< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: 83. Ünnepi Könyvhét a Somogyi könyvtárban )))))) 83rd Festive Book Week in the Somogyi Library

| Mobile | RSS

83. Ünnepi Könyvhét a Somogyi könyvtárban )))))) 83rd Festive Book Week in the Somogyi Library

2012. május 31. | 10 hozzászólás | Kultúra


A sajtótájékoztatót Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgatónő nyitotta meg.

5 éve folyamatosan rendezzük az ünnepi könyvhetet. Összefüggően tanulunk s próbáljuk, szem előtt tartva az innovációs lehetőségeinket. Alkotni kell, muszáj alkotni, mivel ez az igény-elvárás egyfolytában növekszik a könyvtárunkkal s a partnereinkkel szemben is. A munkánkba be kell kalkulálni a változásokat, hisz édestestvérek az innovációs fogalommal.

A könyvhét megszervezése jókora feladatot elvárást jelentett dolgozóinknak, kik lelkiismeretesen, odaadóan végezték (zik) a megbízásukat! A kontaktusunkban kiemelt céllá vált a partneri kapcsolatok jelentősége, s annak minőségi változása.

Továbbiakban, örömmel beszélt az olvasó s a játszóliget programról, amelybe bevonták a partnereik többségét, majd így folytatta – házhoz megy a könyv program, ahol az írókkal beszélgetnek, valamint író-olvasó találkozókkal gazdagítjuk könyvtárunk népszerű programjait.

Hangsúlyozta, a júniusi programjuk egyik érdekessége lesz Oláh-István László a Fecsegő Magazin főszerkesztője beszélget vendégeivel a kulturális fogyasztóvédelemről! (június 20-án) Ilyen jellegű érdekes, egyedi beszélgetésekre van szüksége az olvasóinknak.

Andóczi Balogh Éva kidomborította: 83. Ünnepi Könyvhéten 100 felnőtt, 40 gyermek programmal várják a látogatókat. Később beszélt az anyagi támogatásokról, megköszönve Szeged város támogatását. Osztályozott könyvek is jelen lesznek az ünnepi könyvhéten! A határon túli magyarokat is bevontuk a projektbe. Színpadi bemutatók, műsoros délutánok kavalkádja, kiállítások, illusztrációk teszik élvezetessé, ehetővé mindenki számára a könyv ünnepét.

Könyvkirályválasztás lesz!

2012. juniús8. (péntek) 15.30-kor, Helyszín: a Városháza Díszterme, Közreműködik: – Lehócky Luca (ének) Felkészítő tanár: Retek Brigitta

Számtalan érdekes műsorral, és különböző helyszíneken köszöntik a látogatókat!

2012.május 31
-oil-

83rd Festive Book Week in the Somogyi Library

The press conference Palánkainé Sebok, Director Susanna opened.

Five years of continuous sort of book week celebration. Depending together and try to learn, keeping in mind the opportunities for innovation. To create, you have to create demand because it is the expectation of a continued increase in the könyvtárunkkal and the partners as well. The changes must be calculated in our work, because my brothers and sisters of the innovation concept.

The book is a huge task to organize seven expectations reported employees, who are conscientious, devotedly performed (ing) the mandate for! The contact has become our priority goal for the importance of partnerships, and changes in quality.

Longer, happy to speak to the reader and the park playground program, which has included several of their partners, and then went on to say – go for the home book program where the writers are talking, and writer-reader meetings enrich our library with popular programs.

emphasized in the June program will be an interesting Istvan Laszlo Olah, a magazine editor in chief of chattering guests in the cultural conversation consumer protection! (June 20) This type of interesting and unique needs of our readers are talking.

Eva Balogh Andóczi kidomborította: 83rd Festive Book Week, 100 adults, 40 children’s programs to visitors. Later, talking to financial aid, thanking the City of assistance. Graded books will also be present book the holiday week! Hungarians beyond the border also were involved in the project. Stage shows, pre-parade afternoons, exhibitions, illustrations make it enjoyable for everyone edible celebration of the book.

Book selection is King
2012th juniús8. (Friday) at 15:30, Venue: Town Hall in the Hall, With: – Lehócky Luca (vocals) Teacher Preparation: Brigitta Radish

Countless interesting program, and in different locations to welcome visitors!

2012.május 31

Leave a Reply 2542 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: