< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Ezt ajánljuk a kormánykörök figyelmébe A német kapcsolat //Unsere Empfehlung an die Aufmerksamkeit der Regierung Kreise Die deutsche Verbindung

| Mobile | RSS

Ezt ajánljuk a kormánykörök figyelmébe A német kapcsolat //Unsere Empfehlung an die Aufmerksamkeit der Regierung Kreise Die deutsche Verbindung


Amikor a meghatározó német sajtó rendszeresen arról cikkezik, hogy Magyarországon veszélyben van a demokrácia intézményrendszere, az új alkotmány a kormánypárt kiszolgáltatottjává teszi a társadalmat, és oda az igazságszolgáltatás függetlensége is, akkor az így kialakult médiatrend természetesen merít a diplomáciai forrásokból, és használja a külügyi elemzéseket is.
Alig néhány nappal azután, hogy az amerikai nagykövet közzétette a Magyar Nemzetben azt a szó szoros értelmében rendkívüli írást, amelyben meglehetős nyíltsággal és határozottsággal figyelmeztette a magyar kormányt demokratikus kötelezettségeire, ugyanebben a témában, de még sokkal keményebben megszólalt a német SPD frakcióvezető-helyettese is. Gernot Erler „a jogállam lopakodó leépítéséről” beszél, és azt mondja, hogy „aki hallgat azzal kapcsolatban, ami Magyarországon történik, bűnrészessé válik”. Ezt a szemrehányást két címre küldi: Angela Merkel kancellárnak és az ő CDU-jának, illetve az Európai Uniónak, mert „szégyenletesnek” tartja, hogy részükről eleddig „semmiféle egyértelmű elhatárolódás és beavatkozás nem történt”.

A nyilatkozatot, amelyet Erler a dpa hírügynökségnek adott, természetesen az egész német sajtó átvette. Most várható, hogy a magyar kormány, netán a Fidesz valamelyik megmondóembere felteszi majd a kérdést, ki is az a Gernot Erler, mert ők még soha nem hallottak róla, és különben is, az SPD szociáldemokrata párt, vagyis már megint a Fidesz kétharmados győzelmét nem szívelő európai baloldal összeesküvéséről van szó. Ráadásul az ellenzéki SPD csak a Merkel-kabinet ellen, választási kampányában használja fel a magyar kártyát. Ilyesmikre telik a mi kormányzati kommunikációnktól, meg még arra, hogy amúgy általában kétségbe vonja a külföld megfelelő tájékozottságát, a nemzetközi szervezetek kompetenciáját és a szakértők hozzáértését. Ebben az esetben tehát talán nem haszontalan tudatni az illetékes államtitkársággal, hogy Gernot Erler egyszersmind pártja egyik külpolitikusa is, akinek felkészültségét nem volna helyénvaló elvitatni.

És egyáltalán: magának a nyilatkozatnak a súlyát sem. Az SPD – feltehetően a Zöldekkel együtt – komoly esélyese a nemsokára esedékes választásoknak; ennélfogva megeshet, hogy a következő német kormány csakugyan egyértelműbben juttatja majd kifejezésre véleményét a magyar demokrácia állapotáról. Nem mintha Merkelék eddig nem adtak volna hangot aggodalmaiknak: néhány hónapja csak, hogy a német külügyminisztérium félreérthetetlenül bírálta a jogállami normák megsértését. A szociáldemokraták legfeljebb más hangsúlyokat használnak, de fontos látni, hogy mindazt, ami ma Magyarországon történik, Berlinben a legkevésbé sem pártpolitikai szempontból ítélik meg. A demokratikus jogállam iránti mély elkötelezettség a német establishment közös és megkérdőjelezhetetlen sajátja – aki ezt figyelmen kívül hagyja, az nem érti Németország európai szerepvállalását sem, következésképp kockára teszi a kétoldalú kapcsolatokat is. Hogy pontosabbak legyünk: azok minőségét veszélyezteti. Lehet persze értekezni a Nyugat válságáról, a globalitás csődjéről, és más efféle keleti örömökről, de egy kicsi és nyitott gazdaságú ország számára itt, Európában egyelőre létkérdés, hogyan alakul a német exportpiac felvevőképessége – és készsége. Utóbbi pedig – jobb, ha tudjuk – nem teljesen független a mindenkori kormánytól, az úgynevezett gazdaságösztönző lépéseitől, avagy éppen az elmaradásuktól. Ma Németország húzza az európai ipart és kereskedelmet – és jobbára az unió szekerét is. A szövetség politikai trendjeit, pénzügyi súlypontjait nagymértékben meghatározzák a német szándékok – minthogy a financiális eszközök túlnyomó részét a német gazdaság termeli meg.

De a többi országgal való viszonyában Németországot nem kizárólag a politikai elit irányítja, hanem legalább annyira a közvélemény. Mert a politikai döntéseket egy erős demokráciában – aligha meglepő módon – erősen befolyásolják a társadalom elvárásai, sőt, közérzeti-hangulati tényezői. Mindennél jobb példája ennek, hogy a fukusimai tragédia nyomán a környezetvédelmi szempontok felülírták az atomenergiához fűződő nemzetgazdasági érdekeket. Külpolitikai vonatkozásokban sem elhanyagolható, mit támogat a közvélemény, milyen „indulattal” viseltetik egyes országok iránt; egyáltalán nem mindegy, milyen kép jelenik meg a médiában valamely térségről, annak helyzetéről, állapotairól.

Ugyanakkor a mainstream-politika vissza is hat a közvéleményre. Amikor a meghatározó német sajtó rendszeresen arról cikkezik, hogy Magyarországon veszélyben van a demokrácia intézményrendszere, az új alkotmány a kormánypárt kiszolgáltatottjává teszi a társadalmat, és oda az igazságszolgáltatás függetlensége is, akkor az így kialakult médiatrend természetesen merít a diplomáciai forrásokból, és használja a külügyi elemzéseket is. Gernot Erler az SPD képviseletében végtére csak azt juttatja kifejezésre, amit a politikában tájékozott újságolvasó az egész német sajtóból – a konzervatív lapokból is – megtudhat a magyar viszonyokról.

Külön ajánlott a hazai kormánykörök figyelmébe, hogy Erler úr elismeréssel, mintegy követendő mintaként hivatkozik az amerikai kormányzat Budapestet érintő, egyértelmű állásfoglalásaira. Mintha transzatlanti egyetértés formálódna az Orbán-kurzus megítélésében.
forrás:168 óra

Unsere Empfehlung an die Aufmerksamkeit der Regierung Kreise
Die deutsche Verbindung

Wenn die dominierende deutsche Presse regelmäßig, ob die glauben, Artikel, dass Ungarn in Gefahr der Demokratie, die neue Verfassung der Regierungspartei gefährdeten Entwicklungsländer in eine Gesellschaft ist, und es ist die Unabhängigkeit der Justiz, dann die daraus resultierenden Medien Trend, natürlich, stützt sich auf die diplomatische Quellen, und verwenden Sie die externe Analyse gut.
Nur wenige Tage nach dem US-Botschafter hat in Magyar Nemzet veröffentlicht wird buchstäblich außergewöhnliche Schreiben, das ganz Offenheit und Festigkeit ist, warnte die ungarische Regierung war demokratischen Pflichten in dem gleichen Thema, aber es ist viel schwieriger, sagte der deutsche SPD-Fraktion Stellvertreter sowie. Gernot Erler, “eine schleichende Erosion der Rechtsstaatlichkeit” spricht und sagt, dass “jeder, was passiert in Ungarn gehört, werden bűnrészessé.” Diese beiden Angeklagten an: Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre CDU und der Europäischen Union, weil “beschämend” die Tatsache, dass von ihrer Seite bisher “keine klare Abgrenzung und keine Handlung.”

Die Aussage, die von der Nachrichtenagentur dpa Erler unterzeichnet, natürlich, übernahm die gesamte deutsche Presse. Nun wird erwartet, dass die ungarische Regierung, vielleicht die Fidesz man die Leute fragen und die Frage, wer Gernot Erler wird erzählt, weil sie noch nie davon gehört haben, und außerdem ist die SPD Sozialdemokratische Partei, das heißt wieder, Fidesz zwei Drittel der Sieg nicht European in das Herz der Verschwörung Left beteiligt ist. Darüber hinaus die einzige Opposition gegen die SPD, Merkel-Kabinett gegen die Verwendung des Wahlkampfes der ungarischen Karte. Kommunikációnktól die Dinge nehmen, wie unsere Regierung, müssen Sie den Rest der Welt bereits allgemein angemessene, auf Sensibilisierung der internationalen Organisationen und Kompetenz und Know-how der Experten Frage. In diesem Fall ist daher vielleicht nicht nutzlos, mit den zuständigen Secretary of State, Gernot Erler Zeit, dass die Außenpolitik von der Partie ist, deren Bereitschaft wäre nicht angemessen zu bestreiten, zu erzählen.

Und im allgemeinen: die Aussage selbst noch Gewicht. SPD – vermutlich zusammen mit den Grünen – eine große Chance, Wahlen bald, deshalb könnte es passieren, dass die nächste deutsche Regierung wird ebenso deutlich zum Ausdruck gebracht Blick auf den Zustand der ungarischen Demokratie zu liefern. Nicht, dass Merkel noch nicht zum Ausdruck gebrachten Bedenken: nur ein paar Monate her, dass das deutsche Außenministerium die Rechtsstaatlichkeit deutlich Verletzung der Normen kritisiert. Die Sozialdemokraten haben sich auf eine andere Betonung verwendet, aber es ist wichtig, dass alles, was heute geschieht, ist in Ungarn, Berlin, nicht im geringsten parteiisch Sicht betrachtet zu sehen. Ein tiefes Engagement für den demokratischen Rechtsstaat in der deutschen Gründung der gemeinsamen und unbestrittene eigenen -, die ignoriert werden, nicht verstehen, die Rolle von Deutschland oder Europa, und somit stellt die bilateralen Beziehungen. Um genauer zu sein: die Qualität ihres Risikomanagements. Vielleicht sollte ich, natürlich, die Krise des Westens, das Scheitern der Globalität und andere solche Freuden Osten, sondern eine kleine und offene Volkswirtschaften in Ländern in Europa, noch vital, wie die deutsche Exportmarkt Aufnahmekapazität – und die Bereitschaft. Letzten – besser bekannt – nicht ganz unabhängig von der Regierung, die so genannte Konjunkturpaket bewegt, oder nur die elmaradásuktól. Heute ziehen Deutschland die europäische Industrie und Handel – und vor allem die Union Wagen auch. Es ist eine politische Trends an den Finanzmärkten Schwerpunkt weitgehend bestimmen die deutschen Absichten – wie die finanziellen Mittel der meisten der deutschen Wirtschaft von der Produktion.

Aber die Beziehungen von Deutschland mit anderen Ländern ist nicht nur von den politischen Eliten kontrolliert, aber ein großer Teil der Öffentlichkeit. Aufgrund der politischen Entscheidungen eine starke Demokratie – kaum überraschend – stark von den Erwartungen der Gesellschaft beeinflusst, in der Tat, Wohlbefinden, Stimmung Faktoren. Alle Ein besseres Beispiel dafür ist, dass im Zuge der Tragödie, Fukushima Umweltbelange im Zusammenhang mit der Kernenergie in der nationalen wirtschaftlichen Interessen Vorrang. Die Außenpolitik kann nicht in Relation zu vernachlässigen, was die Öffentlichkeit unterstützt, welche Art von “Leidenschaft” für jedes Land viseltetik; egal, was das Bild in den Medien in einem lokalen, seine Position, den Status angezeigt.

Allerdings kann der Mainstream der öffentlichen Meinung und Rückgaberecht. Wenn die dominierende deutsche Presse regelmäßig, ob die glauben, Artikel, dass Ungarn in Gefahr der Demokratie, die neue Verfassung der Regierungspartei gefährdeten Entwicklungsländer in eine Gesellschaft ist, und es ist die Unabhängigkeit der Justiz, dann die daraus resultierenden Medien Trend, natürlich, stützt sich auf die diplomatische Quellen, und verwenden Sie die externe Analyse gut. Gernot Erler, nachdem alle im Namen der SPD ist nur ein Ausdruck, eine Politik von der gesamten deutschen Presse, Zeitungsleser informiert – auch die konservativen Zeitungen – lernen die ungarischen Verhältnisse.

Besondere Aufmerksamkeit wird empfohlen, dass die lokalen Regierungskreisen, dass Herr Erler Anerkennung beziehen sich einige als Modell in Budapest ist über die US-Bundesregierung ist es klar, Auflösungen. Als ob zur Bildung eines transatlantischen Konsens in Urbans Einschätzung des Kurses.
Quelle: 168 Stunden

Leave a Reply 340 megnézve, 1 alkalommal mai nap |