< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Jöhet a fizetős ellátás a kórházakban – kiszorulhatnak a szegényebbek )))Can pay for care in hospitals – may be forced out of the poor

| Mobile | RSS

Jöhet a fizetős ellátás a kórházakban – kiszorulhatnak a szegényebbek )))Can pay for care in hospitals – may be forced out of the poor

2012. január 27. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Miközben a Magyar Kórházszövetség azon gondolkodik, hogyan lehetne az intézményi várólistákat csökkenteni, szakértők szerint számos visszaélésre adhat lehetőséget, ha a közfinanszírozott kórházakban is lehetőség nyílik a fizetős betegek soron kívüli ellátására. A lapunknak nyilatkozók szerint félő, hogy ezzel elsorvaszthatnák az intézmények az OEP-es ellátásokat.

A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál is legyen lehetőség a fizetős betegek soron kívüli ellátására a várólistás műtétek, diagnosztikai eljárások esetében – állt elő meglepő javaslatával a Magyar Kórházszövetség. A bevételből nemcsak a nem fizetőképes betegek ellátást gyorsíthatnák meg, de az orvosok és nővérek is többletjövedelemhez jutnának – mondják.

Míg számos műtétre éveket is kell várni, az intézmények nagy része az OEP által engedélyezettnél lényegesen több beavatkozást is el tudna végezni. A Magyar Kórházszövetség ezért reális lehetőségnek tartja, hogy ha valaki ki tudja fizetni a műtétjét, várakozás nélkül megtehesse az állami egészségügyön belül is. Sokan ugyanis már ma sem várnak évekig egy-egy műtétre, vizsgálatra, hanem “megvásárolják” a magánszolgáltatóknál.

Torzulna a rendszer?

Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász szerint érthető a Kórházszövetség álláspontja, és elsőre jónak is tűnik javaslat: jobb lehetne a kórházak kihasználtsága, több bevételhez jutnának ugyanazon a kapacitáson, a betegeknek pedig nem kellene annyit várakozniuk. Csakhogy Sinkó azt állítja: ez súlyos egyenlőtlenségekhez vezetne, és a szövetség érvelése sem állja meg minden ponton a helyét. “Az, aki megengedheti magának, hogy különféle szolgáltatásokat vásároljon meg, meg is teszi, azaz nincsen rajta a várólistán.

Ebből következik, hogy ezzel nem rövidülne egyetlen lista sem.” Szerinte félő lenne az is, hogy az intézmények átállnának a bevételmaximalizásálra: mivel azt nem szabja meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, hogy milyen tevékenységeket kell végezniük a kórházaknak a TVK keretében, így előfordulhatna, hogy eben a körben elszámolható pénzért olyan ellátást nyújtanának csak, amelyekért nem kérhetnének legálisan díjazást a betegektől. Ennek következtében bizonyos beavatkozásokat a kórházak csak plusz díj ellenében nyújtanának – jellemzően ezek lennének a várólistás beavatkozások -, míg másokat az OEP felé számolnák el, azokat, amelyekért nem szedhető legálisan térítési díj.

Amennyiben az OEP odafigyelne erre az anomáliára, és korlátozná ebbeli tevékenységét a kórházaknak, akkor az a kérdés jelentkezne: vajon ki döntené el, hogy melyik beteg kapja a térítésmentes szolgáltatást és melyik a térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatást? Megintcsak az átláthatatlan viszonyokat és a paraszolvenciát erősítené – minden jó szándéka ellenére – a javaslat. Nemzetközileg elfogadható protokollokat alakítanak amúgy ki éppen az unióban arra, hogy mi az a várakozási idő az egyes betegségek esetében, aminek még nincsen egészségkárosító hatása. Azon túli várakozás esetén ugyanis a betegeknek esélyük lehet arra, hogy kikényszeríthessék a biztosítójuktól vagy a költségvetéstől az ellátásuk finanszírozását. Sinkó Eszter arra is felhívja a figyelmet: ha a magyar betegek tömegesen fellázadnának, jelezve, egy gerincműtétre nem tudnak öt évet várni, mert abba belerokkannak és megműtetnék magukat, jó eséllyel nyernének egy perben az OEP-pel szemben.

Kovácsy Zsombor ügyvéd, az egykori Egészségbiztosítási Felügyelet vezetője szerint az ötlet jó, de “vegytiszta megoldást kell rá találni”. „A javaslatot nagyjából úgy kell elképzelni, mint amikor egy bevásárlóközpontban sorban állunk, és nyílik egy másik pénztár. Ekkor valóban sokan átállnak a másik sorba, amivel az eredeti sor rövidebb lesz.” Kovácsy szerint viszont fontos, hogy ne sorvaszthassák el a kórházak az OEP által finanszírozott tevékenységeket. „Azaz, hogy ne történhessen meg, hogy az OEP mondjuk kétszázezer forintot fizet valamiért, amit az intézmény magánellátás keretein belül félmillióért árusít tovább: a kapacitásait a kórház ne csoportosíthassa át a jobban jövedelmező üzletágra, és ne sorvaszthassa el így a közfinanszírozott ellátásait.” Kovácsy szerint a megoldást segíti, ha akár térben, akár időben elkülönülne egymástól a magán- és a közellátás a közkórházban. „Ehhez még csak jogszabályt sem kell módosítani. Fontos, hogy intézményi szinten legyenek jól alkalmazhatóak a szabályok, amihez erős biztosítói ellenőrzésnek kellene társulnia.”

Előjegyezve 2019-re

Ezzel ért egyet Mihályi Péter egészségügyi közgazdász is, aki szerint minőségellenőrzés nélkül akár a rossz minőségű egészségügyi ellátást is külön meg lehetne fizettetni a tapasztalatlan páciensekkel – egyszerűen azért, mert ők abban az illúzióban élnének, hogy ha fizetnek, úgyis magasabb színvonalon kezelik őket. Ráadásul a kórházak államosítása után nem lesz garancia arra, hogy ez a többletpénz valóban ott marad az adott intézménynél. Mihályi szerint nagyon veszélyes az üzenet, hogy a kiskórházak ezzel a többletpénzzel megmenekülhetnének. „Ha megengedik a kórházaknak, hogy pénzt kérjenek műtétekért, akkor azzal talpon maradhatnak ezek az amúgy jogosan bezárásra ítélt intézmények. Ezzel pedig végképp semmi értelme nem lesz a Semmelweis-tervnek” – véli. Mihályi szerint így nem csak a betegek, de az orvosok is kiszolgáltatott helyeztbe kerülhetnének, hiszen a kórházigazgatók gazdasági érdeke az lenne, hogy a fizetős szolgáltatások felé tolják el az intézmény profilját, ami ellen aligha emelné fel a szavát egy beosztott orvos.

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke lapunknak lehetetlenségnek nevezte a javaslatot a transzplantációk tekintetében. „Egy donor vagy jó, vagy nem jó. Ha jó, akkor nincs értelme és nem is szabad várnia, ha meg nem jó, akkor így is, úgy is várni kell. Így tehát nem életszerű a javaslat” – mondta Székely György. Átlagban egy veseműtétre 1-2 évet kell várni, de ugyanúgy előfordulhat, hogy valaki akár öt évet is vár, mint az, hogy ha szerencséje van, két hét alatt új szervet kap.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál összesített 2011-es intézményi várólisták alapján a térd-, illetve csípőprotézisre szorulóknak egyes városokban 2019-re tudtak tavaly műtéti időpontot adni, bizonyos gerincoperációknál 4 évnél hosszabb a várakozási idő, a diagnosztikai eljárások közül pedig a CT- és MR-vizsgálatokra egy hónapnál jóval többet kell várni.

forrás:hvg.hu

Can pay for care in hospitals – may be forced out of the poor

While the Hungarian Hospital Association of thinking about how the institution to reduce waiting lists, many experts believe may lead to abuse if the publicly funded hospitals also possible to pay for urgent care patients. In our paper are said to fear that the institutions of this elsorvaszthatnák OEP’s benefits.

The publicly financed health care providers also must be possible for patients to pay urgent care waiting list for surgery, diagnostic procedures for – came up with a surprising proposal of the Hungarian Hospital Association. The proceeds of not only the non-solvent could accelerate patient care, but also the doctors and nurses would be granted an extra income – what they say.

While many have to wait years for surgery, most of the institutions by the National Health Insurance Fund is permitted to intervene much more could be made. The Hungarian Hospital Association therefore considers it reasonable opportunity to someone who can pay for the surgery, without having to wait can take health to the public inside. Many of today is not expected for several years a surgery, test, but to “buy” a private service providers.

Distortion of the system?

Esther Sinkó health economist to understand that the Hospital Association’s position, and at first it looks good suggestions: hospitals could be better utilized, would create more revenue in the same capacity, the patients should not be much wait. But Sinko says: this would lead to serious inequalities, and the association’s argument does not hold water at all points of the site. “Those who can afford to buy a variety of services, it does, that is not on the waiting list.

It follows that this is not a short would only list either. “He said there are concerns would also be that the institutions átállnának the bevételmaximalizásálra: because it is not determined by the National Health Insurance Fund, which activities should be performed in hospitals, TVK under way, there may eben in the circle of eligible money that care would be offered only for which no request would legally pay from the patients. As a result, certain interventions in the hospital only additional charge would be offered – most of them were on the waiting list procedures – and others in the OEP to report it, those for which no the fee can be taken legally.

Should the NHS pay attention to this anomaly, and this action would limit the hospitals, the question occurs: what to decide as to which patients receive the service free of charge and which is the tuition fee for service? Once again, the opaque paraszolvenciát strengthen relations and – despite all good intentions – the proposal. Internationally accepted protocols that establish the union was already out of what is the waiting time for each disease, which has no adverse effects on health. The case is beyond the expectations of patients may have a chance to kikényszeríthessék biztosítójuktól the budget or the funding of benefits. Sinko Esther also draws attention to: if the mass fellázadnának Hungarian patients, indicating a spinal surgery can not wait five years, and they stopped belerokkannak megműtetnék themselves a good chance they would win a lawsuit against the National Health Insurance-pel.

Kovácsy Zsombor lawyer, the former head of the Health Insurance Supervisory Authority, the idea is good, but “pure solution must be found out.” “The proposal was broadly be seen as primarily a shopping mall where we stand, and opens another checkout. You really prompt many people to switch to the other, which is shorter than the original series. “Kovácsy that is important is that hospitals do not sorvaszthassák the activities financed by the NHIF. “That is not to happen to the NHS, say, two hundred thousand guilders to pay for something, which the institution of private care within a half Million GBP sold on: the capacity of the hospital not csoportosíthassa to the more lucrative business, and do not sorvaszthassa out so publicly funded benefits.” Kovácsy According to facilitate the solution, even if space and time as distinct from each other in public, private and public hospital care. “This legislation not only has to be changed. It is important to be well suited to institutional rules, which should be accompanied by strong insurance verification. ”

Pre-registered in 2019

This Peter Mihalyi disagree health economist who said that without quality control or poor-quality health care can be separately recovered from the patient with inexperienced – simply because they would live in the illusion that if you pay, they are treated at a higher level anyway. In addition, after the nationalization of the hospitals will not guarantee that this extra money actually stays with that institution. Mihaly is very dangerous message that small hospitals with the extra money they may be saved. “If you allow the hospitals to ask for money for surgery, then they can remain standing with the otherwise legitimate institutions for closure. This is definitely not have any sense of the Semmelweis Plan “- the view. According to Mihaly, not just for patients, but doctors would be placed in a vulnerable, because the economic interests of the directors of the hospital would be to charge for their services toward the institution’s profile, against which hardly raise the voice of an assigned physician.

Magyar Hirlap President of the Association of organ transplants impossible phenomenon called the proposal of the transplants. “A donor or good or not good. If good, it makes no sense and should not wait if it does not work, anyway, it can wait. Thus, the proposal is not realistic “- George Szekely said. On average, a kidney surgery 1-2 years away, but it just possible that someone is waiting for up to five years, such that, if lucky, two weeks to get a new body.

The National Health Insurance Fund combined 2011 institutional waiting list based on the knee and csípőprotézisre need for each city by 2019 could last surgery date given certain gerincoperációknál four years longer than the waiting time for diagnostic procedures include a CT and MRI examinations much more than a month to wait.
Source: hvg.hu

Leave a Reply 479 megnézve, 1 alkalommal mai nap |