< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Az Orbán-klán gyarmata leszünk?(((( Orban will be the clan’s colony?

| Mobile | RSS

Az Orbán-klán gyarmata leszünk?(((( Orban will be the clan’s colony?

Emlékszünk még erre? “Ne mi nyerjük a legtöbbet!” Ez a Fidesz jelmondata is lehetne 2010 óta – olvasható Mesterházy Attila szokásos hétértékelőjében.

“Az első Orbán-kormány idején még takargatni próbálták az épülőfélben lévő korrupciós hálózatot. “Ne mi nyerjük a legtöbbet” – így szólt az akkori hírhedt jelszó. Mostanra már a tagadással se vesződnek. Szemrebbenés nélkül hivatkoznak a törvényességre – vagyis a Fidesz által naponta megerőszakolt jogszabályokra. A Fidesz saját magára és üzletfeleire szabja a törvényeket, így törvényesít minden gazságot.

Nem kevesebbről van szó, mint az ország szervezett, tervszerű kifosztásáról. A politikai és a gazdasági hatalom egybefonódásáról. Meglátják, megkívánják, elveszik, megszerzik.

Legutóbb a Közgép egyik újabb nyertes pályázatáról derült ki, hogy a Simicska-cég 12 milliárd forinttal többért vállalja a munkát, mint az eredetileg becsült érték. Összehasonlításképp: 12 milliárd forint a teljes tankönyvpiac forgalma. Ez nem mellékes adalék akkor, amikor a szülőket idő előtti és emelt áron történő tankönyvvásárlásra kényszerítik. A Közgép legutóbbi 12 milliárdjából ingyen tankönyvet kaphatna minden gyerek.

A Közgép még nem tudott pályázatot veszteni ebben a kormányzati ciklusban. A gazdaság stagnál, de a Közgép tulajdonosai töretlenül gazdagodnak. Elsősorban Orbán régi barátja, Simicska Lajos. Gazdagodásuk nem viszi előre az országot, hiszen a túlárazott beruházások az emberek zsebéből veszik ki a pénzt. Fontos látni, hogy a következő évek uniós támogatásai is a rablólovagoknál köthetnek ki, ha a Fidesz hatalmon marad. Az Orbán-kormány nem nemzeti fejlesztési, hanem Közgép-fejlesztési tervben gondolkodik. A pénzből jut majd a pártkasszába és a családi bankszámlákra egyaránt. Ahogy eddig is” – írja az MSZP első embere.

“Ugyanez zajlik a földpályázatok ügyében. A Fidesz nap mint nap kifosztja az őt eddig támogató, az ígéreteit komolyan vevő gazdákat. A földpályázatok és a földtörvény is csak kevesek gazdagodását szolgálja. E kevesek között kiemelt helyen szerepel az Orbán-család. Ennek ára, hogy gazdák ezrei vesztik el a megélhetésüket és utolsó reményüket. Orbánnak ez nem fáj, őt ez nem érdekli.

Ez a minta érvényesült a trafikbotrány során is. Gazdagodás keveseknek, reménytelenség sokaknak. A cinkelt pályázatok során azok juthattak kedvező üzleti lehetőséghez, akiket a Fidesz listagyárosai politikailag megbízhatónak tartottak. A Fidesz családi vállalkozások romba döntésével jutalmazza janicsárjait, akiktől anyagi hálát és politikai szolgálatokat vár a kampány során.

A 2010-ben hatalomra került kormány vezetői úgy hiszik: egy életre bebiztosítják magukat anyagilag és politikailag. A kétharmadot arra használják, hogy bármilyen gazságot törvényesítsenek, legyen szó akár a csókosok megjutalmazásáról, akár a tisztességes emberek kisemmizéséről. A csókosok sápot juttatnak vissza a gazdának, egyúttal politikai szolgálattal is tartoznak. Ez történik kicsiben és nagyban, állami és települési szinten egyaránt, minden területen. Nem a kormányzás farvizén, csak úgy mellékesen zajlik a korrupció. A rendszer maga korrupt, sőt a korrupció maga a rendszer. A tolvajkormányzás lényege a közjavakkal való visszaélés, a politikai hatalom gazdasági bebiztosítása” – teszi hozzá az ellenzéki vezető.

“Mikor Orbán nemzeti szuverenitást emleget, arra gondol: hagyják őt lopni. Mikor nemzeti tőkét mond, akkor arra gondol: gazdagodjanak a haverok. A mindent elöntő nemzeti giccs, a nemzeti érzéssel való visszaélés célja pedig az, hogy visszaéljen azok bizalmával, akik valóban szeretik a hazájukat.

Ezzel a rendszerrel nem lehet egyezkedni, nem lehet kompromisszumot kötni. Ez a rendszer a jelenünket és a jövőnket zabálja fel. Ez a rendszer a többséget áldozza fel egy korrupt kisebbség érdekében. Ilyet korábban csak megszállók tettek. Ennek a rendszernek buknia kell. Vezetőik felelni fognak.

Magyarország ma az Orbán-klán gyarmata. Nem tehetünk mást: küzdünk ellene. Keményen, eltökélten. Győztesen” – zárja sorait Mesterház

forrás:stop.hu

Do you remember that? “Do we give the now!” This could well be the motto of Fidesz since 2010 – seven normal value in his office read Mesterhazy Attila.

“During the first Orban government have to hide Attempted corruption network under construction.” Do we give the now “- said the then notorious Password now you do not bother the denial, refer to the lawfulness without blinking -. .. Namely daily Raped by Fidesz legislation Fidesz itself will Dictate the laws and business partners so hurt all Legitimate Villainy .

Is no less than the country’s organized, purposeful plundering. The Political and Economic Power egybefonódásáról. See, require, lose, gain.

Last Közgép the recent winner of the competition turned out to be a firm undertakes Simicska £ 12 billion more for the work than Originally Estimated. In comparison, a total of EUR 12 billion textbook market turnover. It is not incidental additions When the parents of pre-school book purchase price and premium time force. The last Közgép 12 billion or less could receive free textbooks to all children.

The machine has a public tender could not lose this term of government. The economy is stagnant, but the owners Közgép steadily richer. First of all Orban’s old friend, Louis Simicska. Enrichment does not forward the country, as the investments, are overpriced, people take the money out of his pocket. It is Important to see the harm years of EU support robber knight reason to conclude, if he stays in power, Fidesz. The Orban government has not national development, but development plan Közgép think. The funds will be Allocated to the party coffers and private bank accounts as well. As usual “- writes in charge of the MSZP.

“The Same is happening at your ground applications. Fidesz day robs of him so far in support of his promises seriously Participating farmers. A ground applications and the land law can only serve a few enrichment. Prominently among These few, the Orban family. Has the price to Thousands of farmers are losing their livelihoods and their last hope. Orban’s not hurt, he did not care.

This pattern is the bottom case During the trafikbotrány. Enrichment few, despair for many. The applications galvanized They could get a Favorable Business Opportunity, appointed by the Fidesz listagyárosai held politically Reliable. Fidesz family destroying Business Decision rewards Janissaries and get their own Political and Financial Services During the campaign thanks for waiting.

In 2010, the government Leaders Into Power They believe: a life bebiztosítják themselves Financially and politically. A two-thirds are used to any kind of legitimation Villainy, Whether it be to kiss makers megjutalmazásáról like a decent human kisemmizéséről. The kiss smokers SAPO returned to the user as the service policy can also include. This is done in small and large state and municipal levels, in all areas. Farvizén not the government, is by the corruption takes place. The system itself is corrupt, even the corruption of the system itself. The thief is the governance of public goods Misuse of Political Power, Economic Securing “- says the Opposition leader.

“When Orban talks about national sovereignty, I think, left to steal from him When the national capital to say you were thinking: .. Enrich their buddies in all flooded national Kitsch, national feeling Misuse of the purpose being hurt abuse their trust, who really love the homeland.

With this system, you can not negotiate, you can not Compromise. This system is our present and our future gobble up. This corrupt system Sacrifices of the Minority to Majority. Occupiers have only seen before. This system buknia. Their Leaders will meet.

Today, Hungary Orbán clan colony. We have no choice: we are fighting against. Hard with determination. Victorious “- close ranks Masters House

Source: stop.hu

Leave a Reply 808 megnézve, 1 alkalommal mai nap |