< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Fideszes segítséggel tűnt el Gyurcsány szakdolgozata? ))))Fidesz had disappeared with the help of Gyurcsany thesis?

| Mobile | RSS

Fideszes segítséggel tűnt el Gyurcsány szakdolgozata? ))))Fidesz had disappeared with the help of Gyurcsany thesis?

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a fideszes Lengvárszky Attila, a PTE oktatási igazgatója felelős a szakdolgozatok őrzéséért és biztonságáért.

Fideszes önkormányzati képviselő a pécsi egyetem oktatási igazgatója, aki a felelős a szakdolgozatok őrzéséért és biztonságáért. Erről Lengvárszky Attila saját, az interneten fellelhető önéletrajza számol be – írja közleményében a DK.

Lengvárszky Attila a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója 2002-ben volt először önkormányzati képviselő jelölt, az Összefogás Pécsért Egyesülete (ÖPE) jelöltjeként, 4 %-ot szerzett, nem került be a testületbe. 2004 decemberétől önkormányzati képviselő, akkor az Összefogás Pécsért Egyesület tagjaként (az egyesület 2002-ben egy listás mandátumot szerez, ott váltja az egyesület korábbi elnökét).

Lengvárszky a PTE Oktatási Kabinetjének tagja (2004-től) Kari igazgató a PTE BTK-n (2003-tól) Tanácsadó a PTE Rektori Hivatal Oktatás-szervezési Osztályán (2001-2003) Érettségi-felvételi vizsgák Baranya megyei biztosa (1996-2004) Tanulmányi osztályvezető a (J)PTE BTK-n (1996-2003).

“Krisztus követése – Szolgálat, szolidaritás, összefogás.”

Egy 2005 februári interjúban így fogalmazza meg hitvallását: “Képviselői programomban valóban első helyen szerepel a szolgálat, amely eredetét tekintve katolikus neveltetésemből adódik, ezért további életemben is meghatározó szerepe van a Krisztus követésnek. Talán ezért lettem tanár és különböző közösségek szolgálója a tanári pályán és a különböző társadalmi megbízatásokban.” Lengvárszky egyúttal a Vitézi Rend Baranya megyei székkapitánya.

Dolgozata nélkül vádolják Gyurcsányt

Ugyanaz a témája és a címe is Gyurcsány Ferenc 1984-es szakdolgozatának, mint volt sógora négy évvel korábbi munkájának – derítette ki a HírTv. A Demokratikus Koalíció (DK) elnökét érintő vád előzménye az volt, hogy a plágiumba belebukó Schmitt Pál államfő távozásának másnapján a Pécsi Újság felvetette: a volt kormányfő szakdolgozatot sem írt, úgy kapott diplomát. A Fidesz ifjúsági szervezete szombaton Gyurcsány háza előtt tüntetett és a volt kormányfő távozását követelte a politikából. Selmeczi Gabriella Fidesz-szóvivő pedig azt közölte, Gyurcsány “a csalás és a lopás gyanújának árnyékában él”.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) április 11-i közlése szerint a volt kormányfő diplomamunkáinak címe, az azokra adott bírálat és érdemjegy, valamint a nyilvántartási szám megtalálható az érintett karok tanulmányi irataiban, a szakdolgozatok viszont már nem lelhetőek fel az egyetemen. Gyurcsány Ferenc április közepén azt közölte, hogy bár kereste őket, de sem a főiskolai, sem az egyetemi szakdolgozatát nem találta meg. Hozzátette, az egyetem közleményeivel megdőlt az a vád, hogy nem készített diplomamunkát.

A Gyurcsány Ferenc szakdolgozata körül kialakult konfliktus során derült ki, hogy az egyetem irattárából eltűnt a volt kormányfő szakdolgozata, sőt a sógoráé is.
A plágiumvitában az ügyet kezdeményező Hír TV is elismerte, hogy a két szakdolgozat elveszett, eltűnt. A tévécsatorna egy, a volt sógor által őrzött úgynevezett munkapéldányt tekint hivatalos szakdolgozatnak, ezt hasonlította össze a Gyurcsány Ferenc szakdolgozatának hivatalos bírálati jegyzőkönyvével. A bizonyítéknak nevezett, a sógor által otthon őrzött szakdolgozatot azonban az egyetem értelemszerűen nem iktathatta, nem bírálhatta el, nem osztályozhatta.

Gyurcsány: képtelen a plágiumgyanú

Képtelen vádnak nevezte Gyurcsány Ferenc a május elsejei beszédében, hogy egykori sógora négy évvel korábbi szakdolgozatának első 35 oldalával megegyező diplomamunkát adott volna be 1984-ben a pécsi tanárképző főiskolán.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke pártja városligeti majálisán azt mondta: tiszta a lelkiismerete, és nemcsak az egyetemen őrzött szakdolgozatának eltűnése miatt tesz feljelentést, hanem azokat is beperli, akik azt állítják, hogy plagizált.

“Bizonyítsák be! (…) Ki fogom perelni őket a vagyonukból, mert nincs annyi vagyonuk, amennyit ér az én tisztességem” – jelentette ki.

A volt miniszterelnök arra utalt, hogy a jobboldal érdekében állt ellopni szakdolgozatát és sógora diplomamunkáját is az egyetemről, megnehezítendő, hogy cáfolni tudja a vele szemben felhozott vádakat. Szerinte az ügy azt bizonyítja, hogy a kormányoldal le akar számolni mindenkivel, aki felveszi a küzdelmet ellene.

A PTE oktatási igazgatója szerint szakdolgozatok őrzése nem tartozik a hatáskörébe

Lengvárszky Attila oktatási igazgató kedden az MTI-nek reagált azokra a nyilatkozatokra, amelyek az ő felelősségét vetik fel Gyurcsány Ferenc egykori MSZP-s kormányfő, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és volt sógora, Rozs Szabolcs szakdolgozatának eltűnésével kapcsolatban.

“A szakdolgozatok őrzése abban az időszakban és most is a karok, tanszékek, adott esetben a könyvtár, más esetben a levéltár feladata” – jegyezte meg a posztot öt éve betöltő vezető.

Lengvárszky Attila azt mondta, hogy pontosításra szorulnak a pécsi közgyűlési képviselői tisztségéről megjelent információk is. Rámutatott: bár a 2010-es önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP-Összefogás Pécsért Egyesület közös jelöltjeként nyert mandátumot Pécs 7. számú körzetében, a testületben nem a Fideszt, hanem az Összefogás Pécsért Egyesületet képviseli.

forrás:népszava online.hu

Fidesz had disappeared with the help of Gyurcsany thesis?

The Democratic Coalition (DC), the Fidesz Lengvárszky Attila, educational director of the PTE is responsible for the custody and security of theses.

Fidesz government representing a university education director who is responsible for the custody and security of theses. Lengvárszky about Attila’s own curriculum vitae can be found on the Internet reports – Communication describes the DK.

Lengvárszky Attila University Director of Education in 2002, was first nominated local government representatives, the Association of Unity Pécsért (OPE) candidate, gained 4%, were not included in the body. In December 2004, representatives from local government, then as a member of the Uniting Pécsért Association (the association’s 2002 mandate to get a list, he replaced former president of the association).

PTE Lengvárszky the Cabinet member for Education (2004-present) Faculty Director of the University of Pécs, n (since 2003) Consultant to the Rector’s Office of PTE-organizing the Department of Education (2001-2003)-graduation entrance examinations in Baranya County Commissioner (1996-2004) Study Head to (J) University of Pécs, n (1996-2003).

“Christ up – service, solidarity and unity.”

In a February 2005 interview, so formulated creed: “Representatives of the program I actually first in the service, which is the origin of the terms Catholic neveltetésemből arises, so another life can play a crucial role in the follow Christ. Maybe that’s why I became a teacher and the various communities servant of the teaching field and in different social mandate. ” Lengvárszky is also the county seat of Baranya Vitéz Order captain.

His thesis without the accused Gyurcsány

The same theme and title of Ferenc Gyurcsany’s thesis of 1984, as a brother in law was the work of four years earlier – to ascertain the HírTV. The Democratic Coalition (DC) President concerning the prosecution history was to crash into the plagiarized Pal Schmitt, head of state the day after the departure of Pécs Newspaper raised by the government was not his main thesis, he received a degree. The youth organization of Fidesz Gyurcsany’s house on Saturday honored the former prime minister and demanded the departure from politics. Gabriella Selmeczi Fidesz spokesman said it was, Gyurcsany “fraud and theft, living in the shadow of suspicion.”

The University of Pécs (PTE) of 11 April reports that the former prime minister’s diploma works of address, they have been criticized and grade, as well as the registration number can be found in the arms of study in the files, theses, but have not found it in college. Mid-April, Ferenc Gyurcsany said that although they are looking for, but neither the college nor the university thesis has not found it. He added that the university’s communication with the overthrow of the accusation that it is not prepared thesis.

The Ferenc Gyurcsany thesis around the conflict turned out that the university has disappeared from the archives of the former prime minister thesis, even sógoráé well.
The debate over the issue of plagiarism TV News initiative was recognized that the two theses is lost, gone. The TV channel is a brother in law was held by the so-called working copy looks official thesis, this thesis compared the Ferenc Gyurcsany of the minutes of the official judging. The evidence called by the brother-guarded home of the university thesis, however, are obviously not iktathatta not bírálhatta, not osztályozhatta.

Gyurcsány: incapable of suspected plagiarism

Unable accusation Ferenc Gyurcsany called the May Day speech to a former brother in law four years earlier thesis of the first 35 pages of the same thesis in 1984, would have given the teacher training college in Pécs.

The Democratic Coalition (DC) City Park picnic party chairman said, a clear conscience, and not only held at the University of thesis due to the disappearance of a complaint, sues but also those who claim to plagiarized.

“Prove it! (…) I’m going to sue them for their property because there is so much wealth, it is worth my honor I” – he said.

The Prime Minister had suggested that the right to steal his thesis and stood in-law thesis is the University megnehezítendő that can refute the accusations made against him. In his view, the case demonstrates that the government side wants to count down with anyone who fights against it.

PTE of the education director of theses is not a responsibility of guarding

Attila Lengvárszky education director of MTI on Tuesday reacted to those statements, which he raised the responsibility of Gyurcsány’s MSZP former Prime Minister of the Democratic Coalition (DC) President and brother in law was, Rye Szabolcs disappearance of the thesis.

“The preservation of theses in the period and is now in the arms of chairs, the library, where applicable, otherwise responsible for the archives” – said the leader holding the post for five years.

Lengvárszky Attila said that the representatives need to be clarified in the General Assembly in Pecs resign information is published. It stated that although the 2010 municipal elections, Fidesz-KDNP Joining Pécsért Association joint candidates won seats Pecs 7th number of the district, the board is not for Fidesz, but Pécsért Joining the Association represents.

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 230 megnézve, 1 alkalommal mai nap |