< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem / Blog article: Piacfelügyelet, a fiatalok védelme, fogyasztóbarát embléma

| Mobile | RSS

Piacfelügyelet, a fiatalok védelme, fogyasztóbarát embléma

2012. február 8. | hozzászólás | Fogyasztóvédelem

Megjelent a Kormány középtávú fogyasztóvédelmi politikája
A Kormány a fogyasztóvédelem továbbfejlesztését
kiemelten fontos kérdésnek tartva elfogadta
Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi
politikáját, valamint az annak megvalósítására irányuló,
2014-ig szóló feladattervet. Az állami fogyasztóvédelem
területén kiemelt prioritást kapott a
piacfelügyeleti tevékenység, a tizennyolc év alattiak
fokozott védelme, ugyanakkor teret enged az alternatív
és preventív ösztönző eszközöknek, célul tűzve
ki egyebek mellett a fogyasztóbarát embléma bevezetését.
2012. január 24-én lépett hatályba a Magyarország
IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására
irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló Korm. határozat. A legfontosabb célokat és
feladatokat megfogalmazó norma külön tárgyalja az
állami intézményrendszerrel, a békéltető testületekkel
és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel
összefüggő részterületeket.
Az állami szektorral összefüggésben a határozat
leszögezi, hogy a jogkövető magatartást preventív és
alternatív eszközökkel is elő kell mozdítani, ennek
kapcsán az idei évben bevezetni rendeli a fogyasztóbarát
emblémát. A feladat megvalósítása érdekében
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. március
15-éhez, a Fogyasztók Világnapjához kapcsolódóan
hirdeti majd meg a pályázatot, amelyet azok nyerhetnek
el, akik a jogszabályok betartásán túlmenően is
sokat tesznek a fogyasztói elégedettség növelése és
a problémák gyors rendezése érdekében. A kormányhatározat
a pozitív lista rendszerének továbbfejlesztését
is célul tűzte ki: ezzel összefüggésben
elsősorban egyes szolgáltatások vonatkozásában
tervezi a hatóság kibővíteni a programot.
A kormányzat a fogyasztóvédelmi politika kiemelt
prioritásai között nevesíti a fogyasztók életének,
egészségének és biztonságának védelmét, ezt egy
korszerű, EU konform piacfelügyeleti rendszerben,
az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer fenntartásával
és fejlesztésével, illetve egy egységes
piacfelügyeleti szabályozásra vonatkozó törvény
elfogadásával tervezi elérni.
A fiatalokat a kormányhatározat két pontban is nevesíti:
egyrészt megfogalmazza az oktatás szükségességét
– mind állami, mind civil feladatként –, ugyanakkor
kiemelt feladatként jelöli meg a 18. életévüket
be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak
való megfelelés célirányos ellenőrzését. A
időskorúak és fogyatékossággal élők fokozott védelmének
fontosságát is konkretizálja a határozat,
részben ez irányú célellenőrzések, részben – amenynyiben
szükséges – a jogszabályok módosításának
eszközével.
A feladatok rangsorában kormányzati elsőbbséget
élvez mindezek mellett a közszolgáltatások területére
vonatkozó szabályozás és gyakorlat áttekintése,
az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos bizalom
növelése, valamint a közérdekű keresetek alapvető
szabályainak módosítása.
A békéltető testületek vonatkozásában célként fogalmazza
meg az eljárásban együtt nem működő vállalkozásokkal
szembeni szigorú hatósági fellépés lehetőségének
megteremtését, az együtt nem működő
vállalkozásokról vezetett országosan egységes és
nyilvános lista ismertségének növelését, valamint a
testületek tanácsadási tevékenységének jogszabályi
alapját megteremtő lehetőségek megvizsgálását.
A civil szervezetekkel összefüggésben a dokumentum
alapvető fontosságúnak tekinti a fogyasztóvédelem
területére vonatkozó pályázati rendszer átdolgozását,
figyelembe véve a szakmaiság és az önkéntesség
elvét annak érdekében, hogy a pályázati
támogatások a tényleges tevékenységet ellátó, a
fogyasztókat szolgáló, fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó civil szervezetekhez jussanak el. A civil
feladatok között nevesíti a kormányhatározat a fiatalok
oktatását és képzését, az átlagfogyasztók, valamint
a veszélyeztetett és kiszolgáltatott fogyasztói
rétegek számára egyaránt hozzáférhető információk
hatékony célba juttatását, valamint a fogyasztók
széles körének tájékoztatását biztosítani hivatott

forrás:nfh hirlevél

Leave a Reply 1369 megnézve, 1 alkalommal mai nap |