< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, Közélet / Blog article: A Baksi birtokháborítás, avagy a jegyző…III

| Mobile | RSS

A Baksi birtokháborítás, avagy a jegyző…III

Befejeződött (birtokháborítás) a szikkasztóárok karbantartására tett állampolgári bejelentés „vizsgálata”.

Az előző esszékben már leírtam a felmerülő több éve jelenlévő problémát.

A Baksi önkormányzat nem hajlandó a szikkasztó árok ügyében egy lépést sem tenni, mivel én vagyok a bejelentő, és a károsult is egyben!

A törvény egyértelműen kimondja, hogy a karbantartási feladat a mindenkori önkormányzatot terheli! Ezt a kötelességét az önkormányzat folyamatosan megszegi.

15 éve nem hajlandó a házunk előtti rosszul kialakított árok karbantartását elvégezni!!

2011, október 19 – én kaptam egy határozatot Lajkó Norbert jegyzőtől – 205/2011.(IX.28.) Kt.:- melyben tudatja, hogy a Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláh István László Baks, Váradi u. 16. szám alatti lakos belvízkár ügyében előterjesztett, az ingatlana előtt lévő belterületi csapadék- és belvízszikkasztó-árok felújítására vonatkozó kérelmét elutasítja.

(Az előző Képviselő Testületi ülésen – jelen voltam – a képviselők egyöntetűen megszavazták a felújítást, mivel annak funkciója elveszítette a fontosságát s beomlott)

Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Baks, Váradi u. 16 szám alatti ingatlana előtt lévő szikkasztóárok nyílt csapadékvíz- elvezető csatornává átalakítása költségeire az önkormányzat 2011. évi költségvetése nem biztosít fedezetet.

(Nem tudom kinek az érdekében áll a hivatalos jegyzőkönyvben szereplő adatok s tények eltusolása, nem említése! A jegyző mért nem vette figyelembe a jogalapot! A jegyzőkönyvben szerepel a ház belvíz okozta károk tételes felsorolása. Saját becslésem szerint, több százezer forintos a károm)

Csongrád Megyei Katasztrófavédelem s a Kisteleki Építésügyi Főosztály munkatársai által leírtak+ fotókat nem említi meg a határozatban. (?) Mennyit fizettek a mérnöknek, aki Csépe Istvánnal együtt járt a helyszínen, s felmérte a munkaterület anyagi helyzetét.

Beszéltem Jaksa Ferenc – Fátyolné Ménesi Ildikó képviselőkkel, – 2011, október 20 – akik annyit tudtak mondani: – hogy az ülésen a polgármester felszólalása személyeskedésbe torkollott,- már nem először, s folyamatosan – s többen elhagytuk a termet. Az anyagi helyzetről s a kilátásokról Tóth Margit képviselő asszonyt kérdezzem. – majd hozzáfűzte, az önkormányzat anyagi csődben van!

Kérdem én:
– felmerülő káromat ki fogja rendezni…
– a kimaradt mederelemekből mért nem kaptam, mikor a jegyző s Csépe István a helyszínen megígérte?

A személyes csatározások, az ellenszenvek, az indulatok, a bosszúk, a kivagyiság, a feloszlatáshoz vezet…. talán jobb is lenne!

A birtokháborítás ügyében a legjobb tudomásom szerint, – szokásához híven – kizárási okot jelentett a jegyző. Mért nem lepődöm meg? Mért várt májustól napjainkig?

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Határidő:2011. október 15.
Erről értesítést kapnak:
Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyzó
Oláh István László
Csépe István műszaki Főmunkatárs
Irattár (Iktatószám:724/1/2011.)
Kiadvány hiteléül Varga Andrea
Baks, 2011 év 10 hó 10 nap
-oil-

Leave a Reply 912 megnézve, 2 alkalommal mai nap |