< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Csak a szokásos eredményes nyugati győzelem Afrika az emberiség és az embertelenség bölcsője )))The usual effective Western victory Africa is the cradle of humanity and inhumanity

| Mobile | RSS

Csak a szokásos eredményes nyugati győzelem Afrika az emberiség és az embertelenség bölcsője )))The usual effective Western victory Africa is the cradle of humanity and inhumanity

Miután a nyugati államok hatékony közbeavatkozásával a líbiai felkelők eltávolították a hatalomból Kadhafi ezredest, mindenki kényelmesen hátradőlt, hogy sikerült még egy országban békét és demokráciát teremteni a levegőből.

Azonban, ahogy az már az afrikai és Közel-keleti államoknál lenni szokott, a helyzet nem olyan rózsás, mint azt Móricka elképzeli. A valóság az, hogy sem az erőszak, sem az igazságtalan vérontás nem szűnt meg a diktátor meglincselésével, csak most mások állnak a korbács boldogabbik végén.

Több nemzetközi emberi jogi szervezet is jelezte, az Átmeneti Tanács által irányított országban a katonai és biztonsági erők keze által továbbra is sokan veszítik életüket méghozzá hosszantartó kínzás után. Az Amnesty International az elmúlt hetek során, több alaklommal is szembesült a kínzás szemmel látható jeleivel számos fogvatartotton Tripoliban, Míszrátában és Gharyanban. Nyílt sebek a fejen, végtagokon és a test egyéb részein, áram és cigaretta okozta égési sebek, veseelégtelenség, mind-mind a tortúra árulkodó nyomai.

Az AI szerint több, állítólag Kadhafi párti fogvatartott is belehalt a “kezelésbe”, amit szerintük “hivatalosan elismert katonai és biztonsági erők hajtanak végre, valamint több felfegyverzett milícia, akik mindenféle jogi keret nélkül működnek” – áll a nyilatkozatukban.

Az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet felfüggesztette munkásságát az ország harmadik legnagyobb városában, Míszrátában hasonló okok miatt. A csoport jelentése szerint a helyzet nem teszi lehetővé további működésüket. Miután két bebörtönzött is belehal a verésbe, tiltakozásul leállították missziójukat. “A pácienseket a kihallgatás közepén hozták el hozzánk, hogy további faggatásra alkalmas állapotba hozzuk őket. Ez elfogadhatatlan. Azért vagyunk itt, hogy a háborús sebesülteknek és a beteg fogvatartottaknak nyújtsunk orvosi ellátást, nem azért, hogy két kínvallatás között ugyanazokat az embereket kezeljük” – áll Christopher Stokes igazgató nyilatkozatában.

Az emberi jogok sárba tiprásáról érkező hírek nem tesznek jót az átmeneti kormány megítélésének, főleg mivel az országban már így is éppen elég nagy a feszültség. A múlt heti bengázi tüntetések után egy magas rangú tanácstag lemondott, Bani-Valdíból pedig egyszerűen kikergették az NÁT erőit a folyamatos zaklatások miatt.

Dan Glazebrook, Közel-keleti politikai elemző szerint az atrocitások gyakorlatilag a forradalom kitörése óta tartanak. “Február 18-án 50 afrikai bevándorlót gyűjtöttek össze egy fogolytáborban és égettek el. És a NÁT támogatja az ilyen viselkedést. Ez a nyugat stratégiájának része. Oszd meg és uralkodj. A polgárháború tiszta receptje.”

Időközben az átmeneti tanácsot hatalomba segítő NATO-erők működését is vizsgálni kezdték. Egy komoly emberi jogi aktivistákból álló csoport elemezte a NATO, a korábbi rezsim és a felkelők működését. A végső jelentés szerint a “NATO civil célpontokat minősített át katonaivá, otthonokat, iskolákat, egyetemeket.” A felkelők pedig kivették részüket a civilek elleni erőszakból, kínzásból és gyilkosságból. A vizsgálat szerint “háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények történtek”.

“Egyes NATO képviselők kint voltak a frontvonalban – irányították és koordinálták a rajtaütéseket. Ha arra van felhatalmazásod, hogy megvédd a civil lakosságot, akkor erre nem lehet felhatalmazásod” – mondta el Raji Sourani az Emberi Jogok Arab Szervezetésétől. “Rengeteg ember halálának voltam szemtanúja… tanúja voltam 51 ember meggyilkolásának. A legfiatalabb 15 éves volt” – mondta Ali Alkashi a líbiai NATO bombázások egyik szemtanúja.

Noha, ahogyan az lenni szokott minden, a harcban résztvevő fél felelőssé tehető az erőszakért és az emberi jogok sárba tiprásáért, szokás szerint nem mindenki lett felelősségre vonva. Egy friss ENSZ jelentés szerint mintegy 8000 Kadhafi párti személyt tartanak fogva az országban. Márpedig a kínzás és a bosszú vezette gyilkosságok csökkentik annak esélyét, hogy az ország a béke és biztonság útjára léphessen.

forrás:ma.hu

The usual effective Western victory
Africa is the cradle of humanity and inhumanity

After the intervention of powerful western states of the Libyan rebels, Colonel Gaddafi has been removed from power, everyone sat back comfortably, in a country that has managed to establish peace and democracy in the air.

However, as has the African and Middle Eastern states than usual, the situation is not as rosy as it imagines Móricka. The reality is that neither violence nor injustice had not stopped the bloodshed meglincselésével dictator, but now people are happier at the end of the whip.

Several international human rights organization also indicated that the Transitional Council, led by the country’s military and security forces in the hands of many people continue to die even after prolonged torture. According to Amnesty International during the past weeks, more content is encountered in the form of visible signs of torture several prisoners in Tripoli, and Míszrátában Gharyanban. Open wounds on the head, limbs and other body parts, electric and cigarette burns caused by kidney failure, all the telltale signs of torture.

The AI ​​that is more pro-Gaddafi reportedly died in detention is a “treatment” of what they consider “officially recognized military and security forces carried out several well-armed militia, who are without any legal frame work” – is in their statements.

The aid organization Doctors Without Borders suspended its work for the country’s third largest city, Míszrátában similar reasons. The group reported that the situation does not allow further operations. When both prisoners also die of beatings, their mission to shut down in protest. “The patient in the middle of the interrogation was to us that further faggatásra for them if needed. This is unacceptable. We are here to the war wounded and sick prisoners for medical attention, not to torture two of the same people are treated “- with director Christopher Stokes statement.

Human rights tiprásáról mud is not good news coming from the perception of a transitional government, especially since the country is already high enough voltage. Last week’s demonstrations in Benghazi after a senior board member resigned, Bani-NAT Valdíból simply hounded out of the forces due to constant harassment.

Dan Glazebrook, Middle East, political analysts say the atrocities virtually been held since the revolution. “On 18 February, 50 African migrants were collected in a detention camp and burned. And NAT support for such behavior. This strategy is part of the West. Divide and conquer. A clear recipe for civil war. ”

In the meantime, the temporary seizure of advice to help NATO forces began the operation is considered. A group of serious human rights activists analyzed the NATO, the former regime and the rebels operate. The final report states that the “NATO over civilian targets qualified katonaivá, homes, schools and universities.” The rebels took their share in the violence against civilians, torture and gyilkosságból. The study found that “war crimes and crimes against humanity took place.”

“Some NATO members were out on the front line – directed and coordinated the raids. If you have authority to protect the civilian population, it is not possible to mandate “- said Raji Sourani the Arab Human Rights Leadership from those times. “A lot of people witnessed the death of … I have witnessed the murder of 51 people. The youngest was 15 years old “- said Ali Alkashi NATO bombing of Libya, one of the witnesses.

Although, as usual, all parties involved in the fight to be responsible for the violence and human rights tiprásáért mud, as usual, not everyone involved was responsible. A recent United Nations report said about 8,000 people are detained pro-Gaddafi in the country. However, the prohibition of torture and revenge killings led to reduce the chance that the country can enter the path to peace and security.
Source: ma.hu

Leave a Reply 252 megnézve, 1 alkalommal mai nap |