< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Az Erste visszavágott – Lázár is utlimátumot kapott )))Erste cut back – Lazarus also received utlimátumot

| Mobile | RSS

Az Erste visszavágott – Lázár is utlimátumot kapott )))Erste cut back – Lazarus also received utlimátumot

2012. január 31. | hozzászólás | Közélet

Az Erste Bank a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak adott válaszában egyértelműen elzárkózott az árfolyamveszteségből eredő kockázat megosztásától, amelyet december végén kért a város – tájékoztatta Lázár János, a város fideszes polgármestere kedden az MTI-t. A Fidesz frakcióvezetője 2011 decemberében küldött egy meglehetősen követelőző hangvételű levelet az Erste-vezérnek, amelyben a 2006-ban zárt körben kibocsátott svájci frank alapú kötvény kapcsán keletkező árfolyamveszteség megosztását kérte.
Hogyan finanszírozható Magyarország 2012-ben? Miből lesz itt növekedés? Jön a Napi Gazdaság makrogazdasági konferenciája – ahol választ kap a kérdéseire.

A pénzintézet 2011 decemberében és hétfőn küldött leveleiben ultimátumot adott: 10 milliárd forint értékű, egyösszegű kötvényvisszaváltás megvalósítása esetén hajlandó változtatni a közte és az önkormányzat között lévő szerződés feltételein. Ez a 2006-ban kibocsátott, akkor 12 milliárd forint értékű kötvény közel tízéves törlesztésének felel meg – áll a politikus MTI-hez eljuttatott közleményében.

Lázár János szerint az Erste Bank ultimátuma irreális, megvalósíthatatlan. Nincs olyan magyar önkormányzat, amely 10 milliárd forint szabadon felhasználható készpénzzel rendelkezik. A bank nyilvánvalóan visszaél erőfölényével a devizaárfolyam ingadozása miatt kiszolgáltatott helyzetben lévő, gyenge önkormányzattal szemben, ugyanazt teszi, mint a lakáshiteleik megnövekvő törlesztőrészleteivel küzdő magyar polgárokkal tette.

Az Erste csak sarcolni akar

A politikus szerint a város a hatályos szerződésnek megfelelően megkezdte a 2006-ban kibocsátott kötvény kamat- és tőketörlesztését, sem elmaradása, sem tartozása nincs a bank felé, mindezek ellenére a pénzintézet által adott ultimátum egyértelmű jelzés arra: “a hódmezővásárhelyi polgárok közössége nem partner, hanem adós az Erste Bank számára”, akiket nem segíteni, hanem sarcolni kell – véli Lázár.

Az önkormányzat álláspontja szerint egy egész Európát sújtó nemzetközi pénzügyi válság idején a bankoknak is részt kell venniük a kárenyhítésben, a terhek viselésében, fokozottabban együtt kell működniük ügyfeleikkel annak érdekében, hogy a közöttük lévő üzleti viszony mielőbb és mindkét fél számára elfogadható mértékű veszteség mellett rendeződjön. Ausztriában minden bizonnyal ez így is történik – írja az MTI Lázár közleményére hivatkozva.

Lázár János az MTI szerint azt is közölte, hogy a város közgyűlésétől a csütörtöki ülésen azt fogja kérni, hogy a testület soron kívüli sürgősséggel tárgyalja meg a kialakult helyzetet, és alakítsa ki álláspontját, melyre javaslatot tesz.

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten

A hódmezővásárhelyi önkormányzat tavaly december 29-én fordult levélben az Erste Bankhoz a 2006-ban zárt körben kibocsátott svájci frank alapú kötvény kapcsán keletkező árfolyamveszteség megosztását kérve a pénzintézettől. Az önkormányzat 2006-ban 694 darab 100 ezer svájci frank névértékű kötvényt bocsátott ki. Az akkor 173,41 forintos árfolyamhoz képest decemberben a svájci frank árfolyama meghaladta a 251 forintot.

A levélben egyebek mellett az Erstét tette felelőssé a hódmezőváráshelyi polgármester. “Az elvárható tisztességes piaci magtartás folytatása, és az EU-ban hagyományos banki üzleti etika okán, az önkormányzat arra kéri Jelasity Radovan elnök-vezérigazgatót, hogy harminc napon belül, legkésőbb 2012. január 30-ig nyilatkozzanak, hogy a közös kockázat vállalás jegyében a veszteséget eredményező többletből mekkora összeget vállal át a bank. Amennyiben eddig a határidőig az önkormányzat nem kap érdemi választ, a város minden szükséges és lehetséges lépést megtesz a veszteség közös viselése érdekében, megfontolva a bírói út lehetőségét is” – állt a levélben, amelyben arra is figyelmeztették a pénzintézetet, hogy “együttműködésük hiányában az önkormányzat vezetői az Országgyűlés jogalkotási és a kormány végrehajtási segítségét fogják kérni az ilyen és ehhez hasonló banki magatartás felülvizsgálatára és megszüntetésére, emellett az európai illetékességű és hatáskörű szervekhez fordulnak”.

forrás:napu gazdaság.hu

Erste cut back – Lazarus also received utlimátumot

Erste Bank’s response to the Hódmezővásárhely municipality refused to clear the foreign exchange losses arising from risk-sharing by the end of December for the city – John Lazarus has informed the city’s Fidesz mayor of the MTI on Tuesday. Fidesz parliamentary group leader, in December 2011 sent a rather pretentious-worded letter to the leader Erste, which in 2006, privately issued bonds denominated in Swiss francs foreign exchange losses arising on share request.
How can be financed by Hungary in 2012? How will you increase? It comes in a day Economy Macroeconomic Conference – where to get answers to your questions.

The financial institutions in December 2011 and given an ultimatum on Monday sent letters: 10 billion worth of an amount of bond redemption is willing to implement it and the change of government in terms of this agreement. This was issued in 2006, when nearly 12 billion forints worth of ten-year bond repayment account – the politicians are sent to MTI in a statement.

Erste Bank, according to John Lazar’s ultimatum is unrealistic, impractical. There is no Hungarian government, which is free to use 10 billion in cash has. The bank is clearly abusing its dominant position in the currency exchange rate fluctuations in vulnerable situations, low self-government against the same thing as the increase in repayments lakáshiteleik struggling with his Hungarian citizens.

Erste given only want ransom

The politicians, the city’s current contract with started in 2006, issued bond interest and principal repayment, or lack of, or owe no bank towards all this despite the financial institution by the ultimatum a clear indication of “the Hódmezővásárhely citizens in the community is not a partner, debt but with Erste Bank, “who do not help, but tribute must be given – says Lazar.

The government considers that a Europe facing the international financial crisis, the banks must participate in the compensation, the burden bear, more to cooperate with customers to ensure that between the business relationship as soon as possible and mutually acceptable losses in addition, where appropriate. Austria is certainly this happens – Lazarus writes MTI ground communication.

John Lazar is according to MTI also announced that the City Council of the meeting on Thursday it will ask you to turn off the body of urgency of the situation and develop the position that it is proposing.

Just as the gods give, accept me as a god

The government last year Hódmezővásárhely occurred on December 29 letter, the Erste Bank in 2006, privately issued bonds denominated in Swiss francs foreign exchange losses arising on share requesting financial institution. The local government in 2006, 694 of 100 thousand Swiss francs par value of issued bonds. The then U.S. $ 173.41 compared with the rate in December, the Swiss franc exchange rate was more than 251 florins.

In the letter, among other things, was responsible for the Erste hódmezőváráshelyi mayor. “The expected fair market core hours to continue, and the EU in traditional banking business ethics because the government asks Jelasity Radovan President and Chief Executive Officer to thirty days and no later than January 2012. 30 declare that the common risk-taking spirit of the resulting in loss of excess amounts of take over the bank. If the deadline has not received a substantive response to the government of the city with all necessary and possible steps to a loss of joint wear and consider the possibility of judicial recourse “- was a letter in which he is financial institutions warned that “cooperation in the absence of government leadership in the National Assembly’s legislative and enforcement assistance from the government will be invited to this and other bank practices to review and termination, as well as the European residents of competence and authority to turn to.”

Source: Sun gazdaság.hu

Leave a Reply 2344 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: