< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Lemondott a bíró, aki szerint nem neonáci a Jobbik((((( Resigned as a judge who is not a neo-Nazi Jobbik

| Mobile | RSS

Lemondott a bíró, aki szerint nem neonáci a Jobbik((((( Resigned as a judge who is not a neo-Nazi Jobbik

2013. július 27. | 1 Hozzászólás | Életképek/bulvár

Lemondott a bíró, aki szerint nem neonáci a Jobbik

“Lemondására tekintettel” Takács Péter Attila bírót július 30-ai hatállyal felmentette bírói tisztségéből Áder János köztársasági elnök – derült ki a pénteki Magyar Közlönyből. A lemondás oka nem ismert, a felmentést pedig az államfőnek bővebben nem kell megindokolnia. A Fővárosi Törvényszék bírájaként Takács Péter Attila volt az, aki idén júniusban első fokon a Népszavával szemben Polt Péter legfőbb ügyésznek adott igazat.

A nem jogerős döntés szerint megsértettük Polt és az ügyészi szervezet jó hírét azzal, hogy egy tavaly júniusi cikkünkben azt írtuk: “az ügyészséget kormánypárti politikus, Polt Péter vezeti, aki egymaga dönthet arról, hogy melyik vitatott ügy juthat el bírósági szakaszba és mely bíróságon.”

Takács Péter Attila korábban több vitatható ítéletet is hozott a szélsőjobb javára.

Legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó ügye a Jobbik-Karsai per volt. Ebben tavasszal, első fokon a bíró kimondta, hogy nem neonácizható le a Jobbik, a bíróság pedig elmarasztalta Karsai László történészt, aki 2011 decemberében, az ATV egyik műsorában így minősítette a pártot. Karsai ügyvédje hiába hangsúlyozta: a per tárgya nem annak eldöntése, hogy a Jobbik neonáci-e, vagy nem, hanem a tudományos szólásszabadság. A bíró a Jobbiknak adott igazat, és megállapította, hogy ebben az összefüggésben a neonáci jelző használata a történész részéről “teljesen öncélú és ezért indokolatlan” volt.

Az indoklás legérdekesebb része az volt, hogy a bíró a Jobbik jogi képviselője által bizonyítékként becsatolt tanulmányra hivatkozva azt is hozzátette: a szakértők ma már a szélsőjobboldali jelzőt is túlságosan erősnek tartják, nemhogy a neonácit.

Ám Takács Péter Attila nem olvasta részletesen végig a tanulmányt, melyet Filipov Gábor politológus írt. Ebben ugyan valóban van olyan mondat, miszerint “a mai tudományos publikációk többnyire nem csak az igen erős neonáci jelző használatát utasítják el, de a lényegesen enyhébb szélsőjobboldali kategóriát is, józan önmérsékletre intve a tudomány művelőit, hangsúlyozva kiemelt felelősségüket”. Csakhogy a tanulmány ettől még egy szélsőjobboldali, fajvédő jellegű pártnak írta le a Jobbikot.

NÉPSZAVA-információ /

Resigned as a judge who is not a neo-Nazi Jobbik

“In the margins of” Attila Takacs Peter Judge acquitted on July 30, ai effective judicial office by President John Ader Republic – have put Hungary on Friday gazette. A waiver is not known, a dispensation is the head of state does not have to explain more. Attila the Municipal Court Judge Weaver as Peter was the one who in June this year in the first instance to the Public Prosecutor General’s Word Peter Polt agreed with.

The non-binding decision that violated Europol and the prosecution service’s reputation by making one last June in our article we wrote, “the prosecutor pro-government politician Peter Polt leader who single-handedly decide which legal claim to get to court and that court. ”

Attila Takacs Peter is a history of questionable judgment in favor of the far right.

Highest cause cause media coverage was better per-Karsai. In the spring, in the first instance, the judge ruled that no neonácizható down the right, the court ruled against the historian László Karsai, who in December 2011, a program hosted by the ATV so qualified party. Karsai useless lawyer stressed that the trial did not object to decide whether Jobbik neo-Nazi or not, but the academic freedom of speech. The judge agreed with Jobbik and concluded that, in this context, the use of the neo marker was the historian for “totally self-serving and therefore unreasonable.”

The most interesting part of the reason was that the judge citing coupled by a legal representative of the Jobbik as evidence in the study also added that the experts are now the far-right token to be too strong, not the neo-Nazi.

However, Attila Takacs Peter did not read through the details of the study, written by political scientist Gábor Filipov. This is really just a sentence that “in today’s scientific publications more often than not only rejected the use of a strong neo marker, but much less severe category of extreme right-wing, sober restraint beckoning science scholars, emphasizing the special responsibility.” However, the study also from a far-right, racist nature by the Jobbik party.

PEOPLE’S VOICE-info /

Leave a Reply 504 megnézve, 1 alkalommal mai nap |