< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Itt a húsvét, itt a nyúl, Orbán Viktor önkényúr))))Easter is here, in the rabbit, Viktor Orban despotic

| Mobile | RSS

Itt a húsvét, itt a nyúl, Orbán Viktor önkényúr))))Easter is here, in the rabbit, Viktor Orban despotic

Ezren, főként fiatalok tüntettek a Fidesz-székháznál szombaton, majd a Gyorskocsi utcába indultak, de a nagy esőben oda már csak százan érkeztek meg. Sokan kitűzték magukra egy matricát, amely a régi népköztársaság címerét ábrázolja, egy rányomtatott Fidesz-logóval.

Nagyjából ezer ember gyűlt össze a Fidesz Lendvay utcai székházánál – számolt be a helyszínről az [origo] tudósítója. A tüntetés a Facebookon szerveződött, de Hallgatói Hálózat több tagja is feltűnt a résztvevők között. Főként fiatalok tiltakoznak a kormány politikája és az alaptörvény negyedik módosítása ellen.

Bő három hete, március 7-én a hahások ugyanitt tüntettek az alaptörvény átírása ellen, többen be is jutottak a kormánypárt székházába. Tegnap a rendőrség három embert előállított és gyanúsítottként kihallgatott a székházfoglalással kapcsolatban.

A mai megmozduláson a tüntetők magyar zászlókat, illetve transzparenseket lengetnek, tartanak. Az egyiken az van, hogy “Ti vagytok ma azok, akik ellen 89-ben harcoltatok”, a másikon az áll, hogy “Nem engedünk 89-ből”. A Fidesz egy hatalmas molinóval várta a tüntetőket, amire azt írták: “Békés ünnepeket!”.

A tüntetést a korábbi székházfoglalással szemben nem biztonsági őrök, hanem rendőrök biztosították, a helyszínen több tucat rendőr volt, akik közül néhányan elállták a székház bejáratát, hogy ne tudjanak bejutni a tiltakozók.

Félórás csúszással kezdődött a délután fél ötre meghirdetett tüntetés, mert nem tudták megoldani a hangosítást. Az egyik tüntető azt mondta, hogy az elmúlt napok előállításai miatt nem volt idejük törődni a technikai részletekkel.

A résztvevők a felszólalásokig magukat szórakoztatták. Azt skandálták egy darabig, hogy “Itt a húsvét, itt a nyúl, Orbán Viktor önkényúr”. Azt is ismételgették, hogy “Vaníliás karikát!”, arra célozva, hogy három hete Selmeczi Gabriella és Kocsis Máté, a párt szóvivői vaníliás karikát hoztak a tüntetőknek.

A helyszínen egy matricát osztogattak a szervezők, amely a régi népköztársaság címerét ábrázolja, egy rányomtott Fidesz-logóval. A matricát sokan kitűzték.

A szervezők megkérték a résztvevőket, hogy mindenféle pártszimbólumtól tartózkodjanak. A politikusok közül csak Ertsey Katalint, az LMP-ből a napokból kilépett képviselőt látta tudósítónk.

Diákok beszéltek arról, hogy miért tartják károsnak az alaptörvény negyedik módosítását, benne a röghöz kötést. Kőszeg Ferenc, az SZDSZ egyik alapítója is beszélt.

Azt mondta az egyik szervező, hogy a beszédek után azért vonulnak át a Gyorskocsi utcához, mert oda szállították át tegnap kihallgatni a múltkori székházfoglalókat. Hat óra körül el is indultak rendőri kísérettel, az Andrássy út felét elfoglalva, majd a Nagykörútra fordultak. Azt skandálják, hogy “Alkotmányt, jogállamot, demokráciát!”, illetve a járókelőknek azt kiabálják, hogy “Gyertek velünk!”, de kevesen csatlakoznak – jelentette tudósítónk.

Közben elkezdett zuhogni az eső, a tüntetők száma fokozatosan csökkent, így a Gyorskocsi utcába már csak körülbelül százan érkeztek meg nagyjából fél nyolckor. Itt néhányan rövid beszédet mondtak a csuromvizes hallgatóságnak, egy férfi, például, elmesélte, pénteken hogyan állították elő a Fidesz-székház elfoglalásában játszott szerepe miatt.

Háromnegyed 8-kor véget ért a tüntetés, a résztvevők azt skandálták, hogy “Ez még csak a kezdet!”, majd valaki felkiáltott: “Irány a Sirály!” Többen elindultak a Sirály felé, amelyet előző este rendőrök szálltak meg.

forrás:origo.hu

Thousands of people, mostly young people protesting the Fidesz-seat house on Saturday and Speed ​​Street car started, but the big rain, there are only a hundred of them came from. Many now been set themselves a sticker, which is the old emblem of the People’s Republic, a Fidesz-printed logo.

About a thousand people gathered at the house of chairs, Fidesz Lendvay street – the scene reported the [origo] correspondent. The protest was organized on Facebook, but several members of the Student Network appeared among the participants. Mostly young people protesting the government’s policy and against the fourth amendment of the Basic Law.

More than three weeks ago, on March 7, the same place hahások protest against the rewriting of the Basic Law, people can come to the headquarters of the ruling party. Yesterday, the police produced the three men as suspects and questioned the headquarters bookings.

Today’s protest protesters Hungarian flags and banners waving, are held. One of them is that, “You are now the ones who fought against the ’89 ‘on the other side it is said that” we do not allow out of 89. ” Fidesz is a huge waiting molinóval the demonstrators what they wrote, “Peaceful Holidays”.

The former headquarters of the protest against the reservation is not a security guard, but police ensured dozens of policemen were on the spot, some of whom have blocked the entrance to the headquarters, that they can not get into the protesters.

The afternoon began with a half hour delay of five semi-announced demonstrations because they could not fix the sound system. One of the protesters said that in the last days of Manufacture did not have time to worry about technical details.

Participants felszólalásokig themselves entertained. We chanted for a while, “Here the Passover, in the rabbit, Viktor Orban despotic.” It also recited that “Vanilla rings”, were targeted to three weeks Selmeczi Gabriella and Matthew Carter, spokesperson of the party was a ring of vanilla demonstrators.

There is also a sticker distributed by the organizers of the old emblem of the People’s Republic, a Fidesz rányomtott logo. The many vignettes set in advance.

The organizers asked the participants to refrain from any pártszimbólumtól. Politicians only Ertsey Catherine, the day of the LMP representatives exited correspondent saw.

Students talk about why it is considered to be harmful to the fourth amendment of the Basic Law, including the bond rooted at regional level. Koszeg Francis, one of the founders of the Free Democrats also spoke.

He said one of the organizers, was to retire after the speeches, the Quick street car because there was transferred yesterday heard the other day székházfoglalókat. Six o’clock it started to be a police escort, Andrássy Avenue, occupied half, then turned to the Grand Boulevard. I skandálják that “a Constitution, rule of law, democracy” and the passers-by crying that “Come with us,” but few people join – Our correspondent said.

Meanwhile, the rain began to zuhogni, a gradual decline in the number of protesters, including Gyorskocsi street is only about a hundred people arrived at about half past seven. Here some short speeches in the rain-soaked audience to a man, for example, told me on Friday how it is made, Fidesz headquarters for his role in the conquest.

At a quarter to eight at the end of the demonstration, the participants chanted, “This is just the beginning!” And then someone shouted, “Go to the seagulls!” Several people went to a Seagull, which stayed at the night before the police.

Source: origo.hu

Leave a Reply 1918 megnézve, 2 alkalommal mai nap |