< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem / Blog article: Sajtóanyag Fogyasztóbarát Vállalkozás Program

| Mobile | RSS

Sajtóanyag Fogyasztóbarát Vállalkozás Program

2012. március 29. | 1 Hozzászólás | Fogyasztóvédelem

Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1011/2012. (I. 23.) Korm. határozat követelményként fogalmazta meg, hogy a hatósági
jogalkalmazás tekintetében a jogkövető magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elő kell mozdítani, ezért elrendelte a vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozását és bevezetését. A feladat megvalósítása érdekében alakította ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszert,amelynek elnyerésére a mai napon pályázatot ír ki.
A fogyasztóvédelem állami szerepeltet a fogyasztók elvárják nem csupán a jogszabályi rendelkezéseket megsértőkkel szembeni hatékony és következetes fellépést, hanem abban is segítséget várnak, hogy a jogsértők mellett azokra a vállalkozásokra is felhívják a
figyelmet, amelyek tevékenységüket a hatályos előírásoknak megfelelően végzik, és amelyek – egyéb, fogyasztóvédelmi szempontból fontosnak ítélt kritériumok alapján –méltóak a fogyasztók bizalmára.
Az NFH 2011 márciusa óta azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a hatósági ellenőrzések alapján mindenben megfeleltek az ellenőrzött jogszabályi rendelkezéseknek, igazolást ad a jogkövető magatartás tényéről, illetve a cég felkerül az NFH honlapján hozzáférhető pozitív listára. A hatóság mindehhez képest a 2011 nyarán lebonyolított Fogyasztóvédelmi Konzultáció keretében feltett kérdésekre beérkező fogyasztói válaszok alapján további
alternatív eszközök alkalmazására kapott felhatalmazást, amelyet a

Kormány idézett határozatában is nevesített.

A „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszer célja, hogy
– a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket,
– a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredménye kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát,valamint
2
– ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.
A minősítés odaítélése pályázati rendszerben működik, a sikeresnek minősített vállalkozás jogosultságot szerez a „Fogyasztóbarát” védjegy viselésére.

Az odaítélés minimumfeltétele a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása és az, hogy a vállalkozás korábbi tevékenysége során sem sértett jogszabályi rendelkezéseket.
A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta. Megfelelő érdeklődés esetén a pályázat a későbbiekben más
ágazatokra is kiterjeszthető lesz.

Pályázni az alábbi fő témakörökben lehet:
– fogyasztóbarát ügyfélszolgálat – ahol pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert
működtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerű elintézésére;
– fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer – amelyben a pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehető leghatékonyabb és
legegyszerűbb módon eljusson a fogyasztókhoz;
– hazai elkötelezettségű vállalkozás – amely esetben a vállalkozás az átlagostól nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket, előnyben részesíti a hazai termelőket és beszállítókat, árukínálatában pedig elsősorban az ár-érték arányban is
elérhető, minőségi termékeket helyezi előtérbe;
– a kiemelt figyelmet igénylő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszerek – amelyek a nehezebben tájékozódó, főként idős emberek információhoz való jutását, a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó előírások betartását vagy a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutását segítik elő;
– fenntartható fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás – ahol a vállalkozás sokat tesz azért, hogy tevékenysége az értékesítési szempontokon túlmutató céloknak is megfeleljen.
A felsorolt pályázati lehetőségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekről úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelző használatára vonatkozó általános
kritériumoknak, azaz az alapvető, a fogyasztói elégedettséget, tudatosságot és/vagy kultúrátnövelő célkitűzéseknek.
Pályázni nem csak már hosszabb ideje működtetett rendszerek bemutatásával lehet,hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett rendszerek működésének kiemelt és többszöri hatósági kontrollját.

3
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
Az elbírálás eredményeképpen a díjak odaítélésének első időpontja: 2012. szeptember
A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.
A pályázati felhívás teljes anyaga letölthető az NFH honlapjáról.
Az idei évtől kezdeten a pályázatot a hatóság egy évben egy alkalommal írja ki, az odaítélt minisítést a vállalkozás 2 évig viselheti
Jogszabálysértés, illetőleg a pályázatban megfogalmazottakkal ellentétes tevékenység esetén a tanúsítás visszavonható.

forrás:nfh.hu

Leave a Reply 1461 megnézve, 1 alkalommal mai nap |