< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: “Vállalhatatlan politika” Visszautasítja a magyar kitüntetést egy német polgármester))))) “Politik der Gesellschaft ist nutzlos” weigert sich, eine deutsche ungarische Bürgermeister ehren

| Mobile | RSS

“Vállalhatatlan politika” Visszautasítja a magyar kitüntetést egy német polgármester))))) “Politik der Gesellschaft ist nutzlos” weigert sich, eine deutsche ungarische Bürgermeister ehren

“Vállalhatatlan politika” Visszautasítja a magyar kitüntetést egy német polgármester

A tervek szerint Georg Brennert, Gerlingen polgármesterét a szövetségi sváb bál alkalmából magyar érdemrenddel tüntették volna ki. Brenner azonban visszautasítja a kitüntetést, utalva Magyarország politikájára, amely – mint írta – az elmúlt hetekben olyan fejleményeken ment keresztül, amelyeket ő nem tud vállalni. A gerlingeni tanács támogatja Brenner döntését.

Gerlingen polgármestere visszautasítja a magyar érdemrendet. Döntését Mydlo Tamás magyar főkonzullal is közölte. A főkonzul eddig éppúgy nem reagált, mint Gerlingen magyar testvérvárosa, Tata polgármestere sem. Brenner szinte azonos szavakkal tájékoztatta polgármester-kollégáját, Michl Józsefet is – idézte a Stuttgarter Zeitung cikkét a Galamus.

A levélben az áll, hogy a magyar politika „jobban eltávolodott az Európai Uniótól és a demokratikus alapjogoktól, mint eddig bármikor”. Brenner utal a büntető intézkedésekre, amelyeket az EU fontolóra vett, nem csupán azért, mert figyelmen kívül hagyják az államháztartásra és a valutára vonatkozó irányvonalakat, hanem mert támadás érte az igazságszolgáltatás függetlenségét és a sajtó szabadságát is. Ráadásul „belpolitikai téren egyebek mellett az új alkotmány nemzetállami súlypontot fogalmazott meg”. A nacionalizmusnak azonban „a mai Európánkban már nincs helye, hiszen békénket és gazdasági erőnket elismertséggel, toleranciával, kölcsönös nagyra értékeléssel és közös értékekkel biztosítjuk”.

Brenner az elutasítás előtt több hétig gondolkodott. A kitüntetés ugyanis mégiscsak megfelel a német Szövetségi Érdemkeresztnek. Brennert a müncheni magyar főkonzulátus már tavaly novemberben tájékoztatta a tervezett elismerésről. Tény azonban, hogy indokot nem jelöltek meg. Brenner feltételezi, hogy a német-magyar kölcsönös megértés elősegítésében szerzett érdemeit akarták méltatni: Gerlingen 44 éve tagja a Magyarországról származó németek szövetségének (LdU), és nemrég ünnepelte a Tatával fennálló testvérvárosi kapcsolat létrejöttének 25. évfordulóját. Tata polgármesteréhez, Michl Józsefhez Brennert barátság fűzi. A dolog pikantériája: alighanem Michl volt az, aki kezdeményezte a kitüntetést.

A gerlingeni tanács támogatja Brenner magatartását. Az LdU óvatosan nyilatkozik. Klaus Loderer, a szervezet szövetségi elnöke azt mondta, meg tudja érteni az eljárást, különösen mivel a város reprezentánsának ügyelnie kell arra, milyen megtiszteltetéseket fogad el. Ódon László, a stuttgarti magyar kulturális intézet vezetője viszont bírálta Brennert: Szerinte „nevetséges félelem, hogy Magyarországon veszélyben lenne a demokrácia és a szabadság”.

Galamus / atv.hu

forrás:legfrissebb hírek

“Politik der Gesellschaft ist nutzlos” weigert sich, eine deutsche ungarische Bürgermeister ehren

Es ist geplant, dass Georg Brenner, Bürgermeister der Bundes Gerlingen schwäbischen Abschlussball Anlass ungarischen Order of Merit haben würde. Brenner, weigerte sich jedoch, die Auszeichnung, die sich auf Ungarns Politik, die – wie er schrieb – in den letzten Wochen eine Entwicklung, die er nicht nehmen können erfahren hat. Der Rat unterstützt gerlingeni Brenner Entscheidung.

Gerlingen Bürgermeister lehnt die ungarische Order of Merit. Seine Entscheidung wird főkonzullal Mydlo ungarischen Tamas sagte. Der Generalkonsul hat nicht so gut wie Gerlingen ungarischen Partnerstadt, dem Bürgermeister oder Tata reagiert. Brenner nahezu wortgleich, informierte Bürgermeister Kollegen Michl Joseph – Stuttgarter Zeitung zitiert den Artikel Galamus.

Der Brief sagt, dass die ungarische Politik “die Kluft in der Europäischen Union und der demokratischen alapjogoktól als je zuvor.” Brenner verweist auf die kriminellen Handlungen, die unter Berücksichtigung in der EU sind, nicht nur, weil sie die öffentlichen Finanzen und die Währung der Orientierung ignorieren, aber wegen des Angriffs auf die Unabhängigkeit der Justiz und Pressefreiheit als gut. Darüber hinaus “innenpolitischen Bereiche, unter anderem die neue Verfassung der Schwerkraft Nationalstaat eingezogen.” Nationalismus, aber “heute hat keinen Platz in unserem Europa, weil der wirtschaftliche Stärke unseres Friedens und Seriosität, Toleranz, gegenseitige und gemeinsame Werte, bieten wir hoch-Bewertung.”

Brenner Ablehnung mehrere Wochen vor dem Denken. Die Auszeichnung, weil es nur mit dem Bundesministerium Érdemkeresztnek. Brenner ungarische Generalkonsulat in München im November letzten Jahres hat der vorgeschlagene Anerkennung informiert worden. Tatsächlich jedoch, daß kein Grund wurde angedeutet. Brenner davon aus, dass die deutsche und die ungarische Förderung des gegenseitigen Verständnisses gewonnenen wollte die Verdienste Gerlingen 44 Jahre Mitglied des Vereins der Deutschen aus Ungarn (LDU) loben, und feierte kürzlich sein Tata Twinning erstellt wurde 25. Jubiläum. Tata Mayor, Michl Joseph Brenner Freundschaft mit. Die Sache pikant: Michl war wohl derjenige, der die Auszeichnung initiiert.

Der Rat unterstützt gerlingeni Brenner Verhalten. Die LDU Hinweises. Loderer Klaus, sagte der Präsident des Bundes Körper, können Sie den Prozess zu verstehen, zumal die Stadt reprezentánsának sollten vorsichtig sein, was für eine Ehre zu akzeptieren. Old Laszlo, der ungarische Kulturinstitut in Stuttgart, kritisierten jedoch Brenner: Er sagt, “lächerlich Angst, dass Ungarn in Gefahr von Demokratie und Freiheit sein.”

Galamus / atv.hu

Quelle: News

Leave a Reply 153395 megnézve, 4 alkalommal mai nap |