< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: “Felmerül a kérdés, hogy érvényesül-e a jogállamiság” – interjú a CEU rektorával)))))) “The question arises as to whether the rule of law prevails” – Interview with the Rector of CEU

| Mobile | RSS

“Felmerül a kérdés, hogy érvényesül-e a jogállamiság” – interjú a CEU rektorával)))))) “The question arises as to whether the rule of law prevails” – Interview with the Rector of CEU

“Felmerül a kérdés, hogy érvényesül-e a jogállamiság” – interjú a CEU rektorával

Ha egy kormánytöbbség pillanatnyi politikai érdekei mentén nagyon gyakran változtatja egy ország a törvényeit, vagy az alkotmányt, akkor felmerül a kérdés, hogy érvényesül-e még a jogállamiság – mondta a hvg.hu-nak a John Shattuck, a CEU rektora. Bill Clinton egykori emberi-jogi államtitkárával (aki hosszú éveket töltött korábban közép-európai országokban) az emberi jogok helyzetéről, a terror elleni harcról, a drón háborúról, és a magyar kormányt ért amerikai kritikákról is beszélgettünk.

hvg.hu: Nemrég a Carter Center-ben tartott beszédében azt mondta, Carter elnök 1976-os külföldi megfigyelési törvénye fordulópont volt az emberi jogok történetében abból a szempontból, hogy egy amerikai elnök a polgárok javára korlátozta saját hatalmát. 2001 szeptember 11. után viszont ismét az állam biztonsága került előtérbe a polgárok jogaival szemben. Rossz irányba fordultak a dolgok ön szerint?

John Shattuck: Szerintem ma már egy állam biztonsága is nagyban függ az emberi jogi helyzettől. Az alapvető emberi jogok érvényesülése nélkül biztonságot sem lehet teremteni. Hadd említsek két példát abból az időből, amikor Bill Clinton elnöksége idején a külügyminisztérium emberi jogi államtitkára voltam. A Ruandában elkövetett népirtás nem csak emberi jogi szempontból volt katasztrofális, olyan instabilitást hozott Közép-Afrikában, ami máig tart. Ugyanez történt a Balkánon is: a boszniai népirtás nem csak emberi jogi sérelem volt, de az egész térséget visszavetette a gazdasági fejlődésben is. Tehát ahol emberek egy csoportjának jogai sérülnek, ott a többiek is a bőrükön érzik a negatív következményeket. De említhetném a 2001 szeptember 11. után indított terror elleni nemzetközi háborút is: a nemzetközi biztonság megteremtésének leghatékonyabb eszköze az emberi jogok helyzetének javítása azokban az országokban, ahol a terrorszervezetek utánpótlást nyerhetnek.

hvg.hu: Az Egyesült Államokban éppen most folyik komoly vita a drónok használatának kérdéséről, és sokakat megdöbbentett, hogy Obama elnök olyan szabályozást szeretne, ami gyakorlatilag korlátlan felhatalmazást biztosítana a drónok használatára bárhol a világon bárki ellen, még az ország határain belül is. Erről mit gondol?

J.S.: Egy drón-támadásban szinte lehetetlen bizonyossággal állítani, hogy a megtámadottak valóban terroristák-e, ezért az arra vonatkozó kérdések, hogy hol és milyen kondíciókkal lehet használni a drónokat, igen sürgetőek. Az Obama-kormányzat célja, hogy világos szabályozást teremtsen ezen a téren. Azt például már kimondták, hogy az amerikai országhatárokon belül nem használnak drónokat, de számos további szabályozásra szükség van.

John Shattuck: fejlődés és visszaesés is van Közép-Európában emberi-jogi szempontból
Fotó: Stiller Ákos

hvg.hu: Szerintem az egyik fő kérdés, hogy a terrorista, terroristagyanús személyek definíciója hogy változik majd, mert a jelenlegi tervezetben ezeket a fogalmakat olyan általános módon határozták meg, hogy abba szinte mindenki belefér.

J.S.: A háború szörnyű dolog, és ahol háború van, a civilek is veszélyben vannak. Ezért kellene, hogy a nemzetközi biztonság prioritása a háborúk megelőzése legyen. Háborús civil áldozatok jóval a drónok megjelenése előtt is voltak. Úgy vélem, hogy a drónok elleni egyre nagyobb felháborodás az Egyesült Államokban olyan szabályozás megszületéséhez vezet, amely korlátozza a használatukat.

hvg.hu: Mit gondol az arab tavasz eredményeiről? Emberi jogi szempontból természetesen örülni kell diktátorok megbuktatásának, de mi van akkor, ha azután demokratikus módon kerülnek olyan erők a hatalomra, amelyek egyébként nem tisztelik az emberi jogokat?

J.S.: Ez az egyik legnagyobb kihívás, ami a demokráciák előtt áll: hogyan építsünk fel olyan rendszereket, amelyek megakadályozzák, hogy antidemokratikus erők kerüljenek a hatalomra. Az arab országok még mindig egy hatalmas átalakulási folyamat kezdetén vannak, de számos pozitív példa áll előttük: elég csak Dél-Afrikára, vagy éppen erre a térségre, Kelet-Közép Európára gondolni.

hvg.hu: Azt mondta, emberi jogok nélkül nincs biztonság, stabilitás sem. Szerintem ennek számos, hosszú ideje „élő, viruló” diktatúra mond ellent.

J.S.: Létezik egyfajta verseny a világban a lehetséges kormányzati formákat illetően, és a demokrácia, a joguralom, csak az egyike a versengő modelleknek. Globálisan egyre nagyobb az igény a kormányzatok ellenőrizhetőségére, átláthatóságára. Ez még Kínában, egy másik kormányzati forma esetében is megfigyelhető.

hvg.hu: Igen, de ugyanezzel szemben aggasztó folyamatok is vannak. A Freedom House legutóbbi jelentése a média helyzetéről például felhívja a figyelmet, hogy stabil demokráciákban is egyre nehezebb helyzetbe kerül a hatalmat gyakorlókat ellenőrizni hivatott sajtó.

J.S.: Ezzel teljesen egyetértek. Ez a folyamat, amiről beszéltem, nem egy egyenes vonalú, egyenletes emelkedés, lehetnek, vannak visszaesések. De hiszek abban, amit Martin Luther King mondott, hogy a történelem íve az igazság felé halad – de ez egy nagyon hosszú menet is lehet.

A CEU rektora szerint emberi jogok nélkül biztonság sincs
Fotó: Stiller Ákos

hvg.hu: Sok évet töltött Kelet-Közép Európában. Ön szerint mi most ebben a folyamatban felfelé haladunk, vagy visszaesünk éppen?

J.S.: Erre nincs egyszavas válasz: bizonyos szempontból fejlődés van, máshonnan nézve visszaesés. Az európai államok jelenlegi gazdasági, politikai válsága veszélyes tendenciákat hívott életre, nő a nacionalizmus, miközben erodálódik a jogállamba vetett bizalom. Ez abból is adódhat, hogy sokan érzik bizonytalannak a helyzetüket egzisztenciális szempontból, és aggodalmaikért másokat okolnának. Egy ilyen helyzetben a kisebbségek helyezete, mint például a romáké, kifejezetten veszélyeztetett. De elmondható, hogy bizonyos demokratikus fejlődés végbement Kelet-Közép-Európa részein az elmúlt húsz évben, de vannak még nagy kihívások.

hvg.hu: Az EU-ban ezt néhányan másképp látják, ezért folyik egy vita arról a kezdeményezésről, hogy a Bizottságnak legyen hatásköre szankcionálni, ha egy-egy tagállamban a demokratikus jogokat sértő lépések történnek. Erről mit gondol?

J.S.: Európa történelmének közelmúltja éppen elég tragédiát tartogat ahhoz, hogy megértsük az aggódókat. Az EU éppen azért is jött létre, hogy ezeknek a tragédiáknak a megismétlődését megakadályozza. De eközben önmaga is komoly gazdasági és politikai gondokkal küzd, és jelenleg nem működik elég hatékonyan, mint a demokrácia és az emberi jogok védőbástyája. Fontos cél, hogy ez megváltozzon. Nem hiszem, hogy a jelenleg gazdasági válsággal küzdő uniós intézmények elég jól teljesítik azt a feladatuk, hogy a tagállamaikban a demokratikus normákat megerősítsék.

hvg.hu: Látjuk ezt konkrét példákon is. Mondjuk nem nagyon tudnak mit kezdeni egy olyan tagállammal, amelyik folyamatosan azt hangoztatja, hogy a legmesszemenőbbig tiszteletben tartja a demokratikus normákat és a jogállamot, de eközben kétharmados parlamenti többsége birtokában úgy szabja át az alkotmányt, és az összes demokratikus intézmény működését, ahogy pillanatnyi politikai érdekei diktálják.

J.S.: Sokféle formát ölthet a demokrácia, de szerintem csak akkor működik, ha érvényesül benne a fékek és egyensúlyok rendszere, valamint a hatalmi ágak elválasztásának elve. Ha egy kormány állandóan csak a saját szája íze szerint változtatgatja a törvényeket, és ez nagyon gyakran történik meg, felmerül a kérdés, hogy érvényesül-e a jogállamiság.

hvg.hu: Na és mi van akkor, ha elvileg a fékek és egyensúlyok működéséhez szükséges összes intézmény létezik, elvileg garantált a független működésük, de olyan, kifejezetten a kormányhoz lojális vezetők irányítják őket, hogy a gyakorlatban ez mégsem tud érvényesülni? Erre számos példát láthatunk Magyarországon.

J.S.: Minden politikai garnitúra a sajátjait akarja elhelyezni a kormány intézményeinek a vezetésében. Ezért fontos, hogy egy jogállamban a mandátumok időben korlátozottak legyenek, valamint a felelősségi körök meghatározottak, és hogy mind a kormány-, mind az ellenzék beleszólhasson a kinevezésekbe.

hvg.hu: A Princeton Egyetemen tanító, de korábban a CEU-n is dolgozó Kim Lane Scheppele asszony rendszeresen közöl cikkeket, tanulmányokat a magyar demokrácia állapotáról, a kormány lépéseiről, amelyek többnyire igen éles kritikát fogalmaznak meg. Mennyire hatnak ezek ön szerint az amerikai diplomáciára?

J.S.: Ezt nem tudom megítélni, mivel nem vagyok az amerikai kormányzat tagja.

hvg.hu: És mennyire hatnak súlyosan azok a kritikák, melyeket Eleni Tsakopoulos Kounalakis nagykövet asszony fogalmaz meg immár rendszeresen a kormánnyal szemben?

J.S.: Ezek a nyilatkozatok szerintem önmagukért beszélnek.

forrás:hvg.hu

“The question arises as to whether the rule of law prevails” – Interview with the Rector of CEU

If a majority of current government policy interests along very often change in a country’s laws or the constitution, then the question arises as to the rule of law is still valid – for hvg.hu said John Shattuck, CEU Rector. Bill Clinton, former Secretary of State of Human Rights, (who had spent long years in the Central European countries), the situation of human rights and the fight against terrorism, the drone war, and the Hungarian government has also talked about American kritikákról.

hvg.hu: Recently, the Carter Center, said in his speech, President Carter’s foreign surveillance law of 1976 was a turning point in the history of human rights in the sense that an American president has limited its own power for the benefit of citizens. 11 September 2001 However, after once again came to the fore in the national security of the citizens rights. Turned the wrong things you believe?

John Shattuck: I think there is now a national security also depends on the human rights situation. Fundamental human rights are not possible without security now. Let me give two examples from the days when Bill Clinton’s presidency was State Secretary for Human Rights of the Ministry of Foreign Affairs. The Rwanda genocide is not only a human rights perspective was disastrous instability has a Central Africa, which continues to this day. The same thing happened in the Balkans: the Bosnian genocide is not only human rights violation, but the whole area has been set back economic development. Thus, where a group of people’s rights are violated, there is also the rest of their skin to feel the negative consequences. But mention the 11 September 2001 started after the international war on terror: the most effective means of creating international security, improve the situation of human rights in the countries where the supply of terrorist organizations to gain.

hvg.hu: The United States is now under serious discussion of the issue of the use of drones, and many were shocked that President Obama would like to be legislation that would provide a virtually unlimited license for the use of drones against anyone anywhere in the world, even within the country’s borders. What do you think about this?

JS: A Drone attack is almost impossible to say for certain that is really under attack with terrorists, so the question of where and in what terms it can be used for drones, very compelling. The Obama administration aims to create clear rules in this area. As I have already stated that the U.S. drones used within the country’s borders, but a number of additional controls are needed.

John Shattuck: development and decline in Central Europe, there is a human rights perspective
Photo: Akos Stiller

hvg.hu: I think one of the main issues that the terrorist, terrorist suspects definition that will change, because the current draft of these terms are defined in a general way that it can fit almost everyone.

JS: War is a terrible thing, and where there is war, civilians are also at risk. Therefore, should the international security priority to the prevention of war. Civilian casualties in the war long before the appearance of drones were. I believe that the drones growing outrage against the United States is leading to the birth control, which limits their use.

hvg.hu: What do you think of the results of the Arab Spring? Human rights point of view, of course, be happy overthrow dictators, but what if you are after a democratic forces to power that would otherwise have no respect for human rights?

JS: This is one of the biggest challenges facing democracies is how to build systems that prevent it from falling into the anti-democratic forces to power. The Arab countries are still at the beginning of a huge transformation process, but a number of positive examples available to them: it is enough for South Africa, or even to the region, Central and Eastern Europe think of.

hvg.hu: You said there is no human rights, no security, no stability. I think this number for a long time “living, thriving ‘dictatorship contradiction.

JS: There is a kind of competition in the world regarding the possible forms of government, and democracy, the rule of law, is just one of the competing models. Globally, there is a growing need for governments verifiability, transparency. This is China, another form of government has also been detected.

hvg.hu: Yes, but just the contrary, there are worrying trends. Freedom House’s latest report on the situation of media such as draw attention to stable democracies increasingly difficult position of power control practitioners are supposed to press.

JS: I completely agree with this. This process, I’m talking about, not a straight, steady rise, may have setbacks. But I believe in what Martin Luther King said, the arc of history toward justice – but it can also be a very long journey.

The Rector of CEU that there is no security without human rights
Photo: Akos Stiller

hvg.hu: Many years in Central and Eastern Europe. Do you think that we are now in the process of moving up, or we fall back now?

JS: There is no one-word answer: there is progress in some aspects, viewed from another downturn. The current state of European economic and political crisis has called into dangerous trends, increased nationalism, while eroding confidence in the rule of law. It could also be that many people feel insecure about their existential point of view, and others aggodalmaikért okolnának. In such a situation, the situations of minorities such as the Roma, especially endangered. But it can be said that certain democratic development has taken place in Central and Eastern parts of Europe over the last twenty years, there are still major challenges.

hvg.hu: In the EU, some people see differently, it is a debate going on about the initiative that the Commission should have powers of sanction, if a Member State of the democratic rights abuses steps are being taken. What do you think about this?

JS: Europe’s tragedy in the history of the recent past holds just enough to understand the aggódókat. The EU has also been set up to prevent the recurrence of such tragedies. But, meanwhile, is itself a serious economic and political problems, and currently does not work effectively, such as democracy and human rights, a bulwark. An important objective is to change this. I do not think that the current economic crisis facing the EU institutions fulfill the task well enough that the member States to strengthen democratic norms.

hvg.hu: We see this as well as concrete examples. Say not really know what to do in a Member State which constantly asserts that also broadly respect for democratic norms and the rule of law, but while two-thirds parliamentary majority held that dictated to the constitution, and all democratic institutions functioning as temporary political interests dictate.

JS: There are many forms of democracy, but I think it only works if you apply it to the system of checks and balances and separation of powers principles. If a government is constantly at your own liking változtatgatja the law, and it is often the case, the question arises as to whether the rule of law prevails.

hvg.hu: So what happens if the principle of checks and balances necessary for the functioning of all institutions there are in principle guaranteed to operate independently, but are specifically controlled by their leaders loyal to the government, in practice, it is not able to prevail? There are several examples in Hungary.

JS: All political jait want to set your own place in the leadership of the government institutions. Therefore, it is important that the rule of law mandates be limited in time, as well as the responsibilities defined, and that both the government and the opposition say in the appointments into.

hvg.hu: Princeton University teacher, but has been working well for CEU Kim Lane Scheppele She regularly publishes articles and studies on the state of democracy in Hungary, the government steps, which are often highly critical of the sharp. How can you believe that they are the American diplomacy?

JS: I can not judge, because I’m not a member of the American government.

hvg.hu: And how can they severely criticized, by Ambassador Eleni Tsakopoulos Kounalakis now puts regularly against the government?

JS: I think these statements speak for themselves.
Source: hvg.hu

Leave a Reply 207 megnézve, 1 alkalommal mai nap |