< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Elhamarkodottnak érzi az ítélkezést Magyarország felett, ezért lemond)))) Premature feeling of sentencing over Hungary, therefore resign

| Mobile | RSS

Elhamarkodottnak érzi az ítélkezést Magyarország felett, ezért lemond)))) Premature feeling of sentencing over Hungary, therefore resign

Elhamarkodottnak érzi az ítélkezést Magyarország felett, ezért lemond

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy Jana Fischerová cseh konzervatív képviselő azután mondott le posztjáról, hogy nem tartotta elég megalapozottnak az ET parlamenti közgyűlése megbízásából, hazánkról készült jelentést. Az MNO-hoz eljutott a képviselőasszony levele.

Meg vagyok róla győződve, hogy mérsékeltebb álláspontra kell helyezkednünk Magyarországgal kapcsolatban – írta levelében Jana Fischerová, amelyben az Európa Tanács (ET) jelentéstevője megindokolta lemondását. A cseh konzervatív képviselő szerint alapos jogi elemzésre, valamint összehasonlító szemléletre lenne szükség, már csak azért is – írja Fisherová – mert figyelembe kéne venni a Velencei Bizottság és az Európa Bizottság jelentéseit is.

Ezek hiányában a képviselő visszavonná a hazánkat megfigyelő bizottság készülő jelentését, mivel annak következtetéseit elhamarkodottnak érzi. Levelét Fischerová azzal zárja, hogy mivel nem tudja a következő találkozón prezentálni az álláspontját – miszerint a készülő jelentés nem elég kiegyensúlyozott – ezért azt tartja korrektnek, ha lemond.

Az Európa Tanács (ET) monitoring bizottsága kedden 21:20 arányban megszavazta a Magyarország elleni megfigyelési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. A végleges döntést a parlamenti közgyűlés hozza majd meg. A Magyar Nemzet megírta: az Orbán-kormány arra számít, hogy a tavasz végén, nyár elején újabb összehangolt uniós támadás indul hazánk ellen.

Fischerová lemondásával azonban maga a jogi helyzet is vitássá vált – hívta fel a figyelmet az eljárás részleteit ismerő forrás. Mindezt azzal indokolta, hogy a jelentéstevőknek nemcsak a dokumentum elkészítése a feladatuk, hanem az abban szereplő megállapításokat is képviselniük kell az eljárás során. A cseh képviselő lemondásával azonban ez most nem áll fenn – tette hozzá.

forrás:mno.hu

Premature feeling of sentencing over Hungary, therefore resign

The Magyar Nemzeti wrote earlier that Conservative MP Czech Jana Fischerová then resigned from his post, that did not quite justified the Parliamentary Assembly of the CoE, our country made a report. The MNO has reached to a letter from the congresswoman.

I’m convinced that the more moderate position should be located about Hungary – Jana Fischerová his letter, in which the Council of Europe (CoE) rapporteur for reasons of resignation. According to the Czech Conservative MP thorough legal analysis and comparative approach would be needed, if only to – write Fisherová – it should take into account the Venice Commission and the European Commission reports.

In their absence, the representative of our country to withdraw Reports of the observer committee, as it feels premature conclusions. Fischerová’s letter concludes that it is unable presented at the next meeting of view – that of preparing the report is not balanced enough – that’s why I keep correct if you resign.

The Council of Europe (CoE) monitoring committee on Tuesday voted in favor of a proposal to initiate a monitoring procedure against Hungary 21:20 ratio. The final decision will be taken by the Parliamentary Assembly. The Hungarian Nation wrote: the Orban government expects that by the end of spring, beginning of summer fresh start in a coordinated attack against the Union of our country.

However Fischerová resignation of the legal situation itself has called into question – a friend called attention to the details of the source process. They argued that their reporting is not only the task of drawing up the document, but also the findings contained therein shall be for the process. However, the resignation of the Czech Chamber this is not the case – he added.

Source: mno.hu

Leave a Reply 316 megnézve, 1 alkalommal mai nap |