< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Hihetetlen egység sorakozott fel a Fidesz terve ellen //Incredible unit lined up against the Fidesz plans

| Mobile | RSS

Hihetetlen egység sorakozott fel a Fidesz terve ellen //Incredible unit lined up against the Fidesz plans

2011. szeptember 4. | hozzászólás | Közélet

Több száz munkavállaló észrevételeit tartalmazó levelet juttat el hétfőn a parlamenti pártok valamennyi frakciójához a vegyipari szakszervezet. Az érdekképviselet elnöke szerint lehetséges, hogy az új munka törvénykönyvével kapcsolatos véleményük a kukába kerül, mindazonáltal bízik benne: legalább az ellenzéki pártok támogatják javaslataikat.
Hétfőn valamennyi parlamenti frakcióhoz eljuttatják a munkavállalóknak az új munka törvénykönyvével kapcsolatban megfogalmazott észrevételeit – tájékoztatta a NOL-t Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) elnöke. Az érdekképviselet korábbi felhívására több százan véleményezték a tervezetet – írta a Népszabadság.

Az először ismeretlen módon kiszivárogtatott dokumentum óriási felháborodást keltett, mert a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest több ponton is jelentősen csorbítaná a munkavállalói jogokat. A tervezetet ezért sietve munkaanyaggá minősítették át, és a kormány széles körű konzultációt ígért.

A VDSZ szerint az azonban nem derült ki, hogy kivel, mikor, hol és miként akar egyeztetni a kormány azok után, hogy felszámolta az Országos Érdekegyeztető Tanácsot. A szakszervezet azért vállalta a közvetítést – s hirdetett maga is széles körű konzultációt –, hogy a munkavállalók véleménye garantáltan célba érjen.

A beérkezett észrevételek alapján is nyilvánvaló, hogy az embereket elsősorban a zsebbe vágó kérdések foglalkoztatják – mondta Székely. Kifogásolják, hogy hosszabb lehet a munkaidő, s kétszáz helyett háromszáz órányi túlmunkát rendelhetnek el, miközben megszűnne a délutáni pótlék. Vagyis: többet kellene dolgozni, de kevesebb lenne a fizetés.

Ugyancsak sokan nehezményezik, hogy a szabadság is rövidebb lenne, ráadásul a dolgozók csak néhány nappal rendelkeznének maguk. A nyugdíjrendszer kilátásba helyezett változása – a korengedményes és korkedvezményes nyugdíj megszüntetése – miatt az érintettek szintén tiltakoznak.

Székely szerint arra viszont kevesebben figyeltek fel, hogy a szakszervezetek jogosítványait is alaposan megnyirbálnák. Az ágazathoz tartozó szakszervezeteknél mintegy 9400 tisztségviselő van, s ha elveszik a munkaidő-kedvezményüket és megszűnik a munkajogi védettségük, igencsak kérdésessé válik, milyen hatékonysággal képviselhetik majd a munkavállalói érdekeket.

Hátrányosan érintheti a dolgozókat az is – hoz fel újabb példát az elnök –, ha a szakszervezetek egy-egy munkajogi vitában nem képviselhetik a bíróság előtt a tagjaikat. Ma a VDSZ két munkajogászt alkalmaz, a tervezet szerint azonban peres ügyekben csak ügyvéd járhatna el, ami alaposan megdrágítja a jogi képviseletet.

Arra a kérdésünkre, hogy mit remél az akciótól a szakszervezet, Székely kijelentette: nem kizárt, hogy észrevételeik a kukában kötnek ki, mindazonáltal bízik abban, hogy legalább az ellenzéki frakciók kiállnak a javaslataik mellett. De azt sem tartja kizártnak, hogy a kormány egyes részletkérdésekben engedni fog. Az óriási tiltakozás hatására a védett kor eltörlése már nincs napirenden, s talán a bérpótlékok ügyében is változhat a tervezet.

Egy-két ponton esetleg azért is visszalépnek, hogy megtörjék a munkavállalók elszántságát – véli Székely. Szerinte a kormány arra számít, hogy némi engedménnyel elejét veheti az őszi tiltakozó akcióknak.

Az viszont bizonyos – véli Székely –, hogy a tervezet szelleme nem változik. A munkavállalók tehát a korábbinál sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek azzal, hogy az a foglalkoztatásra nagyrészt a polgári jogi jogviszonyokra általánosan érvényes szabályok vonatkoznának. Itt azonban az elnök szerint nem egyenrangú felekről van szó, hiszen a munkavállaló érdekérvényesítő képessége lényegesen kisebb.

Egyeztetést kezdeményez az MSZP is

Országos és ágazati egyeztetést kezdeményezett a szakszervezetekkel a munka törvénykönyvének módosításáról Mesteházy Attila, az MSZP elnöke. Nemcsak ágazati és konföderációs, hanem területi is találkozni kíván a politikus a munkavállalói érdekképviseletekkel.

„Hihetetlen egységet teremtett a Fidesz-kormány a szakszervezetek között a munka törvénykönyvéről szóló módosításával. A módosítás szinte egy cselédtörvény, kizárólag a munkaadók érdekeit szolgálja. A munkavállalóknak kevesebb pénzért többet kell dolgozniuk, ráadásul könnyebben el lehet majd bocsátani őket” – hangsúlyozta szombaton Mesterházy.

A szakszervezeti vezetők szerinte megértették, hogy közösen kell fellépniük a 3,8 millió munkavállaló érdekében, mert ez a javaslat mindenkit érint és sérti az érdekeiket.

„Minden módosító javaslatot a parlament elé fogok terjeszteni az MSZP-frakció nevében, hogy a vita lehetőségét megadjuk. A jelenleg érvényben lévő munka törvénykönyve jó törvénykönyv. Lehet változtatni rajta, de egyeztetésnek kell megelőznie, ami az érdekképviseletek megkérdezése nélkül nem lehetséges” – jelentette ki Mesterházy.

A pártelnök rámutatott, ha a kormány szeptember végén beterjeszti az új törvényt és elfogadja azt, a módosítása érdekében komoly politikai akciót kell indítani – írta a NOL.
forrás:168 óra

Incredible unit lined up against the Fidesz plans

Hundreds of employee comments on Monday will send a letter to all the parliamentary parties of the chemical fraction of your union. The chairman of representation it is possible that the new Labour Code in connection with their opinion will be trashed, but is confident at least the opposition parties support the proposals.
On Monday, all the parliamentary faction communicate to the employees of the new labor law made in relation to comments – informed the NOL is Tamás Székely, Hungarian chemical industry, power industry and related professions Trade Union Confederation (VDSZ) President. Lobbying is a former call hundreds of people commented on the draft – by the People’s Freedom.

The first leaked document known as a huge upset, because the current regulations in several respects compared to significantly curtail workers’ rights. The draft work so hastily reclassified material, and the government promised wide-ranging consultation.

The VDSZ that is not revealed to anyone, when, where and how they want to match the government after it abolished the National Interest Reconciliation Council. The union has agreed to mediation – and proclaimed itself a wide-ranging consultation on – that workers’ opinions are guaranteed to reach the end.

The comments received on the basis of obvious that people are primarily concerned with issues of the pocket cutter – Szekely said. Complains that longer working hours, and two hundred and three hundred hours of overtime rather than take any, in the afternoon while suppressing supplement. In other words, more should work, but would pay less.

Also many shortcomings in this, that freedom can be reduced by, in addition to the workers themselves would have only a few days. The prospect of change in the pension system – the early termination and retirement – are also affected because of the protest.

According to Szekely but fewer were observed up to the powers of trade unions is thoroughly curtailed. The sector trade union officials is about 9,400, and if you lose the time off work to cease their work and their rights protected, very much into question how effectively represent workers’ interests will be.

May adversely affect the workers as well – brings up another example of the president – if the trade unions, a labor dispute may not be represented in court for their members. Today the two work VDSZ lawyer, such a draft, however, litigation may have a lawyer, which thoroughly expensive legal representation.

It is our question, what hope for the actions that the union, Szekely said, it is conceivable that their comments end up in the trash, however, confident that at least the opposition factions to stand next to their proposals. But it does not exclude the possibility that the Government will allow certain matters of detail. The huge protests at the abolition of protection is not on the agenda, and perhaps also the case bérpótlékok change the draft.

A couple of points I might come back to break the determination of the workers – says Szekely. He said the government expects to make some concession may prevent their protests in the autumn.

But some – Szekely believes – that the spirit of the draft does not change. So the workers in the past are much more vulnerable position that the employment is largely a civil law relationships generally applicable rules would apply. But here the President does not equal partners are involved, since the employee’s ability to enforce much smaller.

Initiate consultation with the Socialist Party is

National and sectoral consultations initiated by the trade unions, the Labour Code amendment Mesteházy Attila, chairman of the Socialist Party. Not only the industrial and Confederate, but also regional politicians to meet with the employee representative bodies.

“It’s incredible the Fidesz government unit created in the trade unions on the Labour Code amendment. The amendment is almost a servant law, only employers’ interests. The workers have to work more for less money, even more will be made available to them, “- stressed on Saturday Mesterhazy.

In its view, union leaders understood that they must act jointly with the 3.8 million employees in order for this proposal will affect everyone and are detrimental to their interests.

“Any amendment to the parliament I will present on behalf of the Socialist Party faction, to give the possibility of dispute. The current Labour Code of good code. You may change it, but it must be preceded by negotiation, without asking what the interest groups is not possible “- said Mesterhazy.

The party chairman pointed out, if at the end of September, the government presented to the new law and agree that, in order to adjust to a serious political campaign should be launched – by the NOL.
Source: 168 hours

Leave a Reply 281 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: