< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Orosz lap: Románia magyar “lázadást” provokált))))) Russian newspaper: Romania’s Hungarian “riot” provoked

| Mobile | RSS

Orosz lap: Románia magyar “lázadást” provokált))))) Russian newspaper: Romania’s Hungarian “riot” provoked

Orosz lap: Románia magyar “lázadást” provokált

Románia Moldáviára igényt tartva kiprovokálta, hogy fellázadjanak a Romániában élő magyarok – vélekedett a Nyezaviszimaja Gazeta című orosz napilap hétfői kommentárjának szerzője.

A hidegháború befejeződését, a Szovjetunió széthullását és a szocialista tömbön belüli fegyelem megszűnését követően Kelet-Európában számos gócpont, Koszovótól a Hegyi-Karabahig egy sor etnikumi és területi konfliktus jelent meg – írta a független újság elemzője.

Alla Jazkova rámutat, hogy az egyik konfliktus a Moldovai Köztársaság területén alakult ki, amelyet a Dnyeszter jobb és bal partján az 1990-es években felerősödött moldáviai nacionalista mozgalmak provokáltak ki.

Ezek egy része a Romániával való egyesülésért lépett fel. A konfliktus új lendületet vett 2006 júliusát követően, amikor Traian Basescu román államfő nyíltan beszélt a Moldovai Köztársaság és Románia egyesüléséről.

A Nyezaviszimaja Gazeta cikkírója szerint egy ilyen szintű román vezető szájából minimum átgondolatlan volt a kijelentés, tekintettel arra, hogy Romániában körülbelül kétmillió magyar él.

Az országos orosz lap kommentátora ezt írta: “az elmúlt években Erdély magyarok lakta megyéiben nem egyszer alakultak ki nemzetiségi alapú forrongások”. Az idén február elején súlyosbodott a helyzet, amikor a Bukarest által kinevezett elöljáró azt követelte, hogy távolítsák el a helyhatóság épületéről a székely zászlót – tette hozzá.

A Nyezaviszimaja Gazeta cikke szerint a romániai magyarság vezetői – minthogy kötik őket az Európai Unió és NATO keretében vállalt kötelezettségek – nem lépnek túl a Hargita, Kovászna és Maros megye számára követelt autonómián.

A szerző szerint azonban Bukarest várhatóan elutasítja a romániai magyarság nemzetiségi jogainak bővítését, és ez csak erősíteni fogja az ellenállást.

A cikkíró szerint “nem nehéz előre látni, hogy “a zászlók háborúja” sokkal komolyabb konfliktusokba is átnőhet”. Jazkova kiemelte, hogy 1990 után Magyarország hivatalosan nem jelentett be területi igényt sem Románia, sem más országgal kapcsolatosan, és honfitársai autonómiaköveteléseinek támogatásáig ment el.

Hozzátette: “ugyanakkor a szomszédos országokban élő magyar kisebbség helyzetének befolyásolására tett gyakori kísérletek, amelyek a hivatalos csatornák mellőzésével, úgymond az adott kormányok feje felett történtek, megnehezítették a konstruktív párbeszédet”.

Az orosz lap cikkírója nem zárja ki, hogy az elmúlt hetek eseményei megismétlődnek, legalábbis addig, amíg a Székelyföldön élő magyar lakosságnak nem biztosítják a helyi önkormányzat megteremtését és anyanyelvük hivatalos használatát.

forrás:híradó.hu

Russian newspaper: Romania’s Hungarian “riot” provoked

Moldavia, Romania needs while provoking to rebel Hungarians living in Romania – said the Nyezaviszimaja Russian newspaper Gazeta on Monday’s commentary author.

Completion of the Cold War, the disintegration of the Soviet Union and the socialist bloc within the discipline, following the loss of a number of outbreak site in Eastern Europe, Kosovo to the Nagorno-Karabakh is a series of inter-ethnic and territorial conflicts appeared – the independent newspaper analyst wrote.

Alla Jazkova points out that one of the conflicts in the territory of the Republic of Moldova was formed, which is the right and the left bank of the Dniester in Moldova intensified in the 1990s provoked a nationalist movements.

Some of these occurred in Romania in egyesülésért. The conflict took off after July 2006, when Romanian president Traian Basescu spoke openly about the merger of the Republic of Moldova and Romania.

The Nyezaviszimaja Gazeta columnist said that such a minimum level of Romanian leader’s mouth was an ill-considered statement, given the fact that about two million ethnic Hungarians live in Romania.

The national Russian newspaper commentator wrote: “Over the past few years inhabited by Hungarians in Transylvania counties do not riots once formed the basis of nationality.” In early February this year, the situation worsened when the Bucharest prefect appointed by demanding that the removal of local authority buildings of the Székely flag – he said.

In accordance with Article Nyezaviszimaja Gazeta leaders of Hungarians in Romania – such that they are bound by the European Union and NATO commitments in the framework – do not go beyond the Harghita, Covasna and Mures county demanded autonomy.

According to the author, however, refuses to Bucharest is expected to expand the rights of ethnic Hungarians in Romania, and this will only strengthen the resistance.

The article writer states that “it is not difficult to foresee that” war of the flags’ more serious conflicts in átnőhet “. Jazkova pointed out that after 1990, Hungary has not officially announced any territorial claim, Romania or any other country in connection with, and in support of the claims of autonomy compatriots left.

He added: “However, the situation of Hungarian minorities living in neighboring countries made frequent attempts to influence that official channels without, so to speak over the heads of the governments have been, made it difficult for a constructive dialogue.”

The Russian newspaper columnist does not exclude the possibility that repeated events of the past few weeks, at least until the Székely Hungarian population living in the local government does not ensure the creation and use of mother tongue in official.

Source: híradó.hu

Leave a Reply 347 megnézve, 1 alkalommal mai nap |