< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Egyenként vadássza le Washington az al-Kaida mintegy húsz vezetőjét //One by one, Washington hunt down al-Qaeda leader, about twenty

| Mobile | RSS

Egyenként vadássza le Washington az al-Kaida mintegy húsz vezetőjét //One by one, Washington hunt down al-Qaeda leader, about twenty

Amerikaiak megölték a radikális iszlamista terrorszervezet második számú vezetőjét – fellazítanák a hálózat legbelsőbb körét
Oszama bin Laden al-Kaida-vezér egyik bizalmasával is végeztek a kö­zelmúltban amerikai erők. Az információt csak szombaton szivárogtatta ki Washington.

Pakisztánban augusztus 22-én megölték az al-Kaida második számú vezetőjét, Atíja Abder-Rahmánt – közölte szombaton az amerikai kormány egyik vezető tisztségviselője. A neve elhallgatását kérő illetékes nem árult el részleteket Abder-Rahmán halálának körülményeiről, de annyit elmondott, hogy az eset Pakisztán északnyugati részén, Vazirisztán törzsi területén történt.

Az amerikai tisztségviselő egyúttal meggyőződését fejezte ki, hogy a férfi halála hatalmas csapást jelent a szélsőséges szervezet számára. A líbiai nemzetiségű férfi, aki korábban a nemzetközi terrorhálózat műveleteinek irányítója volt, közvetlen az után lépett elő 2. számú vezetővé, hogy egy amerikai különleges osztag májusban Pakisztánban megölte Oszama bin Ladent, az al-Kaida vezérét.

„Atíja halála hatalmas veszteség az al-Kaida számára, mivel (a Bin Laden helyébe lépő Ajman az-Zavahri) erőteljesen támaszkodott rá a szervezet vezetésében és működtetésében, különösen Bin Laden halála óta” – mondta az amerikai kormányzati forrás.

Mint kifejtette, „a Bin Ladennek menedéket nyújtó épületegyüttesben talált anyagok egyértelműen megmutatták, hogy Atíja közvetlenül részt vett az al-Kaida műveleteinek irányításában már a rajtaütés előtt is. Sokszoros felelősség hárult rá a szervezetben, és nagyon nehéz lesz az ő szerepét másvalakivel betölteni.” Leon Panetta amerikai védelmi miniszter – aki júniusig a Központi Hírszerző Ügynökséget, a CIA-t is vezette – múlt havi afganisztáni látogatásán azt mondta, meggyőződése szerint az al-Kaida stratégiai veresége karnyújtásnyira kerülhet, ha az Egyesült Államok meg tudja ölni vagy el tudja fogni a terrorszervezet legbelső köréhez tartozó húsz vezetőt és kapcsolataikat.

Az AP amerikai hírügynökség szerint Abder-Rahmán Bin Laden közvetlen bizalmasa volt. A líbiai születésű férfi még tizenévesként Afganisztánban csatlakozott az al-Kaida vezetőjéhez a Szovjetunió ellen vívott háború idején.
A jemeni rendszert támadták a radikálisok

Radikális iszlamista fegyveresek rajtaütöttek a jemeni hadsereg egyik alakulatán az ország déli részén. Az összecsapásban hét katona meghalt, hat megsebesült – közölték katonai forrásból. A tájékoztatás szerint többórás tűzharc tört ki a katonák és a kormány szerint az al-Kaida terrorhálózathoz tartozó iszlamisták között, miután az iszlamisták Abjan kormányzóságban egy erdős, hegyvidéki szakaszon rajtaütöttek a katonai egységen, amely Zindzsibárba tartott. A katonák egy támadót megöltek. Az iszlamisták – kihasználva, hogy nagyszabású tiltakozóhullám bontakozott ki Jemenben a koldusszegény országot 33 éve irányító Ali Abdallah Száleh elnök ellen – már­cius óta elfoglaltak Abjanban több várost, köztük a húszezer lakosú Zindzsibárt. (MTI)
forrás:magyar hirlap online

Americans are murdered by radical Islamist terrorist organization number two leader – fellazítanák innermost circle of the network
Osama bin Laden’s al-Qaeda leader has been carried out by a confidential U.S. forces in the recent past. The only information leaked in Washington on Saturday.

Aug. 22 killed in Pakistan on al-Qaeda number two leader, Atíja Abder-Rahman – the U.S. government announced on Saturday a senior official. The requesting anonymity is not responsible Abder-Rahman betrayed details of the circumstances of death, but I said that the case of Pakistan northwestern tribal area of ​​Vazirisztán.

The U.S. official also expressed his conviction that the man’s death a huge blow to the extremist organization. The Libyan man’s nationality, a former international terror network’s operations manager had moved up into second after the direct No leader, an American killed in Pakistan in May, a special squad of Osama bin Laden, the al-Qaeda leader.

“Atíja death huge loss to al-Qaeda because it (the Bin Laden to replace the Ajman-Zavahri) strongly relied on her leadership of the organization and operation, particularly since the death of Bin Laden” – said the U.S. government source.

As explained in “the bin Laden refuge of buildings found material clearly showed that Atíja directly involved in the al-Qaeda’s operations in the management of already before the raid. Multiple responsibility onto the body and it will be difficult for his role in someone else to fill. “Leon Panetta U.S. Defence Secretary – who has until June of the Central Intelligence Agency, the CIA is headed – past month in Afghanistan visit said he believes the al- Qaeda’s strategic defeat may be within reach if the United States can kill or be able to catch the terrorist organization’s innermost circle of twenty leaders and their relations.

The AP news agency that U.S. Abder-Rahman Bin Laden confidant was direct. The Libyan-born man was in Afghanistan as a teenager joined the al-Qaeda leader of the Soviet Union during the war.
The Yemeni regime was attacked by radicals

Radical Islamist gunmen raided the Yemeni army troops in the south. The clash killed seven soldiers, six were wounded – has military sources. The information-hour firefight that broke out in several of the soldiers and the government that al-Qaeda terror network of Islamists, the Islamists abjad governor after speaking in a wooded, mountainous stretch ambushed a military unit, which was Zindzsibárba. The soldiers killed one attacker. The Islamists – taking advantage of a large-scale tiltakozóhullám emerged from the beggars poor country of Yemen 33 years of managing against President Ali Abdallah Salehi – March has been busy Abjanban several cities, including the twenty thousand inhabitants Zindzsibárt. (MTI)
Source: Magyar Hirlap online

Leave a Reply 324 megnézve, 1 alkalommal mai nap |