< Böngészés > Főoldal / Rendőrségi hírek / Blog article: Pályázati felhívás

| Mobile | RSS

Pályázati felhívás

2011. október 31. | hozzászólás | Rendőrségi hírek

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a és a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 5. §-a alapján a belügyminiszter pályázatot hirdet az igazgató nyugállományba vonulása miatt megüresedett

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgató beosztásának (magasabb vezető) betöltésére.

A munkáltató: A kinevezés, vezetői megbízás, jogviszony megszüntetés tekintetében a belügyminiszter, egyéb kérdésekben az országos rendőrfőkapitány.

A betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezése: igazgató (magasabb vezető).

A közalkalmazotti jogviszony szakértő munkakörre, teljes munkaidőre, határozatlan időre létesül; a vezetői megbízás határozott időre, 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig szól. A munkakör betöltése „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. január 2.

A munkavégzés helye: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban BSZKI) szakszerű, hatékony és törvényes keretek közötti vezetése, a takarékos gazdálkodás szabályainak betartásával.

b) A BSZKI működéséhez és feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

c) A BSZKI munkáltatói jogkörének gyakorlása, a szervezetébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének, működésének irányítása.

d) Ellátja a BSZKI képviseletét külső szervek előtt.

e) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét.

f) Ellátja a BSZKI működését érintő jogszabályokban, belső normákban és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

g) Kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet rendelkezései szerint.

Pályázati feltételek:

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (tudományegyetem természettudományi kara biológia vagy kémia szak, vagy vegyész szakképzettség, vagy orvosi szakképzettség, vagy a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett bűnügyi szakirányú főiskolai oklevél);

legalább öt év szakmai gyakorlat;

magyar állampolgárság;

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább két év vezetői gyakorlat;

a BSZKI tevékenységéhez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, elismert tudományos tevékenység;

igazságügyi szakértői képesítés, szakértői névjegyzékben való részvétel;

igazságügyi szakértői gyakorlat;

legalább középfokon angol, vagy francia vagy német nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (telefonos és e-mail elérhetőséggel),

2. az iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,

3. 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (a büntetlen előélet igazolására),

4. hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,

5. a BSZKI vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program (legfeljebb öt oldal terjedelemben).

A pályázat benyújtásának határideje: NKI internetes oldalán való közzétételtől számított harminc nap.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a borítékon “Pályázat a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatói beosztására” megjelöléssel az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Osztály postacímére (1903 Budapest, Pf. 314/15.) történő megküldéssel.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt: dr. Urbán Zoltán r. alezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályának vezetője (tel.: 443-55-35, 443-55-00/33-084)

A pályázat elbírálásának módja: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint; a bizottsági meghallgatás időpontjáról és a pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye: NKI internetes oldal, a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a BSZKI internetes oldala.

Dr. Pintér Sándor

belügyminiszter

Leave a Reply 786 megnézve, 2 alkalommal mai nap |