< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: A nukleáris latrok mágneses viharral zúznák szét a nyugati világot ))))The nuclear magnetic storm rogues smash apart the Western world

| Mobile | RSS

A nukleáris latrok mágneses viharral zúznák szét a nyugati világot ))))The nuclear magnetic storm rogues smash apart the Western world

2012. február 27. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

James Arbuthnot brit parlamenti képviselő szerint egészen valószínű, hogy valamelyik „lator állam” nukleáris fegyvert robbant a világűrben, hogy az így keltett sugárzással lerombolják a nekik ellenséges országok áram- és vízellátását. Az amerikai kongresszus és az OECD is készített már elemzéseket, s a napkitörésektől legalább annyira tartanak, mint a latroktól.

Az űrben végrehajtott nukleáris robbantás hasonló hatást érhetne el, mint egy erős napkitörés. Utóbbi gyászos következményeit a québeci elektromos rendszer 1989-es teljes összeomlása pontosan demonstrálta. Emellett megbénulhatna minden olyan szolgáltatás, amely a műholdas navigációs rendszerekhez kötődik, de nagy valószínűséggel így járna a kommunikáció, részben akár az internet is leállhatna, a katonai célú eszközökről nem is szólva. A brit védelmi bizottság (hivatalos jelentése itt olvasható) ezért sürgeti a kormányt, hogy „erősítse meg a technológiát” az ilyen esetek kivédésére.

Az elektromágneses impulzusoktól (EMP) való félelem nem új keletű, az Egyesült Államokban már 2004-ben elkészült az a törvényhozásnak szóló beszámoló, amely szerint az EMP-hatás potenciális országos katasztrófával fenyeget. Az OECD pedig tavaly nyáron tette közzé jelentését a jövő globális megrázkódtatásairól, köztük a geomágneses viharok hatásairól.

Azóta azonban nőtt a fenyegetés esélye. Legalább is a brit parlamenti szakbizottság úgy találta – a BBC tudósítása szerint –, hogy a kormány „valamelyest önelégült” lett a technológiát fenyegető kockázatok értékelésében, pedig ezek képesek megrongálni a számítógépchipeket, amivel a védelmi rendszert cselekvőképtelenné tehetnék.

Arbuthnot a BBC-nek kijelentette, hogy: „személyesen én azt hiszem, egészen valószínű, hogy ilyesmi megtörténjen. Kevés nukleáris fegyver használata mellett ez egy viszonylag egyszerű út hatalmas károk előidézésére. A következtetés, pedig az, ha egy ilyen támadás ekkora károkkal jár, ideje elkezdeni a felkészülést az ellene való védekezésre, mert a sérülékenységünk hatalmas. Az űrben robbantott nukleáris fegyver rombolóhatása sokkal nagyobb, mintha egy városra dobnák le, mert a besugárzott terület sokkal nagyobb. Így teljes országos hálózatokat képes megbénítani, beleértve például a vízellátást vagy a csatornarendszert. Ez néhány napon belül igen nehézzé tenné az életben maradást a városokban.”
A naptevékenység lehetséges hatásai

Űr időjárás

Esemény

Potenciális hatás

Napkitörés: a napkorona anyagának kilökődése (CME – Coronal Mass Ejection)

Plazma kilökődése a Nap külső atmoszférájából

A Föld mágneses mezejének ingadozása (geomágneses vihar), az elektromos hálózatok túlterhelése, tönkreteheti a műholdakat, a GPS-t és a radarokat

Napenergia-részecskék (SEP – Solar Energetic Particle) kisugárzása

Nagyenergiájú részecskék távozása a Napból az égitest életének különféle eseményei során

Tönkreteszi az elektromos eszközöket, az űrhajók és repülőgépek komputereit és energiarendszereit, de hatása a földi eszközökre is kiterjedhet, megnöveli a talaj sugárzását

Szoláris rádióhullám-kitörés

Intenzív rádiózaj, amelyet a Nap eseményei okoznak

Interferencia az alacsony energiájú rádiófrekvenciás kommunikációban (pl. mobiltelefonok, wi-fi, GPS)

Napszél

Napenergia-részecskék kilökődése és a vele járó erőteljes sugárzás

Csekély hatása van Földre és a mesterséges rendszerekre

A hagyományos védelem az ilyen fenyegetések ellen mit sem ér. Tavaly februárban, amikor egy kisebb napkitörés során kilökődött anyagrészecskék felhője elérte a Földet, a csendes-óceáni térségben teljesen lehetetlenné vált a repülés. A mágneses erőtér hirtelen ingadozása – okozza azt napkitörés vagy nukleáris robbanás – képes teljesen tönkretenni az elektromos hálózatokat, és a műholdas kommunikációt, s ez nem csak a védelmet, a pénzügyi folyamatokat vagy a kommunikációt állítaná meg, hanem másodpercek alatt gyakorlatilag évszázadokkal vetné vissza a fejlett régiók működési lehetőségeit.

Az efféle űrből érkező hatások kiterjedtsége miatt az országoknak össze kell fogni a védekezésben, mert senki sem hiheti, hogy biztonságban maradhat, vagy lesznek olyan biztonságos helyek, ahonnan segítség várható – vélekednek a brit jelentés összeállítói. Ezért például olyan terveket is ki kellene dolgozni, hogy milyen másodlagos rendszereken lehetne használni például a kommunikációra, ha a természeti katasztrófa vagy támadás bekövetkezik.

Az OECD – amely egy nukleáris robbanás következményeit nem vizsgálta, de a geomágneses viharokét nagyon részletesen – hasonló következtetéskre jut, annál is inkább, mert a hatások nem állhatnak meg az elsődleges rombolásnál. A kommunikációs zavarokat a különféle szervezetek működésképtelensége követheti, ami hamar elvezethet a mobilizáció, azaz a közlekedés és áruszállítás leállásához, innen pedig már csak karnyújtásnyira vannak a zavargások és a politikai rendszer működésképtelensége. Ami pedig ezen túl van, azt már sokszor láthattuk Hollywood véres prezentálásában.

forrás:hvg.hu

The nuclear magnetic storm rogues smash apart the Western world

src=”http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYS2k9Qe0VLRX2ImjV8-PiAmteZbETYk806xVSVazIFgsbxC14fw” class=”alignleft”

British MP James Arbuthnot According quite likely that a “rogue state” nuclear weapon exploded in space, so that the radiation caused them to destroy the enemy countries, electricity and water supply. The U.S. Congress and the OECD has also produced analyzes, and the solar flare at least as much from fear as latroktól.

To conduct nuclear explosions in space would achieve a similar effect as a strong solar flare. Recent tragic consequences of the Quebec power system in 1989, demonstrated complete collapse exactly. Megbénulhatna addition, any service which is linked to a satellite navigation system, but most likely it would be in communication, as part of the Internet could be shut down, the military means to say nothing. The British Defence Committee (the official report is available here) urges the government to “strengthen the technology,” guarding against such incidents.

The electromagnetic pulses (EMP), the fear is not new, in the United States in 2004 the legislature created the account, stating that the EMP effects of potential national disaster threatens. The OECD published its report last summer and the future of global megrázkódtatásairól, including the effects of geomagnetic storms.

Since then, however, increased the chance of a threat. At least in the British parliamentary committee has found – according to a BBC news report – that the government “is somewhat self-satisfied” was the assessment of technology risks, and they can cause damage to computer chips, which incapacitate the defense system could do.

Arbuthnot to the BBC, he stated: “I personally think it quite unlikely to happen like that. There is little use of nuclear weapons, this is a relatively simple way to cause massive damage. In conclusion, although it if such an attack involves such damage, it’s time to start preparing the defense against it because of the enormous vulnerability. The destructive effects of nuclear weapon detonated in space is much larger than a city thrown down, because the irradiated area is much greater. Thus, networks can paralyze entire country, including for example the water supply or sewage system. It is within a few days would make it very difficult to survive in the cities. ”
The possible effects of solar activity

Space Weather

Event

Potential impact

Day Break: rejection of the material of solar corona (CME – Corona Mass Ejection)

Plasma of the solar outer atmosphere of rejection

Fluctuations in the Earth’s magnetic field (geomagnetic storms), the overloading of electricity grids, damage satellites, the GPS and the radar

Solar particles (SEP – Solar Energetic Particle) radiation

Departure of high-energy particles from the Sun the planet’s life during the various events

Will damage the electrical equipment, space ships and aircraft komputereit and energy systems, but its effect may extend to the field devices, radiation increases the soil

Solar radio waves outbreak

Intense radio noise, caused by the events of Day

Interference of the low-power radio-frequency communication (eg mobile phones, wi-fi, GPS)

Solar Wind

Solar particles and the concomitant rejection powerful radiation

Little effect on the Earth and man-made systems

The traditional defense against such threats is nothing. Last February, when a small solar flare particles in a cloud of ejected material reaches the Earth, the Pacific region has become completely impossible for the flight. The magnetic field is suddenly fluctuations – due to solar flares or nuclear explosions – can completely ruin the electrical networks, and satellite communications, it is not only the protection of the financial processes or communication completely stop, but within seconds virtually centuries negatively advanced potential operating regions.

src=”http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyLXL019jYO0oRJ91XCl5QVXYIFXgQcN9zLfypwr7_3r23I2F-” class=”alignleft”

The extent of such impacts from space because of the country need to get together in the defense, because no one believe that safety can remain or be as safe places where help is expected – feel about the British report compilers. Therefore, for example, plans should be developed, which could be used for secondary systems such as communication, if a natural disaster or an armed attack occurs.

The OECD – which did not consider the consequences of a nuclear explosion, but the geomagnetic storms in great detail – like következtetéskre gets, the more so because the effects may not be the primary rombolásnál. The disruption to communication failures may follow a variety of organizations, which soon lead to the mobilization, transport, ie transport of goods to stop, here and now within reach with the riots and the political system malfunctions. As this is over, I have often seen bloody Hollywood presentation.
Source: hvg.hu

Leave a Reply 1227 megnézve, 1 alkalommal mai nap |