive deficit measures taken.

What did the government?

– Job search allowance to reduce
– Job search help eliminate
– Public Employment Restructuring
– Elimination of wage supplement benefits
– Social and family support to maximize the amount of
– Tightening the rules on sick pay
– Family support freezing
– Disability pensions review
– Elimination of early retirement
– Pharmaceutical Manufacturers’ funds to increase
– Generic program to strengthen
– New legislation on public procurement
– Adósságfék the Basic Law
– Withdrawal of Reserves
– Excise tax increases
– Public health product introduction of the tax
Source: népszavaonlne

Leave a Reply 299 megnézve, 1 alkalommal mai nap |