< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: A zsidók nem félnek: meglepő kiállás hazánk mellett )))) The Jews are not afraid of surprising stance of our country while

| Mobile | RSS

A zsidók nem félnek: meglepő kiállás hazánk mellett )))) The Jews are not afraid of surprising stance of our country while

Magyarország egyre jobban hasonlít Izraelre, és nem az időjárás miatt – állapítja meg a Jerusalem Post publicistája. A legolvasottabb angol nyelvű izraeli lap annak is utánajárt, valóban félnek-e a zsidók hazánkban, ahogy azt Daniel Cohn-Bendit állítja.

„Magyarországot ma a világ nagy része szomorúan félreérti és elszigeteli, a nemzetközi sajtó pedig felettébb csúnyán bánik vele” – fogalmaz a cikk. A lapok szélsőjobboldali veszélyről beszélnek, a média szabadságát féltik és a bíróságok függetlenségéért kardoskodnak – éppúgy, ahogy Izrael esetében. Hasonló az Európai Unió hozzáállása is: a szervezet „szégyentelenül prédikál, és megmondja, Magyarország hogyan intézze belügyeit”. Még az ellenfeleink is hasonlóak: a hazánkat élesen bíráló Cohn-Bendit és Guy Verhofstadt csípős Izrael-ellenes kritikáikról is ismertek.

A lap a párhuzamok levonása mellett annak is igyekezett utánajárni, van-e igazság Cohn-Bendit állítása mögött, miszerint a zsidóknak félniük kell Magyarországon. A Jerusalem Post nem választott másodlagos forrásokat: prominens magyar zsidókat kérdezett meg a helyzetről. Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke úgy fogalmazott, a buszokon, a köztereken lehet zsidóellenes beszédet hallani, tettekben azonban ez nem nyilvánul meg – nagyon kevés zsidó fél valójában. Hasonló véleményének adott hangot Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija is: „Nem az antiszemitizmustól való félelemmel kelünk és fekszünk, de tudjuk, hogy jelen van az országban” – magyarázta. Köves Slomó ortodox rabbit, az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) vezetőjét bár a Jobbik megjelenése nyugtalanítja, ennek ellenére úgy látja, a helyzet még mindig jobb, mint Nyugat-Európában: „Két évet éltem Franciaországban, és ezalatt nagyobb fokú antiszemitizmust tapasztaltam, mint budapesti húsz évem során” – fogalmaz.

És hogy mi az igazság? „A Magyarországon végbemenő változások többrétegűek, és valószínűleg jóval bonyolultabbak, mint hogy egy 600 szavas újságcikkben elemezni lehessen őket – és valahogy ez is Izraelhez teszi őket hasonlatossá” – vélekedik a szerző.

forrás:mno.hu

The Jews are not afraid of surprising stance of our country while

Hungary more and more like Israel, and not because of the weather – this is what the Jerusalem Post, publicist. The most widely read English-language Israeli Back then it was also really afraid of the Jews in our country, as Daniel Cohn-Bendit said.

“Hungary is now the world’s most sadly misunderstood and isolated from the international press is treating him very badly,” – says the article. The right-wing boards talk hazard, worried about freedom of the media and the judiciary’s independence kardoskodnak – just as Israel. Similar to the European Union’s attitude: the organization “shamelessly preach and tell you how to arrange the internal affairs Hungary.” Even the opponents are also similar: a sharply critical homeland Cohn-Bendit and Guy Verhofstadt sharp criticism from anti-Israel are also known.

Back to the drawing parallels to the next is also trying to find out whether there is truth behind the Cohn-Bendit claimed that the Jews were afraid to be in Hungary. The Jerusalem Post is not selected secondary sources: a prominent Hungarian Jews were interviewed about the situation. Feldmajer Peter Mazsihisz the President has said, on buses, in public spaces can be anti-Semitic speech to hear, but not in the manifest – in fact, very few Jewish partner. A similar opinion expressed by Robert Frölich, Chief Rabbi of the Great Synagogue as well: “It is not the fear of anti-Semitism and we cross lying, but we know that is present in the country” – he explained. Stone Sloman Orthodox rabbi, the Unified Hungarian Jewish Community (EMIH) leader, although the Jobbik appear worried, however, sees the situation is still better than in Western Europe: “The two years I lived in France, during which time a greater degree of anti-Semitism seen as twenty during my exchange year in Budapest “- says.

And what is the truth? “In Hungary, changes in multi-layered, and probably much more complicated than that of a 600-word newspaper article in order to analyze them – and this is something that makes them resemble Israel” – says the author.
Source: mno.hu

Leave a Reply 2003 megnézve, 1 alkalommal mai nap |