< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Lerombolták a bin Laden-villát )))Bin Laden destroyed the villa

| Mobile | RSS

Lerombolták a bin Laden-villát )))Bin Laden destroyed the villa


Abbottabad, Pakisztán – A földdel tették egyenlővé a pakisztáni hatóságok azt a házat, ahol éveken át bujkált az al-Kaida vezére – minden bizonnyal az ő tudtukkal. Az épület, ahol tavaly májusban amerikai kommandósok végeztek Oszama bin Ladennel, nem lesz a nemzetközi terror búcsújáró helye.

A pakisztáni-amerikai kapcsolatokat próbára tévő fejezete volt az ország történetének részint az, hogy kiderült: bin Laden nem messze az ország elit hadiakadémiájától bujkálhatott hosszú éveken át, miközben az Egyesült Államok halálra kereste mint a 2001. szeptember 11-i merényletek főbűnösét.

Pakisztánt felháborította, hogy az amerikai kommandó beleegyezése nélkül hajtotta végre Oszama bin Laden likvidálását, és az is, hogy előre nem tájékoztatták a műveletről. Az ország mindenhatónak tartott katonai elitjét erős belpolitikai kritika érte amiatt, hogy nem akadályozták meg az akciót.

A bontást három markológéppel kezdték meg szombaton napnyugta után, és láthatóan azon voltak, hogy minél kisebb felhajtás mellett vigyék végbe – ami természetesen nem sikerült, a bontás híre elterjedt. A munkálatokat éjjel, villanyfénynél is folytatták, végül vasárnap délelőtt fejezték be. A kíváncsiskodókat rendőrkordon tartotta távol.

Az abbottabadiak véleménye megoszlott arról, mi legyen a világhírhedtté vált épülettel. Sokan az első pillanattól kezdve a bontást szorgalmazták, mások viszont reménykedtek abban, hogy a rideg, szerfölött csúf épületből valamifajta múzeumot, emlékhelyet csinálnak, ahová nagy számban zarándokolhatnak majd el a turisták.

forrás:amerikai népszava.hu

Bin Laden destroyed the villa

Abbottabad, Pakistan – The Pakistani authorities, the earth was equal to that house, where for many years in hiding al-Qaeda leader – certainly in his tudtukkal. The building where U.S. commandos carried out in May last year, Osama bin Laden, there will be a place of pilgrimage of international terrorism.

The Pakistani-American relations was challenging chapter in the history of the country partly to the fact that it turned out that bin Laden is not far from the country’s elite hadiakadémiájától could be hiding for many years, while the United States was looking to death as 2001. September 11 attacks of the main culprit.

Pakistan upset that U.S. commandos carried out without the consent of the liquidation of Osama bin Laden, and even that has not been informed of the operation. The whole country is considered a strong military elite political criticism because it did not prevent the action.

The three-bucket machine breakdown began after sunset on Saturday, and apparently were about to be moved next to the less fuss place – which of course could not, disconnect the news spread. The work at night, electric light continued and finally completed on Sunday morning. Rendőrkordon kept away from the curious.

The abbottabadiak divided about what to do with the building became világhírhedtté. Many of the first moment of the breakdown urged others hoped that the stark, ugly times over building some kind of museum and memorial are doing with high numbers of tourists will be zarándokolhatnak.

Source: U.S. népszava.hu

Leave a Reply 1201 megnézve, 1 alkalommal mai nap |