< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Elnöki kegyelmet kértek Berlusconinak(((( Berlusconi asked for presidential pardon

| Mobile | RSS

Elnöki kegyelmet kértek Berlusconinak(((( Berlusconi asked for presidential pardon

Elnöki kegyelmet kértek Berlusconinak

A jobbközép Szabadság Népe párt két vezetőj fordult az államfőhöz, aki jelezte, hogy az elnöki kegyelem jogi feltételei nem adottak. Berlusconival szemben ugyanis jelenleg is több per folyamatban van.

A Silvio Berlusconinak adható esetleges elnöki kegyelem és a nagykoalíciós kormány jövője szerepelt a napirenden azon a találkozón, amely Giorgio Napolitano olasz államfő, valamint Renato Schifani a jobbközép Szabadság Népe (PdL) szenátusi és Renato Brunetta, a párt képviselőházi frakcióvezetője között zajlott le hétfőn.

Az államfői palotában tartott, több mint egyórás megbeszélés egy nappal követte a PdL Silvio Berlusconi melletti római szolidaritási megmozdulását.

A hivatalos elnöki közlemény szerint a PdL frakcióvezetői azokat az “igényeket” sorolták fel Napolitanónak, amelyeknek a “teljesítése hozzájárulhat az olasz belpolitikai helyzet pozitív alakulásához és a kormánymunka számára hasznos stabilitáshoz”.

A PdL frakcióvezetői nem nyilatkoztak, Napolitanótól egyenesen Berlusconi római rezidenciájára mentek, ahol a párt újabb tanácskozása zajlott le. Berlusconi hétfőn ügyvédeivel is egyeztet, majd Rómából a Milánóhoz közeli Arcoréban levő villájába költözik át.

A feltételek nem adottak a kegyelemhez

Schifani és Brunetta a Berlusconival szembeni csütörtöki semmítőszéki ítélet után kért meghallgatást Napolitanótól, hogy kegyelmet kérjenek a pártelnök számára. Az államfő akkor jelezte, hogy ennek a jogi feltételei nem adottak. Berlusconival szemben ugyanis jelenleg is több per folyamatban van.

Az államfővel tartott megbeszélés másik témáját Brunetta a Berlusconi család birtokolta Il Giornale című napilap hétfői számában előlegezte meg. Cikkében Brunetta az “alkotmányos egyensúly” helyreállítását szorgalmazta a Berlusconi és az ügyészségek, a balközép és a jobbközép között “húsz éve tartó ideológiai harc” lezárásával. Brunetta politikai megoldást sürgetett a jogerősen elítélt Berlusconi számára a belpolitikai béke érdekében.

Elemzők szerint Napolitano pozitív jelzésnek vette, hogy Berlusconi a vasárnapi PdL-megmozduláson hangsúlyozta: fontos a kormány munkájának folytatása. Az is pozitív jelzés lehetett Napolitano számára, hogy a pártdemonstráción a PdL öt minisztere nem vett részt.

A balközép La Repubblica című napilap szerint a PdL által felmutatott békejobb csak ideiglenes gesztus: Berlusconi igazi reagálása októberben várható, amikor végrehajthatóvá válik a rá kiszabott ítélet.

Az újságnak nyilatkozó Pierluigi Bersani, a balközép Demokrata Párt (PD) volt főtitkára azt hangoztatta, hogy a nagykoalíciós kormánynak nem kell “mindenáron” fennmaradnia. “Berlusconi személyes játszmát vív és nem fog visszavonulni, a kormány napjai meg vannak számlálva” – jelentette ki Luca Zaia, az Északi Liga politikusa, Veneto tartomány elnöke. Nichi Vendola a Baloldal Környezet Szabadság (Sel) elnöke szerint Berlusconit vagyona és hatalma sem mentheti fel a törvény betartásának kötelme alól.

Hétfői felmérés szerint a PD-szavazók 75 és a PdL-szavazók 70 százaléka látná jónak, ha a PD-PdL kormány a helyén maradna.

forrás:google hírek

Berlusconi asked for presidential pardon

The center-right People of Freedom party two head turned to the head of state, who pointed out that the legal conditions for the presidential pardon is not given. Against Berlusconi because there are several court proceedings are ongoing.

The future of Silvio Berlusconi may be a possible presidential pardon and the grand coalition government was on the agenda of the meeting, which took place on Monday in the Senate and Renato Brunetta, the party Assembly group leader Giorgio Napolitano, Italian Head of State, and Renato Schifano center-right Freedom People (PdL).

The palace was the head of state, with more than a one-hour meeting followed by one day solidarity move of Rome next to Silvio Berlusconi’s PdL.

According to the official announcement of the presidential faction PdL those “needs” were listed Napolitanónak, in which “fulfill a useful contribution to the positive evolution of the Italian political situation and the government work for stability.”

The PdL faction is not declared Berlusconi’s Rome residence of Napolitanótól went straight to where the party took place further deliberations. Berlusconi’s lawyers on Monday also inconsistent, and his villa in Rome from Milan to close Arcoréban move over.

Is not the case for grace

Schifano and Brunetta for Thursday’s hearing after the Court of Cassation judgment against Berlusconi Napolitanótól to seek a pardon for party president. The president then stated that this legal conditions are not met. Against Berlusconi because there are several court proceedings are ongoing.

Another topic of daily discussion of heads of state held Brunetta the Berlusconi family owned Il Giornale was prejudging the issue on Monday. Article Brunetta the “constitutional balance” between Berlusconi and called for the restoration of the prosecution, the center-left and center-right “twenty years of ideological struggle” to a close. Brunetta called for a political solution in order to Berlusconi convicted of domestic peace.

Analysts said Napolitano has taken a positive indication that Berlusconi’s PDL protest on Sunday stressed the importance of continuing the work of the government. It can also be a positive sign for Napolitano to pártdemonstráción the PdL five ministers did not attend.

The center-left daily newspaper La Repubblica that offered by the PdL better peace is only temporary gesture Berlusconi real response is expected in October, when it becomes enforceable in the judgment imposed on it.

The newspaper statements, Pierluigi Bersani, the center-left Democratic Party (PD), former Secretary-General argued that the grand coalition government need not “at all costs” to survive. “Berlusconi is waging a personal game and will not retreat days, the government are numbered” – said Luca Zaia, the Northern League politician, President of the Veneto region. Nichi Vendola the Left Environment Freedom (SEL), chair of Berlusconi wealth and power can save you from the obligation to comply with the law.

According to Monday’s survey, 75 and PDL 70 percent of the voters-voters would see fit PD, PD-PdL if the government would remain in place.
Source: Google News

Leave a Reply 186 megnézve, 1 alkalommal mai nap |