< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: Az adóhatósági átvezetés szabályainak változása

| Mobile | RSS

Az adóhatósági átvezetés szabályainak változása

2012. július 31. | 1 Hozzászólás | Nav

Az adóhatóság, az adókötelezettség teljesítésével összefüggő bevallásokat, egyéb kötelezettségeket, és az ezekre történő befizetéseket adófolyószámlán, adónemenkénti bontásban tartja nyilván. Több okból is előfordulhat azonban, hogy az egyik adónemen túlfizetés keletkezik, a másikon pedig tartozás. A számlák közötti rendezést kérheti az adózó az erre rendszeresített 17-es bizonylat beadásával, vagy rendelkezés hiányában a Nemzeti Adó-és Vámhivatal végrehajtási eljárás keretében adóhatósági átvezetést is kezdeményezhet a hátralék rendezése érdekében. A túlfizetésből történő átvezetéssel a tartozás megfizetettnek minősül. Az átvezetésről az adózó minden esetben levélben értesítést kap, amely részletezve tartalmazza a túlfizetéssel érintett, valamint a tartozást mutató adónemeket, tovább azt, hogy a megjelölt hátralék tekintetében melyik adónemről melyikre történt az átvezetés.
Az adózás rendjéről szóló törvény év eleji módosítása érintette az adóhatósági átvezetés szabályait is. A befizetések elszámolásával összhangban, amennyiben a túlfizetések összege nem fedezi a tartozások teljes összegét, akkor először a magánszemély jövedelemadó előlegére, a levont jövedelemadóra, illetve a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra kell átvezetni azt, az esedékességi sorrend figyelembevételével.
Szintén a törvény januárban életbelépő módosításának köszönhetően tovább bővült az adóhatósági átvezetéssel rendezhető kötelezettségek köre. Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adótartozások kiegyenlítését követően a fennmaradó összeg átvezethető a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó költségekre. Az adóhatóságot számtalan jogcímen kereshetik meg a társhatóságok, végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében. Problémát jelentett korábban, hogy az egyébként jelentős túlfizetéssel rendelkező adózók is végrehajtás alá kerülhettek ilyen jellegű köztartozás miatt. Az idei évtől az adók módjára behajtandó köztartozásra is átvezethető az adófolyószámlán lévő túlfizetés. A köztartozásra történő átvezetésről végzés formájában értesülnek az érintettek.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Jegyinák Attila
sajtóreferens

Leave a Reply 3645 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: