< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Alattvalókká válnának a székelyek is – kényszerből Románia királyság lenne újra?(((((( Szekely also become a Alattvalókká – forced Romania kingdom would again?

| Mobile | RSS

Alattvalókká válnának a székelyek is – kényszerből Románia királyság lenne újra?(((((( Szekely also become a Alattvalókká – forced Romania kingdom would again?

Alattvalókká válnának a székelyek is – kényszerből
Románia királyság lenne újra?

Egyre népszerűbb a királysághoz való visszatérés gondolata Romániában, ahol a választók 27 százaléka támogatná, 41 százaléka ellenezné a köztársasági államforma lecserélését egy esetleges népszavazáson.

A királysághoz való visszatérés esetén a megkérdezettek 30 százaléka szerint az 1947-ben a kommunisták által lemondatott, jelenleg 92 éves I. Mihály királynak kellene visszatérni a trónra, 19 százalékuk szerint pedig lánya, Margit hercegnő lehetne az uralkodó. A válaszadók 48 százaléka nem nyilvánított véleményt.

A megkérdezettek 44 százalékának jó véleménye van Mihály királyról, 6 százalékának rossz, a válaszadók felének pedig semleges. A felmérés szerint a románok jelentős része nem sok hitelt ad annak a – 90-es évek elején terjesztett – feltételezésnek, amely szerint a száműzött Mihály király hatalmas vagyonnal hagyta volna el az országot: ezt a megkérdezettek 25 százaléka feltételezi, míg 41 százalékuk szerint rágalomról van szó.

A felmérés július 12. és 21. között készült 1050 fős mintán, amely három százalék hibahatárral tükrözi az ország felnőtt lakosságát.

A királysághoz való visszatérés gondolata meglehetősen népszerűtlen volt a 90-es évek elején, a Ion Iliescu államfő vezette Romániában: 1997-ben a lakosság mindössze 7 százalékát tették ki a királyság hívei. 2002-ben arányuk 10, 2007-ben 14 százalékra növekedett. Idén év elején is még csak 18 százalékos volt a királypártiak aránya Romániában.

Mihály király a Hohenzollern-családból való II. Károly király fia: gyermekként 1927 és 1930 között, majd 1940 és 1947 között volt Románia uralkodója. Fontos szerepet játszott az 1944. augusztus 23-i fordulatban, amikor a már hadszíntérré vált Románia szakított addigi szövetségeseivel, a tengelyhatalmakkal és az antifasiszta koalíció oldalára állt át. A kommunisták által elűzött királyi család a kétezres években költözött vissza Romániába, miután visszaszolgáltatták államosított ingatlanaik jelentős részét.

forrás:ma.hu

Szekely also become a Alattvalókká – forced
Romania kingdom would again?

The idea is gaining popularity in the kingdom return to Romania, where 27 percent of voters in favor, 41 percent opposed the replacement of a republican form of government possible referendum.

In the case of the kingdom return 30 percent of those surveyed in 1947 by the deposed by the Communists, now 92 years old I Should return the throne to King Michael, and 19 percent say his daughter, Princess Margaret could be the ruler. 48 percent of respondents did not give an opinion.

44 per cent of the respondents have a good opinion of Michael King, 6 per cent of the poor, half of the respondents are neutral. According to the survey, the majority of Romanians do not give much credence to the – made the early 90s – believing that the exiled King Michael had left the country and tremendous assets: 25 percent of respondents believe that, while 41 percent say there is rágalomról word.

The survey July 12 and 21 made between than 1,050 people, which is a three percent margin of error reflects the country’s adult population.

The idea of ​​the kingdom return was rather unpopular in the early ’90s, the state led by Ion Iliescu in Romania in 1997, made up the kingdom of believers just 7 percent of the population. In 2002, their share increased by 10 to 14 percent in 2007. Early this year it was even just 18 per cent share of the Royalists in Romania.

King Michael II of the Hohenzollern family. King Charles’s son as a child between 1927 and 1930, and between 1940 and 1947, Romania was the ruler. He played an important role in the 1944th 23 August revolution, which has become the theater of war, Romania broke with previous allies, the Axis powers and the anti-fascist coalition went over the side. Ousted by the communists royal family moved back to Romania of the last decade, after he provided a substantial portion of nationalized property.

Source: ma.hu

Leave a Reply 256 megnézve, 1 alkalommal mai nap |