< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: A magyar kormányt ért külföldi bírálatok Navracsics Washingtonban: a demokráciát nem a Fidesztől kell félteni ))))) The Hungarian government has international criticism Navracsics Washington: democracy is not the Fidesz party should be

| Mobile | RSS

A magyar kormányt ért külföldi bírálatok Navracsics Washingtonban: a demokráciát nem a Fidesztől kell félteni ))))) The Hungarian government has international criticism Navracsics Washington: democracy is not the Fidesz party should be

Nem a Fidesztől kell félteni a demokráciát – jelentette ki a magyar kormányt ért külföldi bírálatokra reagálva Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, igazságügyi miniszter Washington vonzáskörzetében élő magyarokkal találkozva az amerikai fővárosban működő nagykövetségen, helyi idő szerint szerda este.

“A demokráciát nem a Fidesztől kell félteni. Amíg a Fidesz van kormányon, addig a demokrácia nincs veszélyben, mert a Fidesz 1988-ben a demokrácia létrehozására szerveződött” – hangsúlyozta a miniszter a kétórás fórum során a mintegy kétszáz fős hallgatóságnak. Szavai szerint ezt a demokráciát garantálja most a nagyobbik kormánypárt kétharmados többséggel.

Hangot adott meggyőződésének, hogy az amerikai kormányzat képviselői és a törvényhozók a Magyarországgal kapcsolatos véleményük kialakításához “tőlünk kapnak kevesebb információt, mint kellene”. Elmondta, hogy Ben Cardin szenátornak, az amerikai Helsinki Bizottság elnökének és Philip Gordonnak, az amerikai külügyminisztérium régiónkért felelős államtitkárának egyaránt felajánlotta a közvetlen konzultáció lehetőségét, ami segíthet eloszlatni a félreértéseket.

Kitért arra, hogy tárgyalópartnerei nem minden esetben értesültek a Magyarországgal kapcsolatos kedvező fejleményekről, például arról, hogy megállapodás született az Európa Tanáccsal a média- és az igazságügyi szabályozás módosításáról, vagy arról, hogy a magyar kormány miniszterelnöki szinten határolódott el az antiszemitizmustól.

Megjegyezte, hogy az elmúlt időben mintha ritkultak volna a Magyarországgal kapcsolatos bírálatok.

Az igazságügyi miniszter vázolta a 2010-es kormányváltáshoz vezető okokat, majd elmondta, hogy az intenzív törvényalkotás, a magyar jogrendszer átalakítása és a szakpolitikai reformok elfogadása után eljött a rendszerek működtetésének és a hibák kijavításának ideje, “hiszen egy évünk van még a választásokig, és 2014-ben el kell számolnunk a választókkal”.

“Egészen biztos, hogy óriási viták lesznek, de egyvalamit azért senki sem állíthat: azt hogy a kormány pazarolta volna az időt, és hogy semmit nem tett azért, hogy kivezesse az országot a válságból” – mondta Navracsics. Egyúttal kételyeit hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy Európában bárkinek is biztos receptje lenne a krízisből való kilábalásra, mivel szerinte az sem egyértelmű, hogy az egy új korszak kezdetét jelenti-e, vagy csak egy perióduson belüli döccenőt.

A tárcavezető arra bátorította hallgatóságának tagjait, hogy éljenek a könnyített honosítás intézményével, és állampolgárként kapcsolódjanak be a magyar közéletbe. Kérdésre válaszolva hangot adott meggyőződésének, hogy Közép-Európa népei “nagy történelmi lehetőség előtt állnak”, mert “itt van az ideje annak, hogy kezet nyújtsunk egymásnak”.

forrás:ma.hu

The Hungarian government has international criticism
Navracsics Washington: democracy is not the Fidesz party should be

Do not be afraid to be a democracy Fidesz – the Hungarian government said foreign criticism came in response to Tibor Navracsics Deputy Prime Minister and Minister of Justice in Washington and met with Hungarians living in the catchment area of ​​the capital of the U.S. embassies, local time Wednesday night.

“Democracy is not the Fidesz party should be. While the Fidesz government is, until democracy is in danger, because Fidesz in 1988 organized the establishment of democracy” – the minister stressed during the two-hour forum, about two hundred people in the audience. According to him, democracy ensures that the ruling party is now the larger of two-thirds majority.

Expressed the belief that the U.S. government representatives and legislators with Hungary opinion about the design of “we get less information than it should be.” He said that Senator Ben Cardin, chairman of the U.S. Helsinki Commission, and Philip Gordon, the U.S. State Department of State with responsibility for the region are offered the possibility of direct consultation, which may help to dispel the misunderstandings.

Stipulated that negotiators may not have been informed of Hungary on positive developments, for example, that an agreement was reached in the Council of Europe, the media and the judicial regulation amending, or the fact that the Hungarian Minister-level distanced itself in anti-Semitism.

He noted that the last time as if it were a ritkultak criticism concerning Hungary.

The Minister of Justice outlined the 2010 change of government in the causes of, and said that the intense legislation, the Hungarian legal system reform and the policy reforms adopted after the coming of the systems operation and fault correction time “as a year of our’s in the elections, and 2014 to be reckoned with voters. ”

“It is certain to be a huge debate, but one thing is no one can stop: it is that the government would have wasted your time, and that did nothing to lead the country from the crisis,” – said Navracsics. He also voiced doubts as to whether anyone in Europe would be a recipe for recovery from the crisis, arguing that it is not clear that the beginning of a new era, or whether only one period within döccenőt.

The Minister encouraged audience members to take advantage of the localization institution lighter, and as citizens engaged in the Hungarian public life. Answering the question voiced conviction that the peoples of Central Europe “are of great historical opportunity before” because “it is due to consistently provide each other”.

Source: ma.hu

Leave a Reply 657 megnézve, 1 alkalommal mai nap |