< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Kolláth, Nagy Gábor: megalapozatlannak tűnik a Gyurcsány elleni gyanú //Kolláth, Nagy Gabor appears to be unfounded suspicions against Gyurcsany

| Mobile | RSS

Kolláth, Nagy Gábor: megalapozatlannak tűnik a Gyurcsány elleni gyanú //Kolláth, Nagy Gabor appears to be unfounded suspicions against Gyurcsany

Az alkotmányjogász és Kulcsár Attila védője szerint hiányos a hivatali hatalommal való visszaélés gyanújának alátámasztása, mit sem tudni például a célzatosságról vagy a jogosulatlan előnyről. Gyurcsány mandátumának sorsa egy esetleges bírói verdikten múlik.

– Ne tévedjünk, nem jogi döntés született, hanem politikai: ha a jogot tartotta volna szem előtt a Tisztelt Ház, illetve az Országgyűlés mentelmi bizottsága, nem függesztette volna fel Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát – kommentálta az atv.hu-nak a tegnap esti döntést Kolláth György. Az alkotmányjogász szerint vannak ugyan részigazságai Rubovszky György indoklásának, ám a mentelmi bizottság kereszténydemokrata elnökének végkövetkeztetése elfogadhatatlan. Ugyanis Rubovszky azzal magyarázta a bizottság felfüggesztés-párti többségi álláspontját, hogy a grémium nem vizsgálhatja az ügyészség állításainak igaz voltát, csupán azt mérlegelheti: akadályozza-e egy felfüggesztés, vagy sem a parlament működését.

Kolláth szerint szó sincs arról, hogy a mentelmi jog az Országgyűlés munkaképességének biztosítását szolgálná: a képviselők e speciális joga évszázadok óta a hatalom önkényétől védi az ellenzéki honatyákat. Ha a mentelmi bizottság mégis úgy dönt, hogy javasolja a mentelmi jog felfüggesztését, akkor azt mindenképpen meg kell vizsgálnia, hogy helytálló-e az ügyészség gyanúja. Ami Gyurcsány Ferenc esetében hivatali hatalommal való visszaélés (a sukorói kaszinó-beruházás kapcsán), ám, figyelmeztet az alkotmányjogász, a hivatali visszaélés esetében nem pusztán a szándékosságot, hanem a célzatosságot is bizonyítani kell.

Magyarán a mentelmi bizottságnak Kolláth szerint meg kellett volna kérnie az ügyészséget, hogy a célzatosság meglétét támassza alá. Ám a grémium semmi ilyet nem tett, és az alkotmányjogász emiatt úgy véli, hogy a célzatosság semmilyen módon nem nyert bizonyítást – azaz nem áll meg a megalapozott gyanú. Mindenesetre a volt miniszterelnök immár gyanúsított, hogy mandátumát elveszti-e vagy sem, az attól függ, hogy a bíróság bűnösnek találja-e vagy sem. Mindenesetre a volt kormányfő esélyeit rontja, magyarázta Kolláth, hogy az átírt szabályozás szerint az ügyészség jelöli ki, melyik bíróság tárgyalja az ügyet.

Jogi értelemben, a hivatalos álláspont szerint semmilyen nyomás nincs az ügyészségen, hogy sikerrel vigye végig a volt miniszterelnök ügyét, kommentált megkeresésünkre Nagy Gábor. A többek között Kulcsár Attilát védő ügyvéd aztán árnyalta a képet, mondván: szociológiai értelemben viszont óriási a nyomás, hiszen elképesztő súllyal nehezedik az ügyre Magyarország miniszterelnöke – pontosabban az ő vélt vagy valós elvárása.

Abban egyébként, hogy a mentelmi bizottság Gyurcsány mentelmi jogának felfüggesztését javasolta, Nagy Gábor semmi kivetnivalót nem talált. Szerinte a grémium csak arra adott módot, hogy bebizonyosodjon, bűnös vagy ártatlan a volt miniszterelnök. Ugyanis, magyarázta az ügyvéd, a mentelmi jog nem arra van, hogy mögé bújhasson az is, aki köztörvényes bűncselekményt követ el. Persze ami magát az ügyet illeti, arról Nagy Gábor úgy vélekedett – szigorúan a sajtóban kiszivárgott információk alapján –, hogy teljesen megalapozatlan, komplett fogalmi tényállások hiányoznak: például a jogosulatlan előny, vagy a célzatosság.

Ha kíváncsi arra, hogyan kommentálta a volt miniszterelnök mentelmi jogának a felfüggesztését, kattintson ide.

forrás:atv.hu

Kolláth, Nagy Gabor appears to be unfounded suspicions against Gyurcsany

Attila Kulcsar, the constitutional lawyer and counsel that a lack of official support of the suspicion of abuse of power, not what you know as célzatosságról or unauthorized advantage. Gyurcsany’s mandate depends on the fate of a possible judicial verdikten.

– Make no mistake, not a legal decision was made, but a political one: if the law would have in mind the House and the Parliamentary immunity committee is independent Estonia would have to Ferenc Gyurcsany’s immunity – commented atv.hu for last night’s decision Kolláth George. The constitutional lawyer in accordance with the same part of the reason George Rubovszky truths, but the immunity of the President of the Christian Committee’s conclusion is unacceptable. Indeed Rubovszky explained the majority of the committee suspended the pro-position that the panel enjoys the prosecutor could not investigate claims of truth, we may consider only: to prevent a suspension or not the operation of parliament.

Kolláth that there is no question that the immunity of the National Assembly’s ability to serve the work: the members of this specific law has for centuries been protected by the power of the opposition önkényétől souls. If you decide on the immunity of the committee to recommend the waiver of immunity, it is must examine whether it is relevant to the prosecution of suspected. Ferenc Gyurcsany in which official abuse of power (in relation to investment Sukoró casino), but, warns the constitutional lawyer, for not only the abuse of the intent, but célzatosságot also be demonstrated.

In plain English, according to the immunity Kolláth committee should have asked the prosecutor to justify the existence of célzatosság. But the panel enjoys none of that has not made, the constitutional lawyer and therefore considers that the célzatosság in no way been proven – that there is a reasonable suspicion. However, the Prime Minister had already suspected, that the mandate will lose or not, depends on the court, found guilty or not. In any case, reduces the chances of the former prime minister, explained Kolláth to rewrite the legislation states that the prosecutor’s office appointed by the court what the case.

In legal terms, the official position is that no pressure is not the prosecutor’s office to successfully carry through the issue of former Prime Minister, Commented contacted Gábor Nagy. Attila Kulcsar, including the defense lawyer and then a nuanced view, saying the sociological sense, but there is enormous pressure, as amazing weight rests on the matter the Prime Minister of Hungary – more precisely, their real or perceived expectations.

More, however, that the immunity immunity committee Gyurcsany proposed Gabor Nagy did not find nothing wrong with that. He said the panel enjoys the only way to show that it, guilty or innocent of the former prime minister. In fact, he said the lawyer, not a privilege it is to behind the bújhasson, who is guilty of common-law crime. Of course the issue itself is concerned, he thought about Gabor Nagy – strictly based on information leaked to the press – to be completely unfounded and a complete lack of conceptual facts: for example, the undue advantage or célzatosság.

To learn more about how to comment on the immunity of former Prime Minister of the suspension, click here.

Source: atv.hu

Leave a Reply 371 megnézve, 1 alkalommal mai nap |