< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Náci eszméket hirdetnek a katolikus papok

| Mobile | RSS

Náci eszméket hirdetnek a katolikus papok

2012. február 27. | 1 Hozzászólás | Közélet

Bábel. Innen jön az elnyomás, innen számolják fel a szabadságot, ez a gyökere a magyar szenvedésnek. A fotó a katolikus iskolák tanávnyitóján készült, ahol a beszédet Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár mondta. Fotó: Magyar Kurir

Budapest – A szélsőjobboldal a zsidó világ-összeesküvés kódolt leírására használja a “tankok helyett a bankok” formulát, amit legutóbb Bábel érsek fejtett ki az Új Emberben. A bankok által adósrabszolgaságba kényszerített nemzetek teóriája színtiszta náci elmélet, amit a Fidesz már nyíltan hangoztat, és a Mussolini fasiszta államát, valamint a hitleri nácizmust is aktívan támogató katolikus egyház papjai is fennen hangoztatnak. A katolikus papság a mindennapokban klasszikus náci elméletekkel uszítja a magyar lakosságot, a katolikus főpapok pedig a katolikus újságban fejtik ki az Orbán-rendszer ideológiai alapját, a katolicizmussal kevert nácizmust.

Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek szerint “az Európai Unióba való belépésünk a kisebbik rossz választása” volt. Mint kifejtette, a “függés gazdasági és kulturális vonatkozásban megmaradt. A rabtartók most nem itt állomásozó hadsereggel, hanem a pénz hatalmával akarják kikényszeríteni, hogy engedelmeskedjünk neki”. Vajon kik azok a “rabtartók”, akik korábban itt állomásozó hadsereggel, most pedig a pénz hatalmával kényszerítenek engedelmességre? Erre egyetlen logikus válasz a nácik válasza, akik a kommunizmust és liberalizmust a zsidó világ-összeesküvés két formájával azonosították. Amit Bábel mond, azt Adolf Hitler fejtette ki a Mein Kampfban, amit mond, azonos a Csurka által is használt “tankok helyett a bankok” elnevezésű náci kóddal.

Bábel nemcsak üdvözli a liberális demokrácia felszámolását, hanem hazaárulásnak nevezi, ha valaki kritizálni meri azt, hogy az Orbán-rendszer felszámolta a világnézeti szabadságot, megszüntette a demokráciát. Mint írja: “fájdalmas, hogy a magyarok közül is szolgálatukba lépnek sokan, rossz hírét keltik az országnak. Még fájdalmasabb, hogy olyanok is vannak közöttük, akik a másik Uniónak is feltétlen hívei voltak. A minden rezsimet kiszolgáló Talleyrand mondta: ‘a hazaárulás csak időpont kérdése’.” Az külön érdekes, hogy Bábel egy olyan egyház főpapjaként veszi a szájára azokat, akik a Szovjetuniót is kisozlgálták, amely egyházban minden ötödik pap besúgó volt, a püspöki kar nagy része ügynökként dolgozott a pártállamnak, és olyan pártot szolgál, amelynek köztársasági elnöke a államtitkári rangban kormánytag is volt a szocializmusban.

Bábel utal arra, hogy az Európai Uniót annak oidején a Vatikán találta ki arra, hogy egyesítse és vallási-ideológiai elnyomásba, rabságba kényszerítse általa Európát. Az Európai Unió azonban nem katolikus, hanem demokratikus elvek alapján épült fel. A római farizeusok ennek tulajdonítják minden baját, és ünneplik Orbán Viktort, aki az ő eszméik alapján száll szembe az Unióval. Bábel felhívja a figyelmet Orbánnak arra a Strasbourgban elhangzott mondatára, amely méltatlanul kevés figyelmet kapott a magyar demokrácia hívei körében, akik semmit sem értenek az Orbán-rendszer lényegéből és vatikáni gyökereiből. Erről így ír Bábel: “Minden bizonnyal az imádság ereje segítette miniszterelnökünket, hiszen korábban említette, hogy rendszeresen résztvett a roráté miséken, hogy lelkierőt kapjon. A Szentlélek megadta neki, hogy fegyelmezetten, és még humorral is védje hazánkat. R. Schumant idézve: ‘ha lesz demokrácia, az keresztény lesz, vagy nem lesz demokrácia’. Ő megvallotta keresztény hitét. Azt a R. Schumant idézte, akinek elkezdődött a boldoggá-avatási eljárása.” Bábel szó szerint adja vissza a Fidesz propagandagépeet hazugságait: “A strasbourgi parlamenti ülés közvetítésénél láthattuk, hogy hova jutottunk, a dühödt indulatok érvényesültek, a valóság ismerete nélkül vádaskodtak.”

A katolikusok képmutató hazugsága minden egyházfi cikkében szerepel, így Bábel is kejelenti, hogy az “alkotmányban az életről, házasságról, családról keresztény szellemben döntöttek, ami a jövő biztosítéka. Ez neuralgikus pontja a szélsőséges bal-liberális politikusoknak.” Ez nem igaz, ez hazug propaganda. A balliberális politikusokat eleve szélsőségesnek nevező papok azt a látszatot próbálják kelteni, hogy a magzati élet védelme, a férfi és nő házasságának deklarálása lenne az Or5báni fasiszta alptörvénnyel szembeni kifogások oka. Ezzel szemben a valóság az, hogy a világnézetileg semleges állam, semleges oktatás felszámolása, a polgári szabadság megnyirbálása, az ellenzékiség kirekesztése, a szabad választások lehetőségének korlátozása, az intézmények függetlenségének és szabadságának fasiszta felszámolása stb., a demokrácia híveinek legfőbb problémája.

Bábel cikkében elmondja azt is, hogy “az Európai Unió fényévnyi távolságra van attól, amit az alapító atyák megálmodtak. Akik hívő keresztények, mi több, katolikusok voltak”. Majd: “jelenleg az unió agonizál, a pénz az egyetlen életben tartója, amit célként fel tud mutatni, a szélsőséges szabadosság kötelezővé tétele és nem az értékeké.” A katolikusoknak a szabadság nem érték, ezért azt az Európát, amely a szabadságra épül, értéktelennek tartják. Az érték az lenne, ha mindenkire ráerőltethetnék a katolikus vallást és képmutatást, ha korlátoznák a világnézeti szabadságot. A katolikus ellentéte egyre világosabban az, amit ők a zsidókkal azonosítanak: a pénz, a liberális demokrácia, a szabadság. Mindez a katolikus egyház ellensége (kivéve a pénzt, ha az náluk van). A pénzről csak úgy tudnak gondolkodni, hogy azt az állam nekik alanyi jogon folyósítja.

A katolikus alsópapság a templomokban a legprimitívebb uszítást folytatja, amelynek hatása nem nagy, mivel a magyar katolikus lakosság nagy része nem gyakorolja a hitét, nem jár a templomokba. Ennek azonban semmi jelentősége nincs, mivel a Vatikán állam helyi képviseletét ellátó katolikus főpapság a kormányba beépített ügynökei révén érvényesíti a katolikus egyház szempontjait és akaratát. A sötét középkort idézik és erőltetik a magyar lakosságra az iskolákon, oktatáson, egészségügyön és a médián keresztül.

Egy biztos: amíg a katolikus egyházat vissza nem kényszerítik a civil szférába, amíg a katolikus egyházat, a Vatikán ügynökeit ki nem rúgják az államhatalomból, amíg fel nem számolják az állam és az egyház összefonódását, amíg nem valósul meg az egyház és az állam szétválasztása valóságosan anyagi szinten is, amíg nem kényszerítik az egyházakat, hogy a hívők közvetlen adományaikkal tartsák el őket, amíg a katolikus egyháznak bármilyen beleszólása van az állam ügyeibe, amíg az államhatalom eszközeivel érvényesíthetik az ideológiai elnyomásukat, addig Magyarországon, béke, nyugalom, szabadság és demokrácia nem lesz. Amíg az ellenzék nem veszi tudomásul, hogy a legfőbb ellenfele apolitikai katolicizmus, és nem mer nyíltan harcolni ellene, addig esélye sincs arra, hogy hosszú távon a fasiszta, nyilas, náci és katolikus eszmékre épülő jobboldali diktatúrával szemben egy stabil demokráciát felépíthet.
forrás:amerikai népszava.hu

Leave a Reply 1216 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: