< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: A nyugdíjasok és a rokkantak kiesnek a “nemzeti együttműködésből” )))) The pensioners and the disabled drop out of the “national cooperation”

| Mobile | RSS

A nyugdíjasok és a rokkantak kiesnek a “nemzeti együttműködésből” )))) The pensioners and the disabled drop out of the “national cooperation”

2012. október 31. | hozzászólás | Közélet

Nem részesei a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe a nyugdíjasok és a rokkantak – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Korózs Lajos, az MSZP elnökségi tagja. Kijelentését azzal indokolta, hogy a korhatár alatti nyugdíjasok járandósága ellátássá alakult, a volt szolgálati nyugdíjasoknak adózniuk kell a nyugdíj után, a bányász- és művésznyugdíjakat pedig eltörölték.

Korózs hozzátette, hogy a korkedvezményes nyugdíj megszűnésével az erre jogosultak is kiestek az nemzeti együttműködésből. Úgy vélekedett, hogy hazánk az egyetlen civilizált ország, ahol nincs rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj. A politikus szerint szintén kiesik a rendszerből az a rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló, mert a 32 és 47 ezer forintos ellátásból nem tud megélni, ha pedig munkát vállal mellette, akkor még ezt is elveszíti.
Infinety network
A volt államtitkár szintén a NER-ből kiesőknek nevezte azokat a rokkantakat, akik ügyviteli és elbírálási problémák miatt hónapokig nem kapnak ellátást, mert ezzel is hónapok óta problémák vannak. Itt jegyezte meg, hogy a minisztérium több mint száz napja nem adott választ az ezzel kapcsolatban feltett kérdésekre: Milyen előkészítés után és mikor adták át a jogszabálynak megfelelően a folyamatban levő ügyeket az NRSZ új szervezetének; Mikor készítették el a megállapító szoftvert, és hogyan üzemel; Ütköztették-e a fogadó féllel – tesztelték-e a működőképességét -, tehát az ellátásokat folyósító szervnek van-e már tesztelt fogadórendszere; Hány határozatot hoztak az első háromnegyed évben; Hány határozatot hozott az új szervezet október végéig; Az orvosi vizsgálat, illetve a jogosultság megállapítása és a határozat megszületése között mennyi idő telik el; Mennyi idő telik el az igénybejelentés, az ellátásra való jogosultság fennállása és az adott ellátás kiutalása között?

Korózs végezetül feltette a legfrissebb kérdést is: ha minden a legnagyobb rendben, akkor miért nem kapják meg járandóságukat az érintettek hónapok óta?

forrás:stop.hu

The pensioners and the disabled drop out of the “national cooperation”

Not part of the System of National Cooperation for pensioners and the disabled – said Wednesday’s press conference Korózs Louis, a board member of the MSZP. Statement has been argued that the salaries of retirees under the age established board, former senior staff should pay taxes after retirement, the miners ‘and artists’ pensions were abolished.

Korózs added that early retirement is eligible for termination of dropped out of national cooperation. Argued that our country is the only civilized country where there is no disability and accidental disability pension. According to the politician out of the system is also benefiting from the rehabilitation of the employee, because the disconnection of $ 32 and 47 can not live if you work in and next to it, then it will lose.
Infinety network
The Secretary of State had also lost out in the NER called the sick or who have administrative and processing problems do not receive treatment for months, because it can have problems for months. Here, said that the ministry more than a century ago, did not respond to this context questions: What after preparation and when handed over to the law, the matters at issue in the NRSZ new organization, when prepared by the finding software and how it operates; Collider has made the recipient – has been tested with the functionality – so the benefits of the entity paying is already tested betting system, how many decisions taken in the first three quarters of the year, how many decisions the new organization the end of October, the medical examination, and the right and the decision is taken to determine how much time elapses between, How long does it take to report the existence of a right to benefits and the allocation of such benefits?

Korózs finally put his latest question: if all is well, then why not get involved in the járandóságukat for months?

Source: stop.hu

Leave a Reply 1131 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: