< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Martonyi: Várjuk a bizottság konkrét kifogásait)))) Martonyi: We are waiting for specific complaints committee

| Mobile | RSS

Martonyi: Várjuk a bizottság konkrét kifogásait)))) Martonyi: We are waiting for specific complaints committee

Martonyi: Várjuk a bizottság konkrét kifogásait

Martonyi János szerint általános vádakkal, alaptalan rágalmakkal szemben nehéz védekezni, de a konkrét felvetéseket lehet orvosolni, így az Európai Bizottságtól is részletesebb okfejtést, magyarázatot vár Magyarország, hogy pontosan mi is az aggály az alaptörvény módosításával kapcsolatban.
A külügyminiszter az InfoRádió Aréna című hétfői műsorában kifejtette: az Európai Parlamentben is pártpolitikai harc, versengés folyik, a baloldali pártok rendkívül erőteljesen támadják Magyarországot, és választási kampánytémává akarják tenni a kérdést, hogy ezáltal saját politikai versenytársaikat is támadják. Az általános, politikai, ideológiai ihletésű vádakat nehéz kezelni – mutatott rá.

A külügyminiszter emlékeztetett: levelében korábban a bizottság elnöke, José Manuel Barroso jelezte, hogy az alaptörvény módosítása miatt bizonyos kérdésekben kötelezettségszegési eljárást indíthatnak Magyarországgal szemben. Ha konkrét kérdéseket vetnek fel, azt lehet rendezni, ezért a kormány azt várja az uniós testülettől, hogy kifejtse aggályait – közölte. „Ha valóban komolyabb gond van”, Magyarországnak nem érdeke, hogy a kötelezettségszegési eljárásokat végigvigyék, a kormány a megállapodásra törekszik – mondta Martonyi János.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárás megszüntetéséről szóló döntésben csak a számokra, az objektív tényekre szabad hagyatkozni, és figyelmen kívül kell hagyni a politikai megfontolásokat; kettős mércének nem lehet helye a döntésben. Úgy fogalmazott, a kormány azt várja, hogy megszűnik az eljárás, mert az eredmények ezt támasztanák alá: a 2012-es 1,9 százalékos államháztartási hiány különösen nagy siker – írja az MTI.

Ha valóban az objektív adatokból és az elért eredményekből indul ki a bizottság, olyan előrejelzést ad ki a magyar gazdasági helyzetről, amely megalapozza az Európai Tanács későbbi döntését, hogy megszüntessék az eljárást – vélekedett a miniszter.

Kiemelte: aggodalomra adhat okot, hogy a bizottság esetleg úgy gondolja, ha a magyar eredmények jók is, a gazdaságpolitika, amellyel ezeket elérték, nem olyan, amilyet az uniós testület elvár az országtól, és amelyet megfogalmazott az országspecifikus ajánlásaiban. Így „egy szubjektív elem” is megjelenhet, amely „már nem a számokról szól” – mutatott rá Martonyi János. Úgy látja, az sem zárható ki, hogy politikai megfontolások is „beszűrődnek”, de ha bármely tagállam esetében a gazdaságtól független szempontok is megjelennek egy ilyen döntésben, az eljárás elveszti hitelét.

forrás:168 óra.hu

Martonyi: We are waiting for specific complaints committee

According to János Martonyi general accusations, baseless slanders against difficult to control, but the specific assumptions can be rectified so that a more detailed rationale and explanation expects the European Commission to Hungary as well, what exactly is the main concern in relation to the amendment of the Act.
The Foreign Minister of Monday’s repertoire Info Radio Arena was explained in the European Parliament party political struggle, rivalry, the left-wing parties very strongly attacked Hungary and electoral kampánytémává want to ask in order to attack their political competitors as well. In general, political and ideological influences allegations difficult to deal with – he pointed out.

The Secretary reminded the letter before the committee chairman, José Manuel Barroso, stated that due to the amendment of the Basic Law may launch infringement proceedings against Hungary on certain issues. If you have specific questions they raise, it can be settled, so the government expects the EU body to express its concerns – he said. “If there is indeed a serious problem,” Hungary’s interest to follow through on infringement procedures, the government is seeking the agreement – János Martonyi said.

The ministers also talked about the decision to remove the excessive deficit procedure against Hungary only in numbers, objective facts available to rely on political considerations and should be ignored, there can be no double standards in the decision. He said the government expects to terminate the procedure, because the results of this, would be: the 2012 budget deficit of 1.9 percent a particular success – write to MTI.

If indeed the objective data and the results obtained to start the committee will issue a forecast of the economic situation in Hungary, which lay the foundation for future European Council’s decision to terminate the process – the minister opined.

Emphasized that raise concern that the committee might think if the Hungarian results are good, the economic policy, which they have been achieved, not what the country can expect the EU body and which drafted the country-specific recommendations. Thus, “a subjective element” may appear that “not all about the numbers,” – he pointed out Martonyi. It sees it is not inconceivable that political considerations “infiltration”, but in the case of any Member State, the host can appear independent of considerations of such a decision, the process will lose credibility.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 2383 megnézve, 1 alkalommal mai nap |