< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: A NAV tájékoztatója – sajtó- a 2010. évi gazdasági eredményeiről…

| Mobile | RSS

A NAV tájékoztatója – sajtó- a 2010. évi gazdasági eredményeiről…

2011. szeptember 30. | 1 Hozzászólás | Nav

A sajtótájékoztatót Dr. Pap István a Dél-alföldi Regionális Adó főigazgatóság főigazgatója nyitotta meg. Egy izgalmas, érdekes, színes beszámoló következett a számok tengerében. Csak úgy hullámzottak a milliók, milliárdok. A diával segített beszámoló megkönnyítette a munkánkat. S természetessé tette a számok világát.

A főigazgató kiemelte a társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások 2010, évi adózásának főbb jellemzőit. Az adóalanyok 35312 darab 1029. számú hibátlan társaságiadó-bevallást nyújtottak be, mely 2,2%-al haladta meg a 2009.évi darabszámot.

A bevételek alakulása emelkedő tendenciát mutat, mely 3287,6 milliárd forint, ez 2,7 %- al magasabb, mint az elmúlt évben. A főigazgató sorolta az export árbevétel megoszlását is a Dél-alföldi régióban, százalékos formában; nagyvállalkozások 27,0%, mikro vállalkozások 12,7%, kisvállalkozások 22,3%, míg a közepes vállalkozások 38,0%-on állnak.
Az export árbevétel a 2009-es évhez viszonyítva 9,3 % növekedést mutat.

A határon túli értékesítésnél erőteljesebb bővülés érzékelhető – mondta – a nagy, s a kisvállalkozásoknál. Ez százalékban kifejezve az előbbinél 13,5 %- ék, míg az utóbbinál 10,7 %- ék.
Fontosnak tartotta, hogy a belföldi értékesítés árbevétele régiós szinten a bázishoz viszonyítva 2,1 %- l emelkedett.
A dia, következő filmkockája a költségek alakulását mutatta.
A 2010, évben összesen 3185,7 milliárd forint összegben számoltak el költségeket és ráfordításokat, ami 2,5%kal magasabb a megelőző évinél. Pl., kiemelte az anyagköltség 7,5%, a bérköltség 4,8%kal emelkedett. A személy jellegű ráfordítások 2010 –ben 388,8 milliárd forintot tettek ki. Ez egy százalékos növekedést jelentett.

Az adózás előtti eredmények azt mutatták, hogy a tavalyihoz képest 11,9%kal emelkedett. A pénzügyi műveletek eredménye vesztesége 21,4% .
Az adózás előtti nyereséget vallók száma 2010-ben 20177 darab volt, ez1147-tel több az elmúlt évhez képest. A veszteségesek és a nullások száma csökkent. E mutatók összességében pozitív jelként értékelhető.

Társasági adó alakulása 110,6milliárd forint pozitív adóalapot mutatott ki a bevallásokban.

A magánszemélyek 2010,évi jövedelemadózásának jellemzői a Dél-alföldi régióban.

A tavalyi évhez képest – 558,1 ezer- 1300 darabbal több érkezett az állampolgárok részéről. A főigazgató kiemelte:- az idei év újdonsága az önbevallói körben a csökkentett adattartalmú bevallás, mell jelentősen mérsékelhető a bevallás kitöltésére fordított idő.

Az összevont jövedelmek alakulása
A magánszemélyek 2010.évi összevonás alá eső jövedelme 1,9 %kal növekedett az előző évhez képest, ami 846,9 milliárd forintot jelentett. Az összevont jövedelmeken belül továbbra is a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek, ezen belül is a munkaviszonyból származó bérjövedelem a legmeghatározóbb. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek összege 17,6 %kal növekedett.

A kedvezmény jellegű tételek jellemzői
2010- ben összesen 81,1milliárd Ft adókötelezettséget csökkentő tételt számoltak el a magányszemélyek, ami 18,7 milliárd forinttal, azaz 30 százalékkal meghaladja a bázis esztendő adatait.

Az összevonás alá esett jövedelmek és az adózók sávos bontásban
Az éves szintű minimálbér értékének megfelelő vagy annál alacsonyabb összevont jövedelmet az összes adózó 31,3 százaléka vallott, míg az egy évnél korábban 29,4 százaléka.

Külön adózó jövedelmek
A 2010. évre bevallott külön adózó jövedelmek összege a 2009.évihez képest több mint a harmadával, 33,4 milliárd forintra csökkent. A kedvezményes, 10 % adózó osztalékjövedelmek ötödére zsugorodtak. Az ingatlan értékesítésből származó jövedelem 2008 –óta folyamatosan csökken- közölte a főigazgató úr s kiemelte, az egyéni vállalkozók osztalékalapja haladta meg a bázisévit 17,2 %. Az árfolyamnyereségből származó jövedelmeknél érzékelteti legerőteljesebben hatását a kedvezőtlen gazdasági környezet.

Topjövedelmek

Ebben a kategóriában Bács-Kiskun megye vezeti a listát. Az önbevallók topjövedelmei közül a legmagasabb 680 millió forint volt. A munkaviszonyból származó bérjövedelem legmagasabb összege 200 millió Ft. Az árfolyamnyereségből származó topjövedelem 141 millió Ft. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó topjövedelem háromszorosára az, az 283 millió Ft nőtt. A 10%-os osztalék jövedelem ötödére apadt:- 28 millió forintra Békés megyében.

Tárgyévi adókötelezettség

A 2010. évben megszerzett jövedelmek után összesen 120,7 milliárd forint adókötelezettség keletkezett. Ez 15,9 milliárd forinttal, azaz 11,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, majd így folytatta – az összevont adóalapot terhelő kedvezményekkel csökkentett adó 11,5 milliárd forinttal, azaz 9,4 százalékkal esett vissza. Az elkülönülten adózó jövedelmek adója 4,4 milliárddal mérséklődött.

Az egyéni vállalkozók 2010.évi adózásának főbb jellemzői a Dél-alföldi régióban

A 2010-es évben 40 ezret meghaladó egyéni vállalkozói bevallás került feldolgozásra

Az egyéni vállalkozói bevallások megoszlása foglalkoztatási forma szerint 2010. évben a Dél-alföldi régióban
– Összes egyéni vállalkozói bevallás 40542 db, (100%)
– Főállású 18.760 db (46,3%)
– Munkaviszonya> heti 36 óránál 11.320 db, (27,9%)
– Munkaviszonya Eva bevallást benyújtó adózók főbb jellemzői 2010. évben a Dél-alföldi régióban

Eva alanyok száma a Dél-alföldi régióban 2009-2010, években

Egyéni: 2009.december 4845, 2010. december 4537 db (-6,4%)
Társa: 2009. december 3915, 2010. december 3851 ( -1,65%)
Dél-alföldi régió: 2009. december 8760, 2010. december 8388 (-4,2%)
Az eva hatálya alá tartozó adóalanyok összesített árbevétele 48,2 milliárd forint volt, ami 12,1%- kal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Tájékoztató a 2010. évi szja 1+1 felajánlásról Dél-alföldi régióban

2011. adóévben a 2010.adóév vonatkozásában 480469 magánszemély személyi jövedelemadó alapbevallását, egyszerűsített alapbevallást, valamint 77659 személy munkáltatói elszámolását- összesen 558128 – dolgozták fel a Dél- alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Megyei Adóigazgatóságai.
A 480469 db személyi jövedelemadó-bevallásból az idei évben elektronikus úton 91901 darab érkezett. Ezen adózók 42,9%-ka , azaz 39442 fő rendelkezett a személyi jövedelemadójának 1+1%-ról.

Az érvényes rendelkező nyilatkozatokban felajánlott szja 1% összegek

Az összegek megoszlása az alábbiak szerint történt

-Egyházak Bács-Kiskun megye: 116100, Békés megye: 3982443, Csongrád megye:2484743 Dél-alföldi régió:7628186 (1%)
-Civil szervezetek: 299908384, 152251133, 310698084, 762857601 (99%)
Látható, a felajánlások a legnagyobb összegben Csongrád megyében mutatható ki a civilszervezetek részére, míg az egyházaknak történő felajánlás Békés megyében jellemző inkább.
Kedvezményezetteknek felajánlott top 10 összegek alakulása
Bács-Kiskun megyében az 1%- ról rendelkező magánszemélyek összesen 301,1 millió forintot ajánlottak fel, melyből a top 10 kedvezményezettek 129,5 millió forintot kaptak – majd folytatta Dr. PAP István Főigazgató úr Békés megyében a felajánlott összeg 156,2 millió forint volt, Csongrád megyében volt a legmagasabb a felajánlott összeg 313,2 millió forint. Tehát a top 10 ebből 118,3 millió forinttal részesedett. A legnagyobb felajánlás 30 millió forint volt egy egészségvédő alapítvány részére, – zárta a beszámolót a főigazgató úr!

Kiegészítésként még hozzátette, készült egy átlagos várakozási idő diagram, ami megmutatja, hogy az adóalanyok mennyi időt töltenek a hivatalban. A megosztás 07:00 – 18.00 óráig van. S ezzel párhuzamosan mutatja a megjelent ügyfelek számát is…
-oil-

Leave a Reply 1241 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: