< Böngészés > Főoldal / HITA, Közélet / Blog article: Nemzeti Külgazdasági Hivatal A 2011. év legfontosabb eredményei

| Mobile | RSS

Nemzeti Külgazdasági Hivatal A 2011. év legfontosabb eredményei

2012. április 11. | hozzászólás | HITA, Közélet

1./ Eredmények a befektetésösztönzés területén

A 2011-es évben a Projektmenedzsment Osztályok 83 projektet és 70
megkeresést kezeltek, valamint saját, és NGM-szervezésű tárgyalásokon vettek részt.

A projektek ágazatok szerinti megoszlását tekintve a magyar gazdaságban húzóágazatoknak mondható járműipar, elektronika és SSC mellett, feltörekvő szektornak tekinthető az élelmiszeripar és a logisztika is.

Ezen projektek többsége az Amerikai Egyesült Államokból, Németországból és a Távol-Keletről ered.

A projektek nemzetgazdasági hatását legjobban két adat jellemzi: a tervezett
beruházási összeg és a beruházás által létrehozott közvetlen új munkahelyek száma. A HITA által 2011-től kezelt befektetési portfólió összértéke meghaladhatja az 5 milliárd euró értéket és ezáltal akár 18.000 új munkahely jöhet létre pozitív döntés esetén.

A HITA projektmenedzserek kitartó munkájának köszönhetően ebből a
portfólióból a 2011-es évben 24 pozitív döntés született, melynek
eredményeképpen a közeljövőben 5.736 új munkahely jöhet létre. Ez összesen 924,3 millió euró tőkebefektetést jelent. Itt is megállapítható, mint a kezelt projektek esetében, hogy a legjelentősebb ágazatok az autóipar, elektronika és a logisztika.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. május 30-án vette át az Egyedi
Kormánydöntésen alapuló támogatás közreműködő feladatait.

A Befektetői Támogatások Osztály 2011 folyamán 13 olyan beruházást kezelt, melyek EKD támogatást kapnak. A 2011-es nagyberuházások összesített volumene meghaladja a 210 milliárd Ft-ot és közvetlenül több mint 4.485 új munkahelyet teremtenek, közvetetten pedig ennek többszörösét.

A nemzetközi verseny egyre jobban erősödik, ezért egyre nagyobb energiát kell arra fordítani, hogy a befektetők Magyarország mellett voksoljanak.

Mindehhez proaktivitásra van szükség, ezt felismervén a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Befektetésösztönzési Főosztálya 2012-ben elindította Befektetőbarát Településekért Programját, melynek célja, hogy felkészítse Magyarország önkormányzatait a befektetők fogadására. A Program során a résztvevő települések segítséget kapnak ahhoz, hogyan tegyék vonzóvá településüket a befektetők számára. A program végére a résztvevő települések elkészítik befektetésösztönzési stratégiájukat, melyben felmérik és
értékelik településük adottságait, előnyeit, esetleges hiányosságait. Ezek alapján megállapítják, hogy mely ágazatokra fókuszáljanak, honnan várják a befektetőket.

A hazánkban befektető cégek részéről folyamatosan jelentkezik az az igény, hogy szeretnének visszacsatolást adni a magyarországi üzleti környezetről.

Így a HITA képviselni tudja a kormányzati szektorban a vállalakozások érdekeit. A Hivatal ezért 2012 év elején meghirdette REINVEST nevű programját. A program célja, hogy a HITA felmérje a cégek elégedettségét a szabályozási és befektetési környezetről, munkaügyi kérdésekről, életszínvonalról. Az így kapott értékelésekből a Hivatal összesítést készít, melyet a kormányzat döntéshozói elé terjeszt. A HITA igyekszik megismerni a cégek beruházási terveit is, és elősegíteni a cégek esetleges magyarországi bővítését.

Magyarország gyorsabb fejlődésének előfeltétele, hogy minél nagyobb saját értékteremtéssel minél mélyebben integrálódjon be a nemzetközi
munkamegosztásba. El kell érni, hogy a hazai vállalkozások nagyobb arányban váljanak beszállítóivá a multinacionális és hazai nagyvállalatoknak. Ezt a növekedést támogatja szakmai programjaival, tevékenységével és kapcsolatrendszerével a Hivatal Beszállítói Programok osztálya.

A hazánkban megtelepedett nemzetközi nagyvállalatokkal történő együttműködés lehetővé teszi a beszállítói tapasztalatot szerző cégeknek, hogy a nemzetközi piacon, közvetlen export-tevékenységükkel is nagyobb sikerrel mérettessék meg magukat.

Egyértelmű hátrányok azonosíthatóak a beszállító cégek versenyképességében, amelyek olyan eszközökkel javíthatók, mint a kompetenciafejlesztés, szervezeti képességek növelése, folyamatmenedzsment rendszerek, illetve minőségirányítási rendszerek fejlesztése, tudás, innovációs készség.

2./ Eredmények az exportfejlesztés területén

Az exportfejlesztési szakmai munka során a Hivatal kiemelt feladata
egyrészről a beérkezett megkeresések kezelése és közvetítése az ügyfelek számára napi rendszerességgel, másrészről programok szervezésén keresztül a hazai KKV-k külpiaci megjelenésének támogatása. A programok alapvetően kétfélék: a HITA saját rendezvényei, és azok az események, amelyeken társszervezőként, közreműködőként vesznek részt a HITA munkatársai. A
Hivatal összesen 29 multiszektoriális (gazdasági országimázs-építési) kiállításra, emellett 74 ágazati rendezvényre és 40,
szintén multiszektoriális üzleti programra szervezett hazai kkv részvételt, illetve biztosította Magyarország megjelenését nemzeti stand megszervezésével. Tevékenysége kiterjedt az élettudományok, a gépipar és autóipar, az élelmiszeripar (borászat), az ICT, az építőipar, műanyagipar, fa- bútoripar, textilipar, védelmi ipar, a környezetipar, a kreatív ágazatok, a járműipar, fémipar, gépgyártás területére.

Az ágazati rendezvények után-követését a Hivatal folyamatosan végzi, minden rendezvény után azonnal, majd 6 hónappal később is online kérdőíves felmérést végez. Ezek összegzése alapján, a 114 rendezvényen 1857 magyar cég vett részt (a képzés és konferencia jellegű rendezvényeken értelemszerűen jóval többen, mint egy-egy ágazati kiállításon), és előzetes becslések szerint a következő 3 évben mintegy 34 Mrd Ft direkt export eredményt várnak a cégek.

Az exportfejlesztési tevékenységet a Nemzeti Külgazdasági Hivatal széles körben fedi le: a direkt áruexport-támogatások mellett a külföldi megrendelőnek nyújtott szolgáltatásokat, és a beszállítói láncon keresztül a nemzetközi árukeringésbe jutó, indirekt exporttermékeket is igyekszik hatókörébe vonni.

Ágazati tanácsadás

Az ágazati tanácsadók több mint 1500 magyar vállalathoz jutottak el
személyesen, és segítették a cégvezetőket külpiaci ismeretek átadásával. Az exportösztönzés területén e munkára alapozva a Hivatal átfogó programot indít a sikeres exportőrök támogatására (személyes tanácsadói program), valamint a kezdő exportőrök felkutatására.

Eredmények a nemzetközi és belföldi szakmai kapcsolatépítés területén

A Hivatal fontos szerepet játszik az államközi kapcsolatok fejlesztésénekgazdasági vonulatában: a kétoldalú gazdasági vegyesbizottsági ülések előkészítésében, az ilyen események mellett megrendezett üzleti fórumok szervezésében, valamint az állami ki- és beutazó delegációk melletti üzleti események koordinálásában.

57 rendezvényen 2799 cég vett részt ilyen bilaterális programokon.

A teljesség igénye nélkül a bilaterális programok között a Hivatal
munkatársai részt vettek miniszterelnöki (Szaúd-Arábia), köztársasági elnöki (Közép-Ázsia, Törökország, Bulgária) és államtitkári szintű kiutazó delegációk üzleti programjának előkészítésében, valamint beutazó magas rangú delegációk programjának szervezésében.

A Hivatal folyamatosan bővíti belföldi és külföldi együttműködő partnereinek számát: 7 kisebb, de több országot átfogó vállalkozásfejlesztési projektben partner, emellett vezeti az Európai Bizottság egyetlen vállalkozásfejlesztési hálózatát Magyarországon, az Enterprise Europe Network konzorciumát, amelynek kamarák és vállalkozásfejlesztési alapítványok a tagjai. Csaknem 100 szakmai szervezettel, illetve vegyes kamarával, klaszterrel kötött a Hivatal együttműködési megállapodást (vagy még előkészítés alatt áll), amelyek lefedik a hazai gazdaság teljes spektrumát.

A különböző szakmai programok és üzleti delegációk mentén kb. 20 külföldi kormányügynökséggel működött együtt a HITA, az esetek nagy részében együttműködési megállapodást is aláírva, vagy ilyet előkészítve.

További eredmények:

A HITA átvette a külgazdasági szakdiplomatákkal (KGSZ) folytatott szakmai kapcsolattartást. Jelenleg 86 városban 101 külgazdasági szakdiplomata tevékenykedik, akik begyűjtik és eljuttatják a HITÁ-hoz a gazdasági célú megkereséseket. Tájékoztató anyagokkal, rendszeres információkkal és napi, élő kapcsolattal támogatja egymás munkáját a HITA és a KGSZ hálózat.

A HITA kiépítette hazai, területi hálózatát. A Hivatal munkatársai 6
regionális központban érhetők el a területi érdeklődők számára, ahol minden megyének külön felelőse van (Pest megye és Budapest kivételével, az innen érkező megkereséseket a központi irodából, az Ügyfélszolgálaton keresztül kezelik).

A Hivatal megkezdte 5 országban, 10 helyszínen a Kárpát-medencei
Üzletfejlesztési Irodahálózat kiépítését, amely a hazai kis- és
középvállalkozások külgazdasági tevékenységének támogatása, a vállalkozások külpiacra jutásának, külföldi tőkekihelyezésének elősegítése céljából jön létre.

A HITA lebonyolított 49 nagyrendezvényt (pl. partnertalálkozók,
szemináriumok), és több száz üzleti tárgyalást.

Elkészült a HITA arculata, és a www.hita.hu címen, 8 nyelven elérhető honlap.

Megjelent 8 általános és 5 ágazati kiadvány, (magyar, angol, német, spanyol, orosz nyelveken) Magyarországról és a HITA-ról számos különböző szóróanyag magyar és idegen nyelveken egyaránt. A Hivatal munkatársai rendszeresen tartottak bemutatkozó előadásokat, pl. kamarai üzletember találkozókon, főiskolákon stb.

Kialakult a HITA sajtónyilvánossága. 2011-ben három önálló sajtótájékoztatót tartott a Hivatal. Az év során 46 sajtóközleményt adott ki, és az összes média-megjelenések száma 897 volt (!)

Utóbbiért ezúton is köszönetet mondunk!

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Főosztály

Budapest, 2012-04-11

Sajtókapcsolat:

Orodán Krisztián, sajtófőnök

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Leave a Reply 384 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: