< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Nagyon súlyos felszólítás érkezett Brüsszelből: Retteghet a kormány Uniós intelem: Magyarország tegye rendbe tengerhajózását!)))) Avis très grave arrivé de Bruxelles: la crainte pour le gouvernement Admonition de l’UE: la Hongrie étapes de bateaux de mer fin!

| Mobile | RSS

Nagyon súlyos felszólítás érkezett Brüsszelből: Retteghet a kormány Uniós intelem: Magyarország tegye rendbe tengerhajózását!)))) Avis très grave arrivé de Bruxelles: la crainte pour le gouvernement Admonition de l’UE: la Hongrie étapes de bateaux de mer fin!

Nagyon súlyos felszólítás érkezett Brüsszelből: Retteghet a kormány
Uniós intelem: Magyarország tegye rendbe tengerhajózását!

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy teljesítse a hajók fedélzetén elhelyezett tengerészeti felszerelésekre vonatkozó új szabványokból adódó kötelezettségeit – közölték csütörtökön Brüsszelben.

Az uniós javaslattevő-végrehajtó intézmény tájékoztatása szerint a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv célja, hogy a nemzetközi szabványok egységes alkalmazását érje el az EU-ban, valamint megkönnyítse a tengerészeti felszerelések belső piacon belüli szabad mozgását. „Az irányelv időben történő átültetésének elmaradása alááshatja az új biztonsági előírások egységes végrehajtását a belső piacon, amely hatással lehet a tengerbiztonságra” – olvasható a közleményben.

A tagországoknak minden olyan előírást, amely uniós joganyaggá vált, át kell ültetniük saját nemzeti jogrendjükbe. Az Európai Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indoklással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Amennyiben Magyarország nem tájékoztatja két hónapon belül Brüsszelt az uniós joggal való megfelelés érdekében meghozott intézkedésekről, az Európai Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Az Európai Bizottság havonta rendszeresen tesz közzé döntési csomagot a kötelezettségszegési eljárások témájában, ilyen eljárások megindításáról, továbbviteléről – további eljárási szakasz életbe léptetéséről –, illetve megszüntetéséről. Kötelezettségszegési (angolul: infringement) eljárást akkor indítanak, ha valamely tagállam nem biztosítja megfelelően az uniós jog érvényesülését valamilyen területen. Ezen a napon összesen 141 határozatot hozott a brüsszeli bizottság. Köztük 20 indoklással ellátott véleményt ismertettek, és négy keresetet nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához.

forrás:heti válasz.hu

Avis très grave arrivé de Bruxelles: la crainte pour le gouvernement
Admonition de l’UE: la Hongrie étapes de bateaux de mer fin!

La Commission européenne a demandé à la Hongrie de respecter les obligations découlant de la nouvelle norme pour les équipements marins à bord des navires – a été notifiée jeudi à Bruxelles.

Information pour proposer institution de l’UE-exécutif, l’objectif de la directive relative aux équipements marins pour atteindre l’application uniforme des normes internationales dans l’UE et la libre circulation au sein du marché intérieur des équipements marins. «Le défaut de transposition rapide de la directive pourrait compromettre l’application uniforme des nouvelles normes de sécurité sur le marché intérieur, ce qui peut avoir un impact sur la sécurité maritime” – lire la déclaration.

Dans tous les États membres, une exigence qui est devenu la législation européenne à transposer dans leurs systèmes juridiques nationaux. La Commission européenne a publié une mise en demeure au titre des procédures d’infraction de l’UE, le mettre sous la forme d’un avis motivé. Si la Hongrie ne pas informer des mesures prises à Bruxelles avec le droit communautaire dans les deux mois, la Commission peut porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La Commission européenne publie régulièrement un forfait mensuel de décisions soumis à une procédure d’infraction, l’initiation de ces procédures impliquent le plus – de mettre en place étape procédurale supplémentaire – ou l’élimination. Infraction (en anglais: Violation) procédure est engagée lorsqu’un État membre n’a pas suffisamment garantir l’application du droit de l’UE dans certains domaines. En ce jour, 141 une décision de la Commission à Bruxelles. Parmi eux, 20 ont été présentés avec un avis motivé, et dans quatre affaires portées devant elle, la Cour de justice de l’Union européenne.

Source: peut válasz.hu

Leave a Reply 341 megnézve, 1 alkalommal mai nap |